24 d’ag. 2012

Els toros són un assumpte d’Estat a Espanya

Els toros són un assumpte d’Estat a Espanya

Apunts històrics sobre la tauromàquia:

-Eren els primers anys del segle XIX i regnava a Espanya Ferran VII, rei pèssim, absolutista,  i retrògrad. Ferran VII era un Borbó i era rei, he dit dues obvietats, ho sé, com a “bon rei” i com “bon Borbó” reunia les qualitats que s’esperava d’ell, l’afició a matar el que es viu, fossin bèsties o humans. Ferran VII havia recuperat el poder prometent que se sotmetria a “la Pepa”, que és el malnom que rep la Constitució de 1812, no sigueu malpensats, però quan va veure`s ben afermat al poder va decidir passar-se a la Pepa pel folre i va tornar a actuar com un rei absolutista. A Ferran VII li agradaven els toros i li preocupava que allò que ell anomenava lliberals es confabulessin contra ell i decidissin derrocar-lo. Ferran VII va prendre la decisió de tancar les escoles d’enginyers que ell considerava focus de lliberals perillosos i va aprovar que s’obrissin escoles de tauromàquia.

-A la ciutat de Barcelona hi va haver un temps en què van coexistir tres places de toros: Monumental, Las Arenas i la de la Barceloneta. Actualment ja no hi ha corrides de toros a Barcelona, la Monumental era la única plaça de toros en actiu a Barcelona fins que va entrar en vigor la prohibició de celebrar corrides a Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya. Molt probablement es conservarà la façana d’aquesta plaça de toros pel seu valor arquitectònic però el seu interior es destinarà a una altra mena d’activitats. Això és el mateix que va passar amb Las Arenas, una plaça de toros que ja feia molts anys que no tenia cap activitat relacionada amb la tauromàquia i que ha estat sotmesa a un profund canvi salvant la façana de la plaça però construint un edifici que l’ha convertit en un centre comercial. Però és la plaça de la Barceloneta de la que us vull parlar. Aquesta plaça de toros ja no existeix, estava situada al lloc on fa uns 25 anys hi havia un dipòsit de gas, al costat de l’hospital del Mar, un dipòsit que va explotar. Aquesta plaça cap a l’any 1835 va ser el lloc on va començar una revolta que va tenir conseqüències molt importants per a la ciutat, unes bones, altres dolentes. Barcelona en aquella època era un barril de pólvora que podia explotar en qualsevol moment, una ciutat tancada per les muralles que envoltaven la ciutat, i amb dues fortaleses militars (Castell de Montjuïc i la Ciutadella) que garantien que la ciutat no es revoltés contra les autoritats. I qualsevol cosa podia encendre l’espurna. L’espurna va ser una mala corrida de toros, els aficionats van sortir de la plaça emprenyats com una mona i sense saber molt bé com ni perquè la violència va derivar en la crema d’esglésies i convents i altres actes de violència als que les autoritats militars van respondre bombardejant la ciutat. Algú s’imagina que després d’un partit Barça-Madrid els aficionats sortissin a cremar esglésies i convents?. Si, és veritat, algunes celebracions d’equips de futbol han acabat amb aldarulls, però no ha calgut bombardejar la ciutat. Les conseqüències negatives van ser els morts i els edificis destruïts, però cap a finals dels anys 50 del XIX, i aquestes són les conseqüències positives, les autoritats espanyoles van aixecar la condició de plaça militar que tenia Barcelona i es van enderrocar les muralles, això va permetre a Barcelona créixer cap al Pla de Barcelona, allò que ara anomenem l’Eixample. La plaça de toros de la Barceloneta va existir fins el començament del segle XX.

-El Parlament de Catalunya va aprovar la prohibició de les corrides de toros a instàncies d’una Iniciativa Legislativa Popular amb l’aval de 180000 signatures, no sense fortes polèmiques, especialment a Espanya, on alguns mitjans i partits polítics espanyolistes ho van convertir en una mena d’ultratge perpetrat pels malignes (amb banyes i cua) catalanistes. En tot moment aquests mitjans van voler veure intencions i interessos perversos darrera dels grups que van donar suport a la ILP.

Els toros, un assumpte d’Estat

Els toros són un assumpte d’Estat a Espanya, només cal veure com algun govern autonòmic ha volgut demanar la declaració de Bé Cultural Immaterial, fins i tot, hi ha hagut alguna proposta a nivell de les més altes institucions de l’Estat no només per protegir les corrides de toros allà on encara se celebren sinó també per reinstaurar la “fiesta nacional (espanyola)” allà on ja ha estat abolida. Hem vist com els mateixos magistrats que havien de sentenciar l’Estatut de Catalunya van presenciar una corrida de toros a la Maestranza de Sevilla abans de perpetrar la infame sentència contra l’Estatut. I hem vist com el cap de l’Estat, Joan Carles I, descendent de Ferran VII, i el ministre de Medi Ambient espanyol, Arias Cañete, preferien anar a veure una corrida de toros mentre mitja Espanya es cremava.

Toros a la TVE-PP

Televisió Espanyola, la televisió pública espanyola, transmetrà corrides de toros en horari infantil. Així els nens en lloc de veure a Bob Esponja (i altres dibuixos animats que hi ha ara el títol dels quals desconec, jo sóc de l’època dels Picapedra, ja tinc una certa edat) que els pot fer tornar gais, podran fer zapping entre la matança de toros de TVE i els crits siliconats i botulínics dels canals privats. Feia sis anys que TVE no emetia corrides de toros, però ha arribat el PP al poder i han recuperat les corrides de toros a la cadena pública. El 5 de setembre estrenaran aquesta nova etapa i ho justifica dient que “un festeig d’aquesta categoria ha de posar-se a disposició de tots els aficionats espanyols”.

L’Ens públic, que és com s’anomena a TVE encara que sembli que es refereixin a un monstre d’una pel·lícula de sèrie B, va arribar a un acord amb els toreros, els seus apoderats, el ramader Victoriano del Río i l’empresari val·lisoletà Antonio Matilla pel qual “tots cedeixen els seus drets i per tant la corporació només tindrà que abonar el cost del desplegament tècnic necessari per a la retransmissió de la corrida de toros”.

Hi ha dos fets que crec que justifiquen que la nova direcció de TVE hagi decidit transmetre corrides de toros:

A parer dels actuals governants espanyols poques coses representen les essències pàtries espanyoles més que les corrides de toros, malgrat que ja hi ha dos territoris heretges (Canàries (des de fa més de 20 anys) i Catalunya) on no es celebren corrides, ara la ciutat de Sant Sebastià (Donosti) s’ha unit a la heretgia antitaurina, i el govern espanyol encara que pretengui amagar-ho sap que cada dia hi més gent contrària als toros. Sovint les places de toros tenen una assistència escassa. I aquestes il·luminades i catòdiques ments han pensat que si la gent no vol anar a veure corrides de toros portaran les corrides de toros a les cases, encara que sigui per la tele.

Crec que TVE no té els drets ni del futbol, ni del campionat de motos, ni de la F1. Cert, podrien emetre competicions de petanca però no és gaire probable que atraguessin gaires televidents, i la mentalitat dels nous directius de l’Ens públic deuen, seguint instruccions del cabdill Rajoy o del ministre de cultura Wert, situar a la graella un espectacle que supura les més ràncies essències pàtries hispàniques com són els toros. La bèstia de quatre potes (toro) enfrontada a la bèstia bípeda (torero) per a gaudir d’altres bèsties bípedes que s’exciten veient la sang i el patiment de la pobra bestiola. Panem et circenses in Hispania.

 

 

 

Los toros son un asunto de Estado en España

Apuntes históricos sobre la tauromaquia:

-Eran los primeros años del siglo XIX y reinaba en España Fernando VII, rey pésimo, absolutista, y retrógrado. Fernando VII era un Borbón y era rey, he dicho dos obviedades, lo sé, como "buen rey" y como "buen Borbón" reunía las cualidades que se esperaba de él, la afición a matar lo que se vive, fueran bestias o humanos. Fernando VII había recuperado el poder prometiendo que se sometería a "la Pepa", que es el mote que recibe la Constitución de 1812, no seáis malpensados, pero cuando vio `s bien afianzado en el poder decidió pasarse a la Pepa por forro y volvió a actuar como un rey absolutista. A Fernando VII le gustaban los toros y le preocupaba que lo que él llamaba liberales se confabulan contra él y decidieran derrocarlo. Fernando VII tomó la decisión de cerrar las escuelas de ingenieros que él consideraba foco de liberales peligrosos y aprobó que se abrieran escuelas de tauromaquia.

-En la ciudad de Barcelona hubo un tiempo en que coexistieron tres plazas de toros: Monumental, Las Arenas y la de la Barceloneta. Actualmente ya no hay corridas de toros en Barcelona, ​​la Monumental era la única plaza de toros en activo en Barcelona hasta que entró en vigor la prohibición de celebrar corridas en Cataluña aprobada por el Parlamento de Cataluña. Muy probablemente se conservará la fachada de esta plaza de toros por su valor arquitectónico pero su interior se destinará a otro tipo de actividades. Esto es lo mismo que pasó con Las Arenas, una plaza de toros que ya hacía muchos años que no tenía ninguna actividad relacionada con la tauromaquia y que ha sido sometida a un profundo cambio salvando la fachada de la plaza pero construyendo un edificio que ha convertido en un centro comercial. Pero es la plaza de la Barceloneta de la que quiero hablar. Esta plaza de toros ya no existe, estaba situada en el lugar donde hace unos 25 años había un depósito de gas, junto al hospital del Mar, un depósito que explotó. Esta plaza hacia el año 1835 fue el lugar donde comenzó una revuelta que tuvo consecuencias muy importantes para la ciudad, unas buenas, otras malas. Barcelona en aquella época era un barril de pólvora que podía explotar en cualquier momento, una ciudad cerrada por las murallas que rodeaban la ciudad, y con dos fortalezas militares (Castillo de Montjuïc y la Ciutadella) que garantizaban que la ciudad no se sublevara contra las autoridades. Y cualquier cosa podía encender la chispa. La chispa fue una mala corrida de toros, los aficionados salieron de la plaza cabreados como una mona y sin saber muy bien cómo ni por qué la violencia derivó en la quema de iglesias y conventos y otros actos de violencia en los que las autoridades militares respondieron bombardeando la ciudad. Alguien se imagina que después de un partido Barça-Madrid los aficionados salieran a quemar iglesias y conventos?. Si, es verdad, algunas celebraciones de equipos de fútbol han acabado con disturbios, pero no ha sido necesario bombardear la ciudad. Las consecuencias negativas fueron los muertos y los edificios destruidos, pero hacia finales de los años 50 del XIX, y estas son las consecuencias positivas, las autoridades españolas levantaron la condición de plaza militar que tenía Barcelona y se derribaron las murallas, esto permitió a Barcelona crecer hacia el Pla de Barcelona, ​​lo que ahora llamamos el Eixample. La plaza de toros de la Barceloneta existió hasta el comienzo del siglo XX.

-El Parlamento de Cataluña aprobó la prohibición de las corridas de toros a instancias de una Iniciativa Legislativa Popular con el aval de 180.000 firmas, no sin fuertes polémicas, especialmente en España, donde algunos medios y partidos políticos españolistas lo convirtieron en una especie de ultraje perpetrado por malignos (con cuernos y cola) catalanistas. En todo momento estos medios quisieron ver intenciones e intereses perversos detrás de los grupos que apoyaron la ILP.
 
Los toros, un asunto de Estado

Los toros son un asunto de Estado en España, sólo hay que ver cómo algún gobierno autonómico ha querido pedir la declaración de Bien Cultural Inmaterial, incluso, ha habido alguna propuesta a nivel de las más altas instituciones del Estado no sólo para proteger las corridas de toros allí donde aún se celebran sino también para reinstaurar la "fiesta nacional (española)" allí donde ya ha sido abolida. Hemos visto cómo los mismos magistrados que debían sentenciar el Estatuto de Cataluña presenciaron una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla antes de perpetrar la infame sentencia contra el Estatut. Y hemos visto cómo el jefe del Estado, Juan Carlos I, descendiente de Fernando VII, y el ministro de Medio Ambiente español, Arias Cañete, preferían ir a ver una corrida de toros mientras media España se quemaba.

Toros en la TVE-PP

Televisión Española, la televisión pública española, transmitirá corridas de toros en horario infantil. Así los niños en lugar de ver a Bob Esponja (y otros dibujos animados que hay ahora cuyo título desconozco, yo soy de la época de los Picapiedra, ya tengo una cierta edad) que les puede hacer volver gays, podrán hacer zapping entre la matanza de toros de TVE y los gritos siliconados y botulínica de los canales privados. Hacía seis años que TVE no emitía corridas de toros, pero ha llegado el PP al poder y han recuperado las corridas de toros en la cadena pública. El 5 de septiembre estrenarán esta nueva etapa y lo justifica diciendo que "un festejo de esta categoría debe ponerse a disposición de todos los aficionados españoles".

El Ente público, que es como se denomina en TVE aunque parezca que se refieran a un monstruo de una película de serie B, llegó a un acuerdo con los toreros, sus apoderados, el ganadero Victoriano del Río y el empresario vallisoletano Antonio Matilla por el que "todos ceden sus derechos y por lo tanto la corporación sólo tendrá que abonar el coste del despliegue técnico necesario para la retransmisión de la corrida de toros".

Hay dos hechos que creo que justifican que la nueva dirección de TVE haya decidido transmitir corridas de toros:

A juicio de los actuales gobernantes españoles pocas cosas representan las esencias patrias españolas más que las corridas de toros, a pesar de que ya hay dos territorios herejes (Canarias (desde hace más de 20 años) y Cataluña) donde no se celebran corridas, ahora la ciudad de San Sebastián (Donosti) se ha unido a la herejía antitaurina, y el gobierno español aunque pretenda esconderlo sabe que cada día más gente contraria a los toros. A menudo las plazas de toros tienen una asistencia escasa. Y estas iluminadas y catódicas mentes han pensado que si la gente no quiere ir a ver corridas de toros llevarán las corridas de toros en las casas, aunque sea por la tele.

Creo que TVE no tiene los derechos ni del fútbol, ​​ni del campeonato de motos, ni de la F1. Cierto, podrían emitir competiciones de petanca pero no es muy probable que atrajeran muchos televidentes, y la mentalidad de los nuevos directivos del Ente público deben, siguiendo instrucciones del caudillo Rajoy o del ministro de cultura Wert, situar a la parrilla un espectáculo que supura las más rancias esencias patrias hispánicas como son los toros. La bestia de cuatro patas (toro) enfrentada a la bestia bípeda (torero) para disfrutar de otras bestias bípedas que se excitan viendo la sangre y el sufrimiento de la pobre bicho. Panem et circenses in Hispania.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me da la impresión que el que "los toros" sean asunto de Estado en España tiene que ver con que los reyes eran aficionados a las corridas de toros y también el pueblo. Sin embargo "ya en el año de 1215 el Obispo de Segovia decretó "que ningún clérigo juegue a los dados ni asista a juegos de toros, y sea suspendido si lo hiciera". Y en el mismo siglo "Alfonso X El Sabio prohibió que dichos juegos se celebrasen por dinero, lo cual apunta a la existencia de una "profesionalidad" incipiente entre los dedicados a lidiar reses bravas.".. Sin embargo leí que "en el renacimiento, en 1542 la ciudad de Barcelona homenajea al príncipe Felipe, futuro Felipe II de España, con "luminarias, danzas, máscaras y juegos de toros".

Jaume C. i B. ha dit...

Buen apunte histórico. También las justas estuvieron mal vistas por la Iglesia aunque hay que decir que la Iglesia llegó a condenar durante un breve periodo de tiempo el chocolate.