9 de maig 2009

ALÍCIA SÁNCHEZ CAMACHOEl Partit Popular continua amb els seus intents de carregar-se la LLei d'Immersió Lingüística. Fa anys que ho intenten i malgrat que fins i tot els tribunals espanyols i les institucions europees n'han avalat aquesta llei el PP segueix encaparrat a carregar-se la llei incitats per la caverna mediàtica. La dirigent del PP de Catalunya Alícia Sánchez Camacho obeint ordres de la direcció de Madrid ha advertit que portaran la nova llei de l'ensenyament de Catalunya al Tribunal Constitucional, el mateix que ha de decidir sobre l'Estatut també recorregut pel PP. En democràcia és el Parlament i les urnes els llocs on es decideixen les lleis i els governs. El PP en canvi
prefereix fer servir els tribunals i altres vies per a aconseguir allò que per la via democràtica mai aconseguiria. El PP és un partit que es mou segons li manen des de la caverna mediàtica i que fa servir la Justícia en profit dels interessos d'ells i dels seus mitjans afins. Això crea una absoluta indefensió ja que si poden carregar-se la voluntat popular expressada en un referèndum o les lleis aprovades per la majoria d'un Parlament democràtic ens podem trobar que una minoria conculqui els drets de la majoria. I ho diré clar, les minories mereixen respecte però no aquesta minoria que treballa en contra del país en el que viu. És inacceptable que el PP pretengui carregar-se una llei redactada i aprovada pel Parlament de Catalunya. Vull recordar-los que allà han pogut fer propostes, aquestes han sigut votades i aprovades o no, però la llei s'ha aprovat per la majoria del Parlament. Han d'acatar la decisió del Parlament del qual desgraciadament en formen part perquè en opinió meva la seva presència és un insult a Catalunya i a la democràcia. Ja sé que hi ha qui els vota però vull recordar que el PP només representa el 10% i el 10% no pot mai imposar-se al 90%, mai en una democràcia.
-----

Traducció de les paraules d'Alicia Sánchez Camacho: "Sin duda nosotros valoramos solicitar el informe consultivo, previamente se debería solicitar el informe consultivo, y en caso de que nosotros consideremos, pues, que se debe presentar el recurso evidentemente también valoraremos esta opción, por lo tanto el Partido Popular lo pensará muy seriamente."

-----
El Partido Popular continúa con sus intentos de cargarse la ley de Inmersión Lingüística. Hace años que lo intentan y a pesar de que incluso los tribunales españoles y las instituciones europeas han avalado esta ley el PP sigue emerrado en cargarse la ley incitados por la caverna mediática. La dirigente del PP de Catalunya Alícia Sánchez Camacho obedeciendo órdenes de la dirección de Madrid ha advertido que llevarán la nueva ley de la enseñanza de Catalunya al Tribunal Constitucional, el mismo que debe decidir sobre el Estatuto también recurrido por el PP. En democracia es el Parlamento y las urna los lugares donde se deciden las leyes y los gobiernos. El PP en cambio prefiere usar los tribunales para conseguir lo que por la vía democrática nunca conseguiría. El PP es un partido que se mueve según le mandan desde la caverna mediática y que utiliza la Justicia en provecho de los intereses de ellos y de sus medios afines. Eso crea una absoluta indefensión ya que si pueden cargarse la voluntad popular expresada en un referéndum o las leyes aprobadas por la mayoría de un Parlamento democrático nos podemos encontrar que una minoría conculque los derechos de la mayoría. Y lo diré claro, las minorías merecen respeto pero no esta minoría que trabaja en contra del país en el que vive. Es inaceptable que el PP pretenda cargarse una ley redactada y aprobada por el Parlament de Catalunya. Quiero recordar que allí han podido hacer propuestas, estas han sido votadas y aprobadas o no, pero la ley se ha aprobado por la mayoría del Parlament. Deben acatar la decisión del Parlament del que desgraciadamente forman parte porque en opinión mía su presencia es un insulto a Catalunya y a la democracia. Ya sé que hay quien los vota pero quiero recordar que el PP solo representa el 10% y el 10% no puede nunca imponerse al 90%, nunca en una democracia.
-----
Foto: La foto es correspon a una manifestació contra la immersió lingüística on apareix Alícia Sánchez Camacho envoltada de banderes del PP i de C's. / La foto se corresponde en una manifestación contra la inmersión lingüística donde aparece Alícia Sánchez Camacho rodeada de banderas del PP y de C s.

1 comentari:

Patric ha dit...

M'agradaria conèixer aquesta "llei d'immersió lingüística" de Catalunya. Em dóna la impressió que el PP porta al TC esmentada llei - encara que hagi estat votada a les urnes a Catalunya - en cas de no estar d'acord amb la Constitució de l'Estat al qual pertanyen vostès com CA; hauria així algun tipus de controvèrsia en relació a la seva "legalitat".
Sembla que ells tenen dubtes sobre la legitimitat de la llei que vostès van votar. M'agradaria saber quin és el punt exacte, millor dit l'article exacte qiue permetria afirmar que la vostra llei és inconstitucional, o pel contrari que està d'acord amb la Constitució de l'estat espanyol.
Entenc el que sents i el que dius, però entenc que vostès com CA estan dins d'una Constitució i lleis, que podrien no ser les millors però que regulen tota la vostra vida política. Haurien de canviar la Constitució i les lleis, però a les urnes, crec jo, o aconseguir la vostra autonomia legal. Em dóna la impressió que és l'Estatut que encara no ha estat aprovat el que els dóna aquesta autonomia.