13 de maig 2009

¡Disuélvase, señor Aznar!
Aznar s'ha convertit en l'exemple del que mai ha de ser un exprimer ministre. Tot i que ell ho intenta no aconsegueix enganyar ningú, exceptuant els babaus que encara defensen que el personatge més nefast de la història d'Espanya dels últims 30 anys, Aznar, ha sigut el millor president. No, Aznar va ser el pitjor president del govern dels últims anys, no dic de tota la història d'Espanya perquè en trobariem una llarga llista que li podrien treure la corona de pitjor cap de govern. Però no podiem esperar que un impresentable feixista que s'ha equivocat d'època, el seu llenguatge propi d'un feixista dels anys 30 fa tuf d'antic, pogués ser un bon president del govern. El tercer membre del tercet de les Açores i ara mateix únic defensor de la teoria de les armes de destrucció massiva que van servir per justificar la intervenció a Iraq de la que s'han desdit els altres dos membres del tercet, però Aznar no. 260 morts en atemptats terroristes, 191 en un sol dia, és part del llegat dels vuit anys d'Aznar, així com dos desastres ecològics - Prestige i Aznalcoyar - i no haver sabut perdre les eleccions de 2004 producte de l'intent d'enganyar als ciutadans a l'hora de donar informació dels atemptats de Madrid. Un cop sortit de la presidència del govern s'esperava d'ell que tingués la decència de comportar-se i donat la seva escassa alçada intel·lectual hauria estat un detall que hagués callat "in eternum". En el resum no he inclòs molts assumptes que descriuen perfectament la mentalitat del personatge, com l'espectacle del casament de la seva filla, alguns dels que van assistir, com Francisco orrea, ara estan imputats en el cas Gürtel, cas de corrupció que afecta al PP. Molta gent tenia l'esperança que desaparegués del mapa i no tornar a saber res més d'ell, però Aznar apareix de tant en tant fent el paper "d'apòstol de l'apocalipsi" i fent declaracions completament forassenyades com aquella en la que deia el nom del porc dels que denunciaven el canvi climàtic. Ara se'ns despenja amb les següents declaracions: "Han sigut 5 anys de socialisme però també cinc anys de menys Espanya, la ruptura del mercat nacional, l'aprovació d'Estatuts d'autonomia que han debilitat l'Estat i la feble defensa dels interessos nacionals a l'exterior estan darrere de la greu crisi econòmica i social que assota Espanya". Sembla que en matemàtiques va be, no podria ser menys del gris exinspector d'Hisenda - i falangista adolescent partidari de tornar als origen ideològics -, almenys sap que els socialistes porten cinc anys governant. Diu que hi ha menys Espanya que quan ell manava. Puc assegurar que el país no ha perdut territori i considerant el que alguns constructors lligats al PP han fet a la costa d'algunes CCAA diria que Espanya ha guanyat territori. Però tot queda aclarit quan llegim que "els Estatuts d'autonomia - sense dir-ho fa referència al de Catalunya - debiliten l'Estat. És curiós que quan a Catalunya va iniciar-se la discussió i redacció del nou Estatut de Catalunya als dirigents del PP que a Catalunya s'oposaven radicalment a València el copiaven quasi lletra a lletra. I ara es dóna la situació que el PP accepta articles en l'Estatut d'altres CCAA copiats del de Catalunya i que han recorregut en el de Catalunya. Unitat de mercat. confesso que jo no veig cap canvi en la unitat de mercat de l'Estat espanyol, Regne d'Espanya, Espanya o aquell país que els catalans tenim cap a l'oest. Aznar creu que defensar els interessos nacionals a l'exterior és fumar-li el puro a George Bush. Diu Aznar que tot això és el que ha provocat la crisi econòmica. Algú li hauria de dir a Aznar que la crisi econòmica va iniciar-se en el sistema financer dels Estats Units, país que Aznar admirava molt quan governava George Bush, ara a Aznar els Estats Units d'Obama no li agrada gaire. Els lligams econòmics internacionals fan que quan un sistema financer entra en crisi arrossegui a tots els sistemes financers dels seus veins. I Estats Units és un país enorme que té lligams econòmics amb tot el Món. La caiguda de diverses entitats financeres dels Estats Units va arrossegar altres entitats i aquestes a altres. Tot el sistema financer va anar-se'n a fer punyetes. Les característiques econòmiques d'Espanya amb una economia que s'ha basat en el totxo - només cal veure la quantitat de trames de corrupció lligades al totxo i al PP - ha provocat que quan les entitats financeres s'han quedat sense diners i han deixat de concedir crèdits tot el sistema ha caigut. Espanya va basar la seva economia en el turisme i en la disbauxa constructora en les zones turístiques, això va passar durant el franquisme i encara que no va ser un sistema econòmic que desaparegués del tot si que va revifar durant els vuit anys del govern d'Aznar i molt especialment és un problema que ha afectat CCAA governades pel PP. Aznar ha fet declaracions defensant el sistema econòmic neoliberal que hi ha sigut l'origen de la crisi. Potser aquestes declaracions estan dirigides als tanoques que voten al PP i que aplaudeixen amb les orelles totes les estupideses que surten del cervell d'ameba d'Aznar, però aquells que encara pensem no podem deixar de criticar els disbarats d'aquest impresentable personatge que es diu Aznar.

-----

Vídeo: Declaracions d'Aznar

-----

Aznar se ha convertido en el ejemplo de lo que nunca debe ser un exprimer ministro. Aunque él lo intenta no consigue engañar nadie, exceptuando los bobos que aún defienden que el personaje más nefasto de la historia de España de los últimos 30 años, Aznar, ha sido el mejor presidente. No, Aznar fue el peor presidente del gobierno de los últimos años, no digo de toda la historia de España porque encontraríamos una larga lista que le podrían quitar la corona de peor jefe de gobierno. Pero no podíamos esperar que un impresentable fascista que se ha equivocado de época, su lenguaje propio de un fascista de los años 30 hace tufo de antiguo, pudiese ser un buen presidente del gobierno. El tercer miembro del terceto de las Azores y ahora mismo único defensor de la teoría de las armas de destrucción masiva que sirvieran para justificar la intervención a Irak de la que se han desdicho los otros dos miembros del terceto, pero Aznar no. 260 muertos en atentados terroristas, 191 en un solo día, es parte del legado de los ocho años de Aznar, así como dos desastres ecológicos - Prestige y Aznalcoyar - y no haber sabido perder las elecciones de 2004 producto del intento de engañar a los ciudadanos a la hora de dar información de los atentados de Madrid. Una vez salido de la presidencia del gobierno se esperaba de él que tuviese la decencia de comportarse y dada su escasa altura intelectual habría sido un detalle que hubiese callado "in eternum". En el resumen no he incluido muchos asuntos que describen perfectamente la mentalidad del personaje, como el espectáculo de la boda de su hija, algunos de los que asistieron, como Francisco Correa ahora están imputados en el caso Gürtel, caso de corrupción que afecta al PP. Mucha gente tenía la esperanza que desapareciese del mapa y no volver a saber nada más de él, pero Aznar aparece de vez en cuando haciendo el papel "de apóstol del apocalipsis" y haciendo declaraciones completamente iracundas como aquella en la que decía el nombre del cerdo de los que denunciaban el cambio climático. Ahora se nos descuelga con las siguientes declaraciones: "Han sido 5 años de socialismo pero también cinco años de menos España, la ruptura del mercado nacional, la aprobación de Estatutos de autonomía que han debilitado el Estado y la endeble defensa de los intereses nacionales en el exterior están detrás de la grave crisis económica y social que azota España". Parece que en matemáticas va bien, no podría ser menos del gris exinspector de Hacienda - y falangista adolescente partidario de volver a los orígenes ideológicos -, por lo menos sabe que los socialistas llevan cinco años gobernando. Dice que hay menos España que cuando él mandaba. Puedo asegurar que el país no ha perdido territorio y considerando lo que algunos constructores ligados al PP han hecho en la costa de algunas CCAA diría que España ha ganado territorio. Pero todo queda aclarado cuando leemos que "los Estatutos de autonomía - sin decirlo hace referencia al de Catalunya - debilitan el Estado. Es curioso que cuando en Catalunya se inició la discusión y redacción del nuevo Estatut de Catalunya los dirigentes del PP que en Catalunya se oponían radicalmente en Valencia le copiaban casi letra a letra. Y ahora se da la situación de que el PP aceptó artículos en el Estatuto de otras CCAA copiados del de Catalunya y que han recorrido en el de Catalunya. Unidad de mercado. confieso que yo no veo ningún cambio en la unidad de mercado del Estado español, Reino de España, España o aquel país que los catalanes tenemos hacia el oeste. Aznar cree que defender los intereses nacionales en el exterior es fumarle el puro a George Bush. Dice Aznar que todo eso es lo que ha provocado la crisis económica. Alguien le debería decir a Aznar que la crisis económica se inició en el sistema financiero de los Estados Unidos, país que Aznar admiraba mucho cuando gobernaba George Bush, ahora a Aznar los Estados Unidos de Obama no le gusta mucho. Los lazos económicos internacionales hacen que cuando un sistema financiero entra en crisis arrastre a todos los sistemas financieros de sus vecinos. Y Estados Unidos es un país enorme que tiene lazos económicos con todo el Mundo. La caída de varias entidades financieras de los Estados Unidos arrastró otras entidades y estas a otras. Todo el sistema financiero se fue a hacer puñetas. Las características económicas de España con una economía que se ha basado en el ladrillo - solo hay que ver la cantidad de tramas de corrupción ligadas al ladrillo y al PP - ha provocado que cuando las entidades financieras se han quedado sin dinero y han dejado de conceder créditos todo el sistema ha caído. España basó su economía en el turismo y en el desenfreno constructor en las zonas turísticas, eso pasó durante el franquismo y aunque no fue un sistema económico que desapareciese del todo si que se reavivó durante los ocho años del gobierno de Aznar y muy especialmente es un problema que ha afectado CCAA gobernadas por el PP. Aznar ha hecho declaraciones defendiendo el sistema económico neoliberal que ha sido el origen de la crisis. Quizá estas declaraciones están dirigidas a los zoquetes que votan al PP y que aplauden con las orejas todas las estupideces que salen del cerebro de ameba de Aznar, pero aquellos que aún pensamos no podemos dejar de criticar los disparates de este impresentable personaje que se llama Aznar.

1 comentari:

Patric ha dit...

Entenc que el PP va obtenir la victòria en les eleccions generals del 3 de març de 1996, però amb un triomf exigu, el que va fer necessari "un acord de governabilitat amb els nacionalistes catalans (Convergència i Unió), bascos (Partit Nacionalista Basc) i canaris (Coalició Canària) "; ¿no són potser una mica responsables per haver fet aquest acord aquests grups?
- Aznar va prendre així possessió del càrrec de president del govern després de ser investit per majoria absoluta pel congrés de diputats, el 5 de maig d'aquell mateix any. Immediatament, "i amb la intenció de complir els objectius previstos per la Unió Europea (UE) per aconseguir l'anomenada Unió Econòmica i Monetària, el seu govern va aprovar una sèrie de mesures urgents per la reactivació de l'economia i el foment de l'ocupació, que van aconseguir un decidit avanç després de la signatura de nous acords entre els agents socials (sindicats i empresaris) el 1997 amb la mediació de l'executiu. Veiem que malgrat tot Aznar i el seu govern aconsegueixen acords amb sindicats i empresaris.

- El 2 de maig de 1998, "Aznar va participar en la cimera que va reunir a Brussel les als principals mandataris de la UE, cimera que va aprovar la llista definitiva dels onze països que integraria el grup d'avantguarda de la recentment creada moneda única europea ( l'euro), Espanya entre ells. "; a l'octubre i novembre de 1999 el govern d'Aznar, gràcies a una tregiua que va iniciar ETA, va fer alguns contactes directes entre representants del seu govern i la pròpia ETA, però això no va prosperar ja que ETA va donar fi a la treva.
A finals d'aquell mateix any es va celebrar el XIII congrés del PP que defineix la nova política del partit popular com de centre. El PP va obtenir la majoria absoluta a les eleccions legislatives que van tenir lloc el 12 de març de 2000, i va superar en 16 el nombre d'escons aconseguits quatre anys abans en el Congrés dels Diputats, cosa que va permetre Aznar formar un nou govern sense la necessitat d'establir pacte de legislatura algun; va ser investit així, per segona vegada, president del govern pel Congrés dels Diputats el 26 d'abril d'aquest any.
- Aznar va ser elegit president de la Internacional Demòcrata de Centre el novembre de 2001, i el gener de 2002 va passar a ocupar la presidència de torn del Consell de Ministres de la UE, i durant aquest mateix mes va resultar novament reelegit president del PP en el transcurs del seu XIV Congrés. Crec que malgrat que Aznar és rebutjat per persones i grups que no pertanyen a la seva ideologia, ell aconsegueix un fort suport que li ha permès mantenir-se en el centre de la seva organització durant molts anys. Diuen que "l'any 2002, que havia començat amb l'entrada en circulació de l'euro a Espanya, va ser pròdig en esdeveniments rellevants per a la seva gestió": es va produir una vaga general com a protesta contra el reial decret llei de reforma del sistema de Prestacions per Desocupació promogut pel seu govern, el que el va obligar a modificar el seu gabinet; seu govern i va viure altres problemes, com una tensa relació internacional amb el Marroc per la sobirania d'un illot anomenat Julivert pels espanyols. Militars marroquins ocuparoen l'illot el que va obligar al govern espanyol a dur a terme també una acció militar de resposta desallotjant l'illot dels marroquins, però abandonà després per deixar com estava primitivament sense la presència de cap dels dos països. Les relacions diplomàtiques no es van normalitzar sinó fins l'any 2003.
- Durant el seu segon període al capdavant del Consell de Ministres, Aznar va promoure des de l'executiu nombroses iniciatives legislatives encaminades a completar el seu projecte polític. Entre elles, el Pla Hidrològic Nacional, la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació, la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut (o Llei de Sanitat) i la reforma del Codi Penal. Moltes van ser severament criticades pel principal partit de l'oposició, el PSOE, amb el líder, José Luis Rodríguez Zapatero, va mantenir serioses diferències, que s'aguditza per l'alineament d'Aznar al costat del govern nord-americà de George W. Bush, i al britànic de Tony Blair, durant la crisi de l'Iraq (darrers mesos de 2002 i primers de 2003).

- Les seves posicions van estar més properes, en canvi, en matèria antiterrorista; així, el Pacte d'Estat per les Llibertats i contra el Terrorisme, signat pel PSOE, el PP i el govern el desembre de 2000, va servir de marc per a posteriors actuacions com la Llei de Partits Polítics. En virtut d'aquesta, el govern i la Fiscalia General de l'Estat van presentar sengles demandes per aconseguir la il legalització de Batasuna ( 'hereva' d'EH) per la seva vinculació amb ETA, el que el Tribunal Suprem va fallar en març de 2003. Curiosament ambdues forces diferents una de l'altra van estar d'acord o properes a aquest últim tema.

- El setembre de 2003, Aznar, que ja havia anunciat que no optaria a la reelecció el 2004, va proposar al Comitè Executiu Nacional del PP que Mariano Rajoy accedís al càrrec de secretari general del partit ia la condició de pròxim candidat presidencial dels populars, la qual cosa va ser acceptat.

- Tots sabem dels tràgics fets esdevinguts durant les últimes setmanes del seu govern, "una sèrie de bombes col locades per terroristes islamistes en diversos trens de Madrid van causar més de 190 morts i més de 2.000 ferits.".

- En el decurs del XV Congrés Popular, celebrat l'octubre de 2004, Rajoy va substituir en la presidència del PP Aznar, el qual va adquirir la condició de president d'honor del partit.

- D'altra banda, a començaments de 2005, va acceptar l'oferiment de Francisco Rubio Llorente, president del Consell d'Estat, per incorporar-se al mateix en qualitat de conseller nat vitalici (aquesta circumstància havia estat precedida per l'entrada en vigor de la reforma de la llei reguladora d'aquesta institució, assegurant tal condició als ex presidents del govern que així ho desitgessin); seu ingrés efectiu en aquest òrgan es va produir a l'abril d'aquest any.

- Tu diràs per què coloco tot això que potser saps millor que jo, perquè has donat el dret a les persones que et llegeixen de col locar les seves pròpies opinions i llenguatge, he entès jo.