21 de maig 2009

Reaccions a la sentència del YAK

S'ha conegut la sentència pel cas de l'accident del YAK-42, cap novetat al respecte, s'han menjat el marró els subordinats, com sempre passa, i també un enfrontament entre els dos principals partits majoritaris de l'Estat. Carme Chacón va declarar quan es va conèixer la sentència que "els veritables responsables (del cas Yakolev) estan allà asseguts" assenyalant els bancs populars - del Partit Popular - i molt concretament a Federico Trillo que era el ministre de defensa quan va produir-se l'accident. Trillo ha fet mans i mànigues per no haver de declarar en el judici i ha defugit les seves responsabilitats tan polítiques com penals. En el judici han sigut condemnats el general Vicente Navarro a tres anys, el comandant José Ramírez i el capità Miguel Sáez a u any pels errors comesos "a consciència" en la identificació de 30 dels 62 cadàvers dels militars que van perdre la vida en l'accident del YAK. La diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones va exigir a la ministra Chacón "respecte, dolor i punt". Respecte és el que hauria d'haver tingut Federico Trillo no només pels militars morts també per les seves famílies, ni pels uns ni pels altres va tenir Trillo respecte ni llavors ni ara. Rodríguez va declarar el "nostre respecte i el nostre dolor per a tots, però el nostre refús total a les declaracions d'una ministra de defensa, Sant Déu, sant Déu. Indignes, abjectes i vils". Per més que s'invoqui a Déu no vol dir que tingui raó la senyora diputada del PP, les paraules de la ministre no tenen res d'abjectes o vils, el comportament del diputat Trillo si que és i va ser abjecte i vil, a més de covard ja que ha procurat amagar-se i les poques vegades que ha parlat del tema ha estat per ofendre els familiars dels militars morts en aquell accident. Quan l'actual ministra de defensa Carme Chacón li ha dit a la diputada Rodríguez Salmones del PP que "tota la ciutadania sap que el que m'acaba de dir a mi li hauria de dir a un exministre, company seu". Recomano escoltar el vídeo amb les declaracions de totes dues.

Vídeo: Reaccions a la sentència del YAK

Se ha conocido la sentencia por el caso del accidente del YAK-42, ninguna novedad al respeto, se han comido el marrón los subordinados, como siempre pasa, y también un enfrentamiento entre los dos principales partidos mayoritarios del Estado. Carme Chacón declaró cuando se conoció la sentencia que "los verdaderos responsables (del caso Yakolev) están allí sentados" señalando los bancos populares - del Partido Popular - y muy concretamente a Federico Trillo que era el ministro de defensa cuando se produjo el accidente. Trillo ha hecho manos y mangas para no tener declarar en el juicio y ha rehuido sus responsabilidades tan políticas como penales. En el juicio han sido condenados el general Vicente Navarro a tres años, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez a un año por los errores cometidos "a conciencia" en la identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares que perdieron la vida en el accidente del YAK. La diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones exigió a la ministra Chacón "respeto, dolor y punto". Respeto es el que debería haber tenido Federico Trillo no solo por los militares muertos también por sus familias, ni por los unos ni por los otros tuvo Trillo respeto ni entonces ni ahora. Rodríguez declaró "nuestro respeto y nuestro dolor para todos, pero nuestro rechazo total a las declaraciones de una ministra de defensa, Santo Dios, santo Dios. Indignos, abyectos y viles". Por más que se invoque a Dios no quiere decir que tenga razón la señora diputada del PP, las palabras de la ministro no tienen nada abyectos o viles, el comportamiento del diputado Trillo si que es y fue abyecto y vil, además de cobarde ya que ha procurado esconderse y las pocas veces que ha hablado del tema ha sido por ofender a los familiares de los militares muertos en aquel accidente. Cuando la actual ministra de defensa Carme Chacón le ha dicho a la diputada Rodríguez Salmones del PP que "toda la ciudadanía sabe que el que me acaba de decir a mí le debería decir a un exministro, compañero suyo". Recomiendo escuchar el vídeo con las declaraciones de ambas.

1 comentari:

Patric ha dit...

Sis anys després de l'accident del Yak-42, no sembla molt de temps perquè la justícia espanyola dicti les seves resolucions. Molta gent va morir en aquesta ocasió. I avui se sentin a la banqueta tres comandaments militars que suposadament van cometre errors en la identificació dels cadàvers, entre ells, 62 militars. Tot això no és una novetat. El que tampoc em crida l'atenció és l'enfrontament dels dos partits principals en aquest judici. La ministra de defensa del govern espanyol va ser absolutament dramàtica en assenyalar amb el dit els culpables del PP. Realment van ser errors comesos a consciència? A propòsit?. Crec que l'accident no va ser a propòsit. Es van utilitzar els termes, indignes, abjecte i viles?
Ja veig com deriva l'enfrontament ideològic.