7 de maig 2009

El traspàs de Rodalies aCatalunya


Avui s'ha arribat a l'acord per al traspàs de les Rodalies al govern de la Generalitat. El traspàs es farà efectiu el gener de l'any 2010, mentrestant les decisions les prendran conjuntament Estat i Generalitat. Però el traspàs té més trampes que la casa de la bruixa. RENFE i ADIF continuaran sent les propietàries de les estacions i les vies. La Generalitat haurà de decidir si les Rodalies canvien d'operadora, es crea una nova o s'incorporen a FGC, i si que tindrà poder de decisió sobre els horaris i els preus. És a dir, un traspàs a mitges. Un altre assumpte que no queda clar és la partida econòmica. De moment l'Estat invertirà uns 4000 milions d'euros per arreglar el desgavell de les Rodalies a Catalunya. Considerant que a Madrid n'han invertit 5000 milions en unes Rodalies - allà hauriem de dir Cercanías, o Cercaníajs - que funcionen molt be que l'Estat destini 4000 milions en un servei que fa fàstic és una presa de pèl als usuaris que saben molt be com funcionen els trens de l'Estat a Catalunya. Considerant que fa dos anys el govern espanyol ja va prometre que traspassaria les Rodalies no hem de creure que ara quan arribi la data ho acompleixin. El tracte pel que s'ha explicat és en opinió meva una broma. L'Estat traspassa les Rodalies, però no les estacions ni les vies, l'Estat dona una partida econòmica a la Generalitat corresponent al que costa el manteniment del servei però li cobra a la Generalitat per l'ús de la infraestructura que romanen en mans d'ADIF. En set mesos dubto molt que Renfe i ADIF solucionin els problemes de les Rodalies de Renfe ja que no ho han fet en dos anys. Les infraestructures principals (vies, catenàries i estacions) romanen en mans de RENFE i ADIF i se'ls ha de pagar per fer servir aquestes infraestructures.


Vídeo: Declaracions al voltant del traspàs de les Rodalies a Catalunya


Hoy se ha llegado al acuerdo para el traspaso de las Rodalies al gobierno de la Generalitat. El traspaso se hará efectivo en enero del año 2010, mientras tanto las decisiones las tomarán conjuntamente Estado y Generalitat. Pero el traspaso tiene más trampas que la casa de la bruja. RENFE y ADIF continuarán siendo las propietarias de las estaciones y las vías. La Generalitat deberá decidir si las Rodalies cambian de operadora, se crea una nueva o se incorporan a FGC, y si que tendrá poder de decisión sobre los horarios y los precios. Es decir, un traspaso a medias. Otro asunto que no queda claro es la partida económica. De momento el Estado invertirá unos 4000 millones de euros para arreglar el desbarajuste de las Rodalies en Catalunya. Considerando que en Madrid han invertido 5000 millones en unas Rodalies - allí deberíamos decir Cercanías, o Cercaníajs - que funcionan muy bien que el Estado destine 4000 millones en un servicio que da asco es una tomadura de pelo a los usuarios que saben muy bien como funcionan los trenes del Estado en Catalunya. Considerando que hace dos años el gobierno español ya prometió que traspasaría las Rodalies no debemos creer que ahora cuando llegué la fecha lo cumplan. El trato por lo que se ha explicado es en opinión mía una broma. El Estado traspasa las Rodalies, pero no las estaciones ni las vías, el Estado da una partida económica a la Generalitat
correspondiente a lo que cuesta el mantenimiento del servicio pero le cobra a la Generalitat por el uso de la infraestructura que permanecen en manos de ADIF. En siete meses dudo mucho que Renfe y ADIF solucionan los problemas de las Rodalies de Renfe ya que no la han hecho en dos años. Las infraestructuras principales (vías, catenarias y estaciones) permanecen en manos de RENFE y ADIF y se los tiene que pagar para usar estas infraestructuras.

1 comentari:

Patric ha dit...

Entenc el que estàs plantejant, però no entenc com la concessió o traspàs es determina. On estan els detalls del traspàs. He entès que es tracta que la Generalitet administrarà tot el transport públic a Catalunya i que no hi ha transport privat. (Em dius que no se sap que és exactament el que es va a traspassar, que han fet la proposta però sense concretar els detalls i em va aclarir que no hi ha ferrocarrils privats, encara que si que hi ha transport privat. Dices que els ferrocarrils són a la majoria dels països propietat pública, una altra cosa és que la gestió estigui a càrrec d'una empresa privada a la qual se li concedeix la gestió durant un període indeterminat d'anys, però el transport ferroviari pertany a l'Estat, i en el cas dels FGC a la Generalitat, i que el metro de Barcelona és de gestió municipal.).
M'imagino que el traspàs té a veure amb que els caps que dirigeixen i administren tot això els nomenen vostès.
Suposo que han d'administrar l'activitat de persones que presten un servei públic. Hauran d'administrar o dirigir la quantitat i qualitat d'aquest servei. Segurament dirigiran a una planta professional administrativa tècnica i de serveis que existeix, i que vostès poden modificar; confeccionaran els pressupostos d'aquest servei i l'ús del temps dels empleats. (Dius que la idea de la Generalitat és augmentar les freqüències de pas, però això dependrà del material rodant que sigui transferit.)
Entenc que la administracioón de serveis públics és una sola, però que es produeix d'alguna manera descentralització. (pel que sembla aquesta és la intenció).
Quan la vostra dius que ells es quedin amb les estacions, vies i catenàries vols dir que ells administraran la mantención d'aquests béns? (Em va aclarir que és així)
Pel que dius no està clar baix que direcció queda el capital de producció o sigui totes les vies fèrries, trens totes les coses físiques que permeten produir i mantenir el servei.
Em sembla bé que les decisions de funcionament siguin preses en el lloc mateix.