31 de gen. 2012

GUERRA CIBERNÈTICA ENTRE ISRAEL I ELS ÀRABS (I)

GUERRA CIBERNÈTICA ENTRE ISRAEL I ELS ÀRABS (I)


Les guerres cibernètiques han deixat pertànyer exclusivament a l'àmbit de la ciència ficció, no és Matrix, és totalment real. Els soldats d'aquesta guerra no disparen amb un fusell, aquests soldats fan la guerra des del teclat d'un ordinador, l'objectiu són els sistemes informàtics d'empreses, bancs i governs.
ISRAEL SOTA ATAC (CIBERNÈTIC)

Israel no només s'ha de defensar dels atacs terroristes que diverses organitzacions terroristes islàmiques finançades i armades des de règims totalitaris àrabs que mitjançant míssils i altres artefactes, i en el passat mitjançant atemptats suïcides assassinaven ciutadans israelians. Els sistemes informàtics israelians també estan sent atacats per pirates àrabs. Llocs oficials, la Borsa de Tel Aviv o l'aerolínia israeliana El Al han estat els principals objectius dels atacs cibernètics. L'autor és un saudita que respon al pseudònim OxOmar. Aquest pirata va divulgar els números de les targetes de crèdit de 20000 israelians. Hamàs ha encoratjat els seus partidaris a fer la guerra electrònica contra l'ocupació.

Els pirates proisraelians s'han començat a organitzar, un d'ells que respon al nom d'Hannibal diu que pot piratejar els comptes bancaris de deu milions de persones a l'Iran i l'Aràbia Saudita. Seria interessant que pirategés els comptes bancaris de tots els sàtrapes àrabs i els deixés escurats.
PIRATES ISRAELIANS ATAQUEN LA BORSA SAUDITA

Un grup de pirates israelians va bloquejar la pàgina de les Borses de l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. I van advertir que això només havia estat una advertència però continuen els atacs cibernètics contra Israel passarien a una fase en què bloquejarien les pàgines d'aquests països entre dues setmanes i un mes. Hannibal va publicar 30000 contrasenyes de correus electrònics i pàgines de Facebook de ciutadans àrabs. Diu que disposa de 30 milions de contrasenyes de correus electrònic i que si el primer ministre Netanyahu declara una guerra cibernètica està preparat per publicar dades de 10 milions de comptes bancaris i 4 milions de targetes de crèdit àrab. Les Forces de Defensa d'Israel han reclutat 300 joves per a una unitat especial que ha de fer front a la guerra cibernètica.
ISRAEL SOTA ATAC (CIBERNÈTIC) (II)

Una nova tongada d'atacs cibernètics d'hackers propalestins contra pàgines d'hospitals (Hashomer i Assuta, de Tel Aviv), serveis de transport (companyia Dan) i premsa (Haaretz i The Marker d'Israel). Els hackers propalestins van incloure a la pàgina del Festival d'Israel missatges d'odi contra els jueus i consignes islamistes en anglès, hebreu i àrab: “Mort a Israel i Estats Units” i una crida a lluitar contra els “bruts sionistes”. En altres pàgines van deixar missatges antisemites com “jueu = nazi” i advertien que serien capturats uns altres quatre “Guilad Shalit”, és a dir, amenaçaven que segrestarien quatre soldats israelians. A Israel han iniciat un simulacre d'emergència en cas d'atac cibernètic massiu i un membre de l'IDF-Team ha advertit que aviat donarien resposta als atacs.

És lamentable haver de dir-ho, sé que això no agradarà gaire a alguns però cada dia estic més convençut que cal fer alguna cosa amb els àrabs, no parlo d'exterminar-los, no soc tan bèstia, però ja que les seves creences els fan actuar com a bàrbars crec que no és acceptable que tinguin en les seves mans tecnologies que saben usar però la seva limitació intel•lectual i el seu fanatisme religiós els impedeix entendre l'abast del mal que poden fer, és a dir, ja que els àrabs es comporten com uns bàrbars medievals que les armes a les que puguin tenir accés siguin només armes medievals. Ells veuen aquestes armes com una eina per estendre la seva barbàrie arreu del món però no assumeixen la responsabilitat de la destrucció que aquestes armes poden provocar. La nostra societat civilitzada té una enorme dependència de tecnologies cada vegada més sofisticades. Hi ha el risc que un boig provoqui una catàstrofe sense assumir-ne les conseqüències. D'una gent que està disposada a immolar-se en un carrer de Tel Aviv, contra les Torres Bessones o dins d'una mesquita no podem esperar que entenguin res. A més, si estan tan disposats a viure segons la seva retrògrada i fanàtica visió de l'Islam que siguin conseqüents amb aquest pensament i visquin com es vivia en el segle VIII. Crec que és preferible que ells visquin segons les seves creences com es vivia en el segle VIII a que per culpa seva qui sobrevisqui a una guerra amb armes nuclears en mans de fanàtics religiosos acabi vivint com es vivia en el neolític.GUERRA CIBERNÉTICA ENTRE ISRAEL Y LOS ÁRABES (I)

Las guerras cibernéticas han dejado pertenecer exclusivamente al ámbito de la ciencia ficción, no es Matrix, es totalmente real.Los soldados de esta guerra no disparan con un fusil, estos soldados hacen la guerra desde el teclado de un ordenador, el objetivo son los sistemas informáticos de empresas, bancos y gobiernos.
ISRAEL BAJO ATAQUE (cibernético)

Israel no sólo debe defender de los ataques terroristas que varias organizaciones terroristas islámicas financiadas y armadas desde regímenes totalitarios árabes que mediante misiles y otros artefactos, y en el pasado mediante atentados suicidas asesinaban ciudadanos israelíes. Los sistemas informáticos israelíes también están siendo atacados por piratas árabes. Sitios oficiales, la Bolsa de Tel Aviv o la aerolínea israelí El Al han sido los principales objetivos de los ataques cibernéticos. El autor es un saudí que responde al seudónimo OxOmar. Este pirata divulgó los números de las tarjetas de crédito de 20.000 israelíes. Hamás ha alentado a sus partidarios a hacer la guerra electrónica contra la ocupación.

Los piratas proisraelí han empezado a organizar, uno de ellos que responde al nombre de Hannibal dice que puede piratear las cuentas bancarias de diez millones de personas en Irán y Arabia Saudí. Sería interesante que pirateen las cuentas bancarias de todos los sátrapas árabes y los dejara apurados.
PIRATAS ISRAELÍES ATACAN LA BOLSA SAUDÍ

Un grupo de piratas israelíes bloqueó la página de las Bolsas de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y advirtieron que esto sólo había sido una advertencia pero continúan los ataques cibernéticos contra Israel pasarían a una fase en la que bloquearían las páginas de estos países entre dos semanas y un mes. Hannibal publicó 30.000 contraseñas de correos electrónicos y páginas de Facebook de ciudadanos árabes.Dice que dispone de 30 millones de contraseñas de correos electrónico y que si el primer ministro Netanyahu declara una guerra cibernética está preparado para publicar datos de 10 millones de cuentas bancarias y 4 millones de tarjetas de crédito árabe. Las Fuerzas de Defensa de Israel han reclutado 300 jóvenes para una unidad especial que debe hacer frente a la guerra cibernética.
ISRAEL BAJO ATAQUE (cibernética) (II)

Una nueva tanda de ataques cibernéticos de hackers propalestinos contra páginas de hospitales (Hashomer y azudes, de Tel Aviv), servicios de transporte (compañía Dan) y prensa (Haaretz y The Marker de Israel). Los hackers propalestinos incluyeron en la página del Festival de Israel mensajes de odio contra los judíos y consignas islamistas en inglés, hebreo y árabe: "Muerte a Israel y Estados Unidos" y un llamamiento a luchar contra los "sucios sionistas". En otras páginas dejaron mensajes antisemitas como "judío = nazi" y advertían que serían capturados otros cuatro "Guilad Shalit", es decir, amenazaban que secuestraron cuatro soldados israelíes. En Israel han iniciado un simulacro de emergencia en caso de ataque cibernético masivo y un miembro de la IDF-Team ha advertido que pronto darían respuesta a los ataques.

Es lamentable tener que decirlo, sé que esto no gustará mucho a algunos pero cada día estoy más convencido de que hay que hacer algo con los árabes, no hablo de exterminarlos, no soy tan bestia, pero ya que sus creencias los hacen actuar como bárbaros creo que no es aceptable que tengan en sus manos tecnologías que saben usar pero su limitación intelectual y su fanatismo religioso les impide entender el alcance del daño que pueden hacer, es decir, ya que los árabes se comportan como unos bárbaros medievales que las armas a las que puedan tener acceso sean sólo armas medievales. Ellos ven estas armas como una herramienta para extender su barbarie en todo el mundo pero no asumen la responsabilidad de la destrucción que estas armas pueden provocar. Nuestra sociedad civilizada tiene una enorme dependencia de tecnologías cada vez más sofisticadas. Existe el riesgo de que un loco provoque una catástrofe sin asumir las consecuencias. De una gente que está dispuesta a inmolarse en una calle de Tel Aviv, contra las Torres Gemelas o dentro de una mezquita no podemos esperar que entiendan nada. Además, si están tan dispuestos a vivir según su retrógrada y fanática visión del Islam que sean consecuentes con este pensamiento y vivan como se vivía en el siglo VIII. Creo que es preferible que ellos vivan según sus creencias como se vivía en el siglo VIII que por su culpa que sobreviva a una guerra con armas nucleares en manos de fanáticos religiosos acabe viviendo como se vivía en el neolítico.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Me alegro de no ser parte de esa guerra cibernética entre Israel y los árabes, personas supuestamente tan inteligentes; carezco de tarjetas de crédito bancarias y no pertenezco a ningún centro gubernamental..!

Jaume C. i B. ha dit...

Esa guerra puede alcanzarnos a todos ya que los árabes pueden extender su guerra cibernètica a cualquier país que tenga relaciones con Israel o que simplemente no sea musulmán. ¿Como te podría afectar a ti?. Muy simple, tienes en casa electricidad, teléfono, agua corriente y probablemente gas. Esos servicios los gestionan empresas que están informatizadas y un hacker podría provocar la caída del servicio de suministro eléctrico, del gas, del agua o del teléfono. Por no hablar que pueden bloquear tus cuentas corrientes o bloquear los ordenadores de los centros oficiales lo que paralizaría todos los trámites.

Patric ha dit...

Pero esas son sólo suposiciones no creo que ellos hagan eso en mi país, ya que están enfrentándose entre ellos. No creo que el conflicto haya llegado a ese extremo.