16 de maig 2009

La cunya dels 6000 eurosQuan des de Catalunya s'ha demanat que la llengua catalana pugui ser utilitzada en l'Eurocambra va al·legar-se que afegir una nova llengua implicava un cost, és a dir,, els que s'oposaven a què la llengua catalana entrés en l'Eurocambra s'agafaven al cost que això suposaria. Un dels que s'han oposat més va ser el peper Alejo Vidal-Quadras, aquesta mateixa excusa l'hem escoltat a molta gent del PP quan s'ha demanat que en el Senat i en el Congrés es permeti l'ús del català - euskera i gallec també - s'han oposat també al·legant que això implicaria un cost econòmic més o menys elevat. La UE ha publicat una sèrie de falques en tots els idiomes de la UE, inclòs el català. I ens trobem que des de València, on governa el PP, han demanat que la UE faci la falca en valencià. Si escolteu la falca - i parleu català - no trobareu cap diferència, excepte en l'accent, però la primera és en català, la segona en valencià. Aquest canvi d'idioma demanat pel govern valencià i que és absurd perquè com es pot escoltar en el vídeo es pot apreciar que són la mateixa llengua ha costat 6000 euros. El PP no vol que es gastin diners públics per l'ús de la llengua catalana, que ja els faran gastar ells amb aquestes estupideses.

-----


-----

Cuando desde Catalunya se ha pedido que la lengua catalana pueda ser utilizada en el Eurocámara se alegó que añadir una nueva lengua implicaba un coste, es decir,, los que se oponían a que la lengua catalana entrase en el Eurocámara se cogían al coste que eso supondría. Uno de los que se han opuesto más fue el pepero Alejo Vidal-Quadras, esta misma excusa la hemos escuchado a mucha gente del PP cuando se ha pedido que en el Senado y en el Congreso se permita el uso del catalán - euskera y gallego también - se han opuesto también alegando que eso implicaría un coste económico más o menos elevado. La UE ha publicado una serie de cuñas en todos los idiomas de la UE, incluido el catalán. Y nos encontramos que desde Valencia, donde gobierna el PP, han pedido que la UE haga la cuña en valenciano. Si escucháis la cuña - y habláis catalán - no encontraréis ninguna diferencia, excepto en el acento, pero la primera es en catalán, la segunda en valenciano. Este cambio de idioma pedido por el gobierno valenciano y que es absurdo porque como se puede escuchar en el vídeo se puede apreciar que son la misma lengua ha costado 6000 euros. El PP no quiere que se gaste dinero público para el uso de la lengua catalana, que ya los harán gastar ellos con estas estupideces.