2 de gen. 2012

INTOLERÀNCIA RELIGIOSA

INTOLERÀNCIA RELIGIOSA


Des de fa temps la intolerància religiosa està creixent i està arribant a extrems preocupants. El terrorisme islàmic que tant ens preocupa pel gran nombre de morts que causa i la por que ens fa als occidentals no és a Occident on més víctimes està provocant, és en els països d'Àsia i Àfrica on el nombre de víctimes és més alt. Les principals víctimes del terrorisme islàmic són principalment fidels d’altres branques diferents de l'Islam, això ho podem veure a l'Afganistan i a l'Iraq, on grups relacionats amb AlQaida atempten no només contra els soldats de la coalició internacional sinó que principalment dirigeixen el seu atac cap a altres musulmans que segueixen altres corrents diferents o que potser són considerats poc pietosos, encara que sigui difícil entendre quina pietat hi ha en què un individu se suïcida amb explosius al mig d'un mercat o encara pitjor, en una mesquita cridant que “Déu és el més gran”. Sorprèn que les accions terroristes tinguin els seus moments més àlgids durant les festes religioses islàmiques.

A Nigèria un grup terrorista integrista de nom Boko Haram, que es traduiria per "l'educació occidental és pecat" s'ha dedicat a cometre sagnants atemptats. S'ha dedicat a cometre atemptats. Van atacar les instal•lacions de Nacions Unides a Abuja provocant 24 morts. Aquest grup islamista intenta imposar la llei islàmica en la seva forma més radical a cop de bomba, per a ells l'ensenyament laic, vestir d'una manera occidental o anar a votar és pecat, i la seva manera de combatre el pecat és l'assassinat de gent. Aquest grup terrorista ha causat 491 víctimes només durant l'any 2011

La primavera àrab era una esperança però mica a mica s'està convertint en quelcom de molt preocupant, ja que si bé és cert que s'han derrocat alguns dels principals tirans això pot haver servit per posar en el seu lloc a règims encara pitjors. L'ascens dels islamistes fanàtics després de la caiguda dels tirans pot suposar la implantació de la llei islàmica, les poques llibertats de la que podien gaudir, especialment els drets de les dones i dels grups religiosos no islàmics estan en perill. A Egipte la minoria copta ja ha començat a patir atemptats davant la inoperància de les autoritats. Quan fa uns mesos el sàtrapa iranià Mahmud Ahmadinejad va declarar que ells havien estat els primers quan van derrocar la tirania del Xa, cosa que era certa, i que donaven des de l'Iran suport a la primavera àrab, segurament suport moral, ignoro si han finançat les revoltes, això em semblaria molt greu, però és cert, en part, el que va dir, i això ens ha de servir d'advertència, van derrocar el tirànic règim del Xa de Pèrsia per instaurar una teocràcia totalitària, model que sembla que vulguin seguir en algun d'aquests països. I la veritat, tenir un grapat de teocràcies cridant a la Gihad a les portes de casa nostra no és per estar gaire tranquil. Aquesta primavera àrab pot acabar sent un retorn a l'Edat Mitjana.

El cristianisme i el judaisme tampoc estan exempts de fanàtics que desitgen imposar la seva creença. A diferència de l'Islam que aspira a imposar-se a totes les altres religions mitjançant la conversió forçada i qui no ho accepti serà esborrat del mapa, el cristianisme de moment vol fer tornar les ovelles esgarriades a la cleda, però amb això només aconsegueixen que algunes de les ovelles que encara resten dins de la cleda s'hagin tornat més fanàtiques, que altres que encara hi són busquin un forat al tancat per tocar el dos, i que aquelles ovelles que ja són fora no tinguin cap gana de tornar-hi. El judaisme també pateix l'epidèmia de l'integrisme, alguns grups extremistes volen aplicar la Llei fins a les últimes conseqüències i això ha acabat fent emprenyar a les principals autoritats polítiques israelianes que han dit que no pensen tolerar la intolerància dels ultraortodoxes ni les agressions contra dones i nenes per no vestir ni viure segons els preceptes que volen imposar els ultraortodoxes. Fins i tot les principals autoritats religioses jueves han advertit en contra de les doctrines esbiaixades dels ultraortodoxes.

Que pot explicar aquest creixement dels integrismes?. Alguns diuen que la culpa és la manca de valors de la societat actual. Però si els que ens han d'ensenyar valors són els que es fan explotar enmig d'una multitud, els que escupen a dones en un autobús o els que justifiquen que les dones són inferiors i han d'estar sotmeses als homes, ens podem començar a preocupar.

Com ens poden voler imposar uns valors gent no en té?. Perquè algú pot creure's que el que envia a un altre a immolar-se a la plaça d'un mercat o qui escup a una dona per asseure's a la part davantera d'un autobús, o qui intenta recuperar la perduda influència en les decisions dels governants d'un país - i de pas els privilegis medievals – té valors?. Les religions que en principi haurien de ser un element positiu van convertir-se en un mecanisme per mantenir sotmesa la gent i estalviar, sempre que fos possible, que el poder hagués d'usar la violència per esclafar qualsevol manifestació d'enuig contra el poderós de torn, i lluny de ser una eina de convivència les religions han estat l'origen de la gran nombre de guerres. Sembla increïble que en el segle XXI els conflictes religiosos i el fanatisme religiós estiguin en ascens.

Ja és curiós que l'element que tenen en comú aquests fonamentalismes sigui la seva intolerància vers les dones i l'intent de sotmetre-les fent-les desaparèixer de la vista sigui obligant-les a romandre a les cases o a amagar-se sota sinistres vestimentes i la intransigència cap aquells que no compleixen amb els preceptes religiosos segons la seva esbiaixada i dogmàtica variant.
INTOLERANCIA RELIGIOSA

Desde hace tiempo la intolerancia religiosa está creciendo y está llegando a extremos preocupantes. El terrorismo islámico que tanto nos preocupa por el gran número de muertes que causa y el miedo que nos produce a los occidentales no es en Occidente donde más víctimas está provocando, es en los países de Asia y África donde el número de víctimas es más alto. Las principales víctimas del terrorismo islámico son principalmente fieles de otras ramas diferentes del Islam, esto lo podemos ver en Afganistán y en Irak, donde grupos relacionados con AlQaida atentan no sólo contra los soldados de la coalición internacional sino que principalmente dirigen su ataque hacia otros musulmanes que siguen otras corrientes diferentes o que quizás son considerados poco piadosos, aunque sea difícil entender qué piedad hay en que un individuo se suicide con explosivos en medio de un mercado o aún peor, en una mezquita gritando que "Dios es el más grande". Sorprende que las acciones terroristas tengan sus momentos más álgidos durante las fiestas religiosas islámicas.

En Nigeria un grupo terrorista integrista de nombre Boko Haram, que se traduciría por "la educación occidental es pecado" se ha dedicado a cometer sangrientos atentados. Atacaron las instalaciones de Naciones Unidas en Abuja provocando 24 muertos. Este grupo islamista intenta imponer la ley islámica en su forma más radical a bombazos, para ellos la enseñanza laica, vestir de forma occidental o ir a votar es pecado, y su manera de combatir el pecado es el asesinato de gente. Este grupo terrorista ha causado 491 víctimas sólo durante el año 2011

La primavera árabe era una esperanza pero poco a poco se está convirtiendo en algo muy preocupante, ya que si bien es cierto que se han derribado algunos de los principales tiranos esto puede haber servido para poner en su lugar a regímenes aún peores. El ascenso de los islamistas fanáticos tras la caída de los tiranos puede suponer la implantación de la ley islámica, las pocas libertades de la que podían disfrutar, especialmente los derechos de las mujeres y los grupos religiosos no islámicos están en peligro. En Egipto la minoría copta ya ha empezado a sufrir atentados ante la inoperancia de las autoridades. Cuando hace unos meses el sátrapa iraní Mahmud Ahmadineyad declaró que ellos habían sido los primeros cuando derribaron la tiranía del Sha, lo que era cierto, y que daban desde Irán apoyo a la primavera árabe, seguramente apoyo moral, ignoro si han financiado las revueltas, eso me parecería muy grave, pero es cierto, en parte, lo que dijo, y esto nos debe servir de advertencia, derribaron el tiránico régimen del Sha de Persia para instaurar una teocracia totalitaria, modelo que parece que quieran seguir en alguno de estos países. Y la verdad, tener un puñado de teocracias llamando a la Yihad en las puertas de nuestra casa no es para estar muy tranquilo. Esta primavera árabe puede acabar siendo un retorno a la Edad Media.

El cristianismo y el judaísmo tampoco están exentos de fanáticos que desean imponer su creencia. A diferencia del Islam que aspira a imponerse a todas las demás religiones mediante la conversión forzada y el que no lo acepte será borrado del mapa, el cristianismo por el momento quiere hacer volver las ovejas descarriadas al redil, pero con ello sólo consiguen que algunas de las ovejas que aún quedan dentro del redil se hayan vuelto más fanáticas, que otras que aún están busquen un hueco en el cercado para largarse, y que aquellas ovejas que ya están fuera no tengan ganas de volver. El judaísmo también sufre la epidemia del integrismo, algunos grupos extremistas quieren aplicar la Ley hasta las últimas consecuencias lo que ha acabado molestando a las principales autoridades políticas israelíes que han dicho que no piensan tolerar la intolerancia de los ultraortodoxos ni las agresiones contra mujeres y niñas por no vestir ni vivir según los preceptos que quieren imponer los ultraortodoxos. Incluso las principales autoridades religiosas judías han advertido en contra de las doctrinas sesgadas de los ultraortodoxas.

¿Que puede explicar este crecimiento de los integrismos?. Algunos dicen que la culpa es la falta de valores de la sociedad actual. Pero si los que nos deben enseñar valores son los que se hacen explotar en medio de una multitud, los que escupen a mujeres en un autobús o los que justifican que las mujeres son inferiores y deben estar sometidas a los hombres, podemos empezar a preocuparnos.

¿Cómo nos pueden querer imponer unos valores gente que no tiene?. ¿Porque alguien puede creerse que el que envía a otro a inmolarse en la plaza de un mercado o quien escupe a una mujer para sentarse en la parte delantera de un autobús, o quien intenta recuperar la perdida influencia en las decisiones de losgobernantes de un país - y de paso los privilegios medievales - tiene valores?. Las religiones que en principio deberían ser un elemento positivo se convirtieron en un mecanismo para mantener sometida a la gente y ahorrar, siempre que fuera posible, que el poder tuviera que usar la violencia para aplastar cualquier manifestación de enojo contra el poderoso de turno, y lejos de ser una herramienta de convivencia las religiones han sido el origen de la gran número de guerras. Parece increíble que en el siglo XXI los conflictos religiosos y el fanatismo religioso estén en ascenso.

Ya es curioso que el elemento que tienen en común estos fundamentalismos sea su intolerancia verdaderos las mujeres y el intento de someterlas haciéndolas desaparecer de la vista sea obligándolas a permanecer en las casas o a esconderse bajo siniestras vestimentas y la intransigencia ninguna aquellos que no cumplen con los preceptos religiosos según su sesgada y dogmática variante.

5 comentaris:

Josep ha dit...

Estem totalment d'acord, i crec que el dia que decideixin actuar d'una altra manera serà una mica el seu final.

Per cert, fa un temps que intento ser un seguidor teu i no ho aconsegueixo, em diu Blogger que torni més tard, més aviat sembla una finestreta d'algun ajuntament d'altres temps.
Una abraçada!

Jaume C. i B. ha dit...

Allò que no he dit en el text perquè de vegades cal mossegar-se la llengua i perquè sempre ho puc dir després, és que crec que les religions que haurien de ser un mecanisme per ajudar-nos quan estem en moments complicats s'han convertit en un mecanisme de control social que estalvia al poder haver d'utilitzar mètodes més brutals, una mena de sistema per atordir la gent.

Aquest problema per donar-te d'alta en el meu bloc no ets el primer que el té, amb el teu permís et donaré d'alta manualment.

Patric ha dit...

Así es, "el desprecio y las violaciones de los derechos humanos, en especial de la libertad de expresión, de culto o convicción siguen provocando guerras y grandes sufrimientos" dicen; no existe la libertad de culto o convicción.
Podemos ver eso dentro de los distintos grupos islámicos y también en el cristianismo y judaismo como señalas.Aunque siempre he pensado que si hay cristianos que quieren imponer su doctrina, no son verdaderos cristianos. Leía ayer en un artículo sobre Irlanda que habían abandonado la iglesia católica de ese país muchos fieles y, que en ese país que tiene un 86.7% de católicos, la asistencia a misa había descendido en un 48% aun cuando en ese país esa religión se identifica con el alma nacional, y que después como de 60 años de prohibiciones habían vuelto a legalizar el divorcio. Hoy día el 4,4% dicen, no pertenecer a ninguna religión, y poco más de 1500 personas se declararon agnósticos y poco menos de 1000 ateos.
Dicen que las ovejas que encontraron un hueco y se fueron fue por los escándalos sexuales y cargos de encubrimiento contra su jerarquía.

Entiendo que el integrismo islámico es el islamismo y que existe también otro término occidental, fundamentalismo islámico para referirse a las distintas corrientas políticas o político religiosas ligadas al Islam, entre las cuales hay algunas muy violentas como el movimiento talibán.
Tu destacas que esos movimientos son muy intolerantes tratando de someter a las mujeres. Estoy de acuerdo aunque pienso que eso tiene que ver con las tradiciones y culturas de esos pueblos. En nuestro mundo occidental también existe la intolerancia hacia las mujeres pero creo se nota menos que en esos países.

Jaume C. i B. ha dit...

Parece existir en casi todos los grupos religiosos un aumento de la intolerancia.
Inciso: No es algo nuevo en Estados Unidos, donde nombrar a Dios parece dar réditos electorales a los candidatos, y parece que la intolerancia y el conservadurismo está creciendo. Un integrismo cristiano que incluso está logrando que se prohiba la enseñanza de las teorías de Darwin, y la reimplantación del creacionismo.
El problema de esos cristianos integristas es que tienen una enorme influencia política. Yo respeto que haya gente que crea que usar el cilicio les acerca a Dios, lo considero absurdo, pero es su problema, deja de ser su problema cuando esos cristianos integristas quieren legislar según su doctrina religiosa y esas leyes me imponen a mi unos dogmas en los que no creo.
El cristianismo y es islamismo practican el proselitismo y la conversión, a veces forzada. El judaísmo prohibe el proselitismo y pone trabas a la conversión. Hace un par de años los principales rabinos de Israel criticaron duramente que algunos rabinos estadounidenses estuviesen facilitando la conversión a nuevos fieles.
Un talibán es el nombre que en Afganistán reciben los estudiantes de las escuelas coránicas. Talibán significa "estudiante" en pastún. Los talibanes se convirtieron en un movimiento político, religioso y militar que aspiraba a imponer la ley islámica en la interpretación estricta que ellos representan. De hecho, lo que está gente es usar una interpretación extremista del Corán. Una de las principales organizaciones que forma parte de este conglomerado es AlQaida, una organización terrorista islámica que sigue las doctrinas del wahabismo que es una subrama del sunismo muy radical.
Las religiones normalmente están dirigidas por hombres y un componente de casi todas las religiones es la misoginia. Siglos de acusar a la mujer de ser el origen de todos los males ha hecho mella en la mentalidad de muchos hombres, que quizá no tengan unas creencias religiosas profundas, pero la religión no solo marca a las personas en como éstas deben adorar a Dios, sino también en como deben vivir, y eso incluye el trato a la mujer.
Mi interpretación es la siguiente: Todos sabemos por la Biblia que Dios creó al hombre y de una costilla de éste a la mujer. Eva engañada por la serpiente logró que Adán se comiera una manzana cuando Dios les había prohibido hacerlo. Mi interpretación es que Adán era un calzonazos y Eva una fashion victim. Cuando Dios los hechó del paraíso el calzonazos de Adán decidió culpar a Eva. Y así estamos desde entonces.

Patric ha dit...

Creo que tu respuesta es excelente! De acuerdo.