27 d’ag. 2012

La Espanya del Rajoyisme

La Espanya del Rajoyisme 

Pobre diputat del PP que “només” guanya 5100 € mensuals 

El diputat gallec del Partit Popular Guillermo Collarte va declarar a la Voz de Galicia  que “guanyo 5.100 euros al mes i les passo magres. Aquestes declaracions han indignat a molts gallecs i des del PP s’ha demanat perdó per aquestes declaracions del diputat Collarte pel malestar que aquestes paraules hagin pogut provocar a la ciutadania gallega. En un comunicat difós pel Partit Popular afirmen que “les manifestacions fetes pel diputat popular són desafortunades i entenem perfectament el malestar que ha pogut causar a la ciutadania gallega en general i a aquells que més dificultats pateixen en particular”. La direcció del PP considera que la decisió de demanar disculpes del diputat Collarte “és correcta” perquè “el que va dir no té sentit, està fora de lloc i és contrari al que defensa el PP de Galícia”. Deu fer un parell d’anys una altra dirigent del PP, Esperanza Aguirre, va queixar-se de les seves dificultats per arribar a final de mes malgrat cobrar més de 8000 € mensuals, llavors la resposta irònica d’alguns ciutadans va ser organitzar la campanya “1 € para Espe”. Collarte en aquesta mateixa entrevista va declarar que no tenia fusta de parlamentari i va afegir que “entre els 416 euros que em donen per ser regidor, que no m'arriben per a res, els 4.200 nets més o menys que guanyo com a diputat i els 290 que em donen pels triennis com a funcionari de la Xunta, en total guanyo uns 5.100 euros i les passo de tots els colors”. El diputat Collarte afirma que “reconec que sóc un privilegiat, però venint del nivell d'ingressos que tenia és un pal molt fort”. Si es considera mal pagat i creu que no té fusta de diputat sempre pot dimitir i tornar a les seves anteriors tasques. La notícia qualifica d’ingènues les declaracions del diputat Collarte però jo diria que el que són és una mostra d’insensibilitat del partit que governa Espanya i Galícia, un partit que a més de prendre mesures que estan portant a la misèria a milers de persones s’acompanyen amb un autoritarisme que intentar posar mordassa a qualsevol protesta legislant per convertir en delicte el que fins ara era el dret a la protesta. 

Un peper justifica l’ús de la força contra Catalunya i Euskadi 

Agustín Conde (Partit Popular), president de la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats va advertir que el govern de Mariano Rajoy podria usar la força emparant-se en la Constitució per fer front als desafiaments que se li poguessin fer des de Catalunya i Euskadi, en especial si es pretengués a Catalunya i/o Euskadi exercitar el dret a l’autodeterminació que no està reconegut per la Constitució espanyola. Segons aquest diputat del PP les “amenaces” – independència? -  provinents de Catalunya i Euskadi “perjudiquen clarament Espanya” davant dels mercats. La proposta del pacte fiscal del govern català ni està sent considerada pel govern espanyol. És a dir, president Mas, no cal que perdi el temps presentant la proposta del pacte fiscal, deixem de perdre el temps, ja li han dit que ni pensen escoltar-lo, no cal que perdin el temps intentant negociar amb qui ja els han dit obertament que no hi ha res a negociar. Tirem pel dret. Les demostrades ineptituds del govern espanyol actual, i també de l’anterior, són el que perjudiquen Espanya, no només les ineptituds a l’hora de prendre mesures per corregir la situació, unes mesures presses fins ara que han empitjorat la situació de milers de persones, mesures presses a instàncies dels mercats i clarament perjudicials pels ciutadans. No són les reclamacions de Catalunya i Euskadi el que perjudica l’Estat espanyol, és l’Estat espanyol qui perjudica d’una banda a Catalunya i Euskadi, i de l’altra als propis ciutadans espanyols, és aquest Estat espanyol governat pel Partit Popular sotmès al dictat dels Mercats. Probablement el diputat del PP invoca l’article 8è de la Constitució aquell que autoritza/invoca l’exèrcit espanyol a intervenir per impedir el desmembrament, un article que només es pot justificar si el que pretenien evitar els redactors de la Constitució eren futurs processos secessionistes, no és un article pensat pel cas d’una invasió estrangera perquè se suposa que qualsevol país que sigui envaït té dret a defensar-se, però aquest article està escrit pensant en la possibilitat que en el futur altres territoris de l’Estat espanyol poguessin decidir trencar amb l’Estat. Els “pares de la Constitució” segurament sabien que la descomposició de l’Estat espanyol no havia conclòs però en lloc de trobar la manera d’arribar a un acord per evitar-ho de manera civilitzada van decidir incloure a la mateixa Constitució un article que autoritza l’ús de la força. La força és el recurs dels impotents.

 

 

 

 

 

 

La España del Rajoyismo 

Pobre diputado del PP que "sólo" gana € 5.100 mensuales

El diputado gallego del PP Guillermo Collarte declaró a la Voz de Galicia que "gano 5.100 euros al mes y las paso canutas. Estas declaraciones han indignado a muchos gallegos y desde el PP se ha pedido perdón por estas declaraciones del diputado Collarte por el malestar que estas palabras hayan podido provocar a la ciudadanía gallega. En un comunicado difundido por el Partido Popular afirman que "las manifestaciones hechas por el diputado popular son desafortunadas y entendemos perfectamente el malestar que ha podido causar a la ciudadanía gallega en general ya aquellos que más dificultades sufren en particular". La dirección del PP considera que la decisión de pedir disculpas del diputado Collarte "es correcta" porque "lo que dijo no tiene sentido, está fuera de lugar y es contrario a lo que defiende el PP de Galicia". Debe hacer un par de años otra dirigente del PP, Esperanza Aguirre, quejarse de sus dificultades para llegar a fin de mes a pesar cobrar más de 8000 € mensuales, entonces la respuesta irónica de algunos ciudadanos fue organizar la campaña "1 € para Espe". Collarte en esta misma entrevista declaró que no tenía madera de parlamentario y añadió que "entre los 416 euros que me dan para ser concejal, que no me llegan para nada, los 4.200 netos más o menos que gano como diputado y los 290 que me dan los trienios como funcionario de la Xunta, en total gano unos 5.100 euros y las paso de todos los colores ". El diputado Collarte afirma que "reconozco que soy un privilegiado, pero viniendo del nivel de ingresos que tenía es un palo muy fuerte". Si se considera mal pagado y cree que no tiene madera de diputado siempre puede dimitir y volver a sus anteriores tareas. La noticia califica de ingenuas las declaraciones del diputado Collarte pero yo diría que lo que son es una muestra de insensibilidad del partido que gobierna España y Galicia, un partido que además de tomar medidas que están llevando a la miseria a miles de personas acompañan con un autoritarismo que intentar poner mordaza a cualquier protesta legislando para convertir en delito el que hasta ahora era el derecho a la protesta.
 
Un pepero justifica el uso de la fuerza contra Cataluña y Euskadi

Agustín Conde (PP), presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados advirtió que el gobierno de Mariano Rajoy podría usar la fuerza amparándose en la Constitución para hacer frente a los desafíos que se le pudieran hacer desde Cataluña y Euskadi , en especial si se pretendiera en Cataluña y / o Euskadi ejercitar el derecho a la autodeterminación que no está reconocido por la Constitución española. Según este diputado del PP las "amenazas" - independencia? - Provenientes de Cataluña y Euskadi "perjudican claramente España" ante los mercados. La propuesta del pacto fiscal del gobierno catalán ni está siendo considerada por el gobierno español. Es decir, presidente Mas, no es necesario que pierda el tiempo presentando la propuesta del pacto fiscal, dejamos de perder el tiempo, ya le han dicho que ni piensan escucharle, no es necesario que pierdan el tiempo intentando negociar con quienes ya les han dicho abiertamente que no hay nada que negociar. Tiramos por el derecho. Las demostradas ineptitudes del gobierno español actual, y también de la anterior, son lo que perjudican España, no sólo las ineptitudes a la hora de tomar medidas para corregir la situación, unas medidas tomadas hasta ahora han empeorado la situación de miles de personas, medidas tomadas a instancias de los mercados y claramente perjudiciales para los ciudadanos. No son las reclamaciones de Cataluña y Euskadi lo que perjudica el Estado español, es el Estado español quien perjudica por un lado a Cataluña y Euskadi, y por otro a los propios ciudadanos españoles, es este Estado gobernado por el Partido Popular sometido al dictado de los mercados. Probablemente el diputado del PP invoca el artículo 8 º de la Constitución aquel que autoriza / invoca el ejército español a intervenir para impedir el desmembramiento, un artículo que sólo se puede justificar si lo que pretendían evitar los redactores de la Constitución eran futuros procesos secesionistas , no es un artículo pensado para el caso de una invasión extranjera porque se supone que cualquier país que sea invadido tiene derecho a defenderse, pero este artículo está escrito pensando en la posibilidad de que en el futuro otros territorios del Estado español pudieran decidió romper con el Estado. Los "padres de la Constitución" seguramente sabían que la descomposición del Estado español no había concluido pero en lugar de encontrar la manera de llegar a un acuerdo para evitarlo de manera civilizada decidieron incluir en la misma Constitución un artículo que autoriza el uso de la fuerza. La fuerza es el recurso de los impotentes.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Yo encuentro poco que un diputado en Europa gane 5,100 euros. Si traducimos esa cifra a pesos chilenos son más o menos 3.570.000 pesos mensuales, nuestros diputados ganan más del doble de esa cifra, y nuestros niveles de vida son más baratos que los de Europa entiendo yo., Todo es más caro allá. En Chile “senadores, diputados y ministros reciben una remuneración mensual cercana a los 8 millones de pesos (exactamente, de $7.805.421), a la que se descuentan impuestos, salud y previsión. Sin embargo, esta equitatividad se rompe cuando a esta cantidad se le agregan las asignaciones individuales”, por lo que al final terminan ganando mucho más..17 o 18 millones mensuales..No reciben lo mismo todos.. Nos llama la atención esos ingresos porque es difícil que una persona común y corriente gane 3 millones de pesos mensuales, tendría que ser un gerente o un empresario.privado. Los que trabajan para el Estado no ganan mucho dinero..Entiendo que 5.000 euros puede ganar un gerente en una empresa privada en Europa, pero el nivel de vida allá es más elevado..

Patric ha dit...

No estoy de acuerdo con que se use la fuerza, aunque sea amparándose en la Constitución, para detener los desafíos de Catalunya y Euskadí, referidos a su derecho a autodeterminación si el gobierno español los perjudica. Yo diría que el uso de la fuerza es de los que carecen de argumentos para defender lo que supuestamente son sus derechos, claro que en algunas circunstancias no hay otro camino que el de la fuerza, aunque no creo que este sea el caso......

Jaume C. i B. ha dit...

No se critica que este diputado gallego cobre 5100 euros si no que se queje de que lo que cobra no le da para vivir.
El sueldo de un diputado o senador varía en función de su residencia oficial. En el caso de un diputado del congreso de los diputados residente en Madrid cobra mucho menos que uno que vive en Canarias.

Es la mentalidad española. Hoy mismo un coronel del ejército ha amenazado con dar un golpe de Estado y algún medio de comunicación conservador le ha dado su apoyo. Hablaré del tema en un próximo artículo.