22 de gen. 2012

De l'ordre militar al caos islamista

De l'ordre militar al caos islamistaNo és nou que la caiguda d'un règim autoritari o totalitari desemboqui en un caos social i polític i ens ha de preocupar que la caiguda del dictador militar Hosni Mubarak hagi convertit Egipte en un país caòtic del qual estan prenent el poder els islamistes.
Roben material radioactiu


Un contenidor amb material nuclear va ser robat de la central nuclear de Dabaa durant una onada de violentes protestes que va produir-se en aquesta central nuclear egípcia. Un altre contenidor va patir danys i també va desaparèixer part del seu contingut. El govern egipci va alertar les forces de seguretat i va demanar que equips d'experts ajudin a localitzar el material robat. Centenars de persones van manifestar-se per exigir la relocalització d'aquesta central nuclear encara en construcció. Els membres de les forces de seguretat i els manifestants van llançar-se pedres i una desena de persones van resultar ferides.


Aquest fet demostra el risc que països inestables social i políticament construeixin o disposin d'instal•lacions nuclears. La desaparició de material radioactiu és un assumpte molt seriós, no es tracta de qui entra en una fàbrica qualsevol i se'n du maquinària o matèries primeres o el producte emmagatzemat, el material radioactiu és molt perillós si no es manipula prenent precaucions. On està aquest material radioactiu?. A quines mans ha anat a parar?. Preocupa que algun grup terrorista islàmic hagi aprofitat o organitzat els aldarulls per poder apropiar-se del material radioactiu.
Els Germans Musulmans volen la presidència del Parlament egipci


El Partit Llibertat i Justícia, braç polític dels Germans Musulmans ha proposat a Muhammad Saad el Katatni pel càrrec de president del Parlament egipci, el Katatni és el secretari general d'aquest partit. El PLJ va obtenir la majoria dels vots en les passades eleccions. Els següents van ser el partit salafista Al Nur, el lliberal Partit Socialdemòcrata, el laic esquerranós Al Karama, l'islàmic moderat Reforma i Desenvolupament i l'islamista Construcció i Desenvolupament. Tots aquests partits van negociar el repartiment de càrrecs. La presidència del Parlament seria per a la primera força, el PLJ, i la segona i tercera força, Al Nur i Partit Socialdemòcrata, tindrien la vicepresidència. És evident que el Parlament egipci tindrà una majoria islamista. Caldrà veure si Egipte acabarà convertint-se en una república islàmica, quina serà la situació dels acords entre Egipte i Israel i si les relacions entre ambdós països, com influirà aquest biaix islàmic en el conflicte de l'Orient Mitjà, etc.


El temps i com van desenvolupant-se els fets a Egipte després de la caiguda de Mubarak planteja més dubtes i incògnites que certeses.


Del orden militar al caos islamista


No es nuevo que la caída de un régimen autoritario o totalitario desemboque en un caos social y político y debe preocuparnos que la caída del dictador militar Hosni Mubarak haya convertido Egipto en un país caótico del que están tomando el poder los islamistas.
Roban material radiactivo


Un contenedor con material nuclear fue robado de la central nuclear de Daba durante una ola de violentas protestas que se produjo en esta central nuclear egipcia. Otro contenedor sufrió daños y también desapareció parte de su contenido. El gobierno egipcio alertó a las fuerzas de seguridad y pidió que equipos de expertos ayuden a localizar el material robado. Cientos de personas se manifestaron para exigir la relocalización de esta central nuclear todavía en construcción. Los miembros de las fuerzas de seguridad y los manifestantes se lanzaron piedras y una decena de personas resultaron heridas.


Este hecho demuestra el riesgo de que países inestables social y políticamente construyan o dispongan de instalaciones nucleares. La desaparición de material radiactivo es un asunto muy serio, no se trata de quien entra en una fábrica cualquiera y se lleva maquinaria o materias primas o el producto almacenado, el material radiactivo es muy peligroso si no se manipula tomando precauciones. ¿Dónde está este material radiactivo?. En qué manos ha ido a parar?. Preocupa que algún grupo terrorista islámico haya aprovechado u organizado los disturbios para poder apropiarse del material radiactivo.
Los Hermanos Musulmanes quieren la presidencia del Parlamento egipcio


El Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes ha propuesto a Muhammad Saad el Katatni por el cargo de presidente del Parlamento egipcio, el Katatni es el secretario general de este partido. El PLJ obtuvo la mayoría de los votos en las pasadas elecciones. Los siguientes fueron el partido salafista Al Nur, el liberal Partido Socialdemócrata, el laico izquierdista Al Karama, el islámico moderado Reforma y Desarrollo y el islamista Construcción y Desarrollo. Todos estos partidos negociaron el reparto de cargos. La presidencia del Parlamento sería para la primera fuerza, el PLJ, y la segunda y tercera fuerza, el Nur y Partido Socialdemócrata, tendrían la vicepresidencia. Es evidente que el Parlamento egipcio tendrá una mayoría islamista. Habrá que ver si Egipto acabará convirtiéndose en una república islámica, cuál será la situación de los acuerdos entre Egipto e Israel y si las relaciones entre ambos países, como influirá este sesgo islámico en el conflicto de Oriente Medio, etc.


El tiempo y como van desarrollándose los hechos en Egipto tras la caída de Mubarak plantea más dudas e incógnitas que certezas.