17 de maig 2009

L'inacabable devolució del Castell de MontjuïcUn miler de persones van manifestar-se per exigir una devolució del Castell de Montjuïc sense condicions. Jordi Portabella va acusar a José Bono i a José Luís Rodríguez Sabater d'incomplir la seva paraula de tornar el castell "sense condicions". Va recordar que el llavors ministre de defensa i ara president del Congrés dels Diputats José Bono va imposar "antenes, militars i bandera espanyola". Portabella va dir que "estem farts que es condicionin els usos civils de Barcelona sota la vigilància del Govern, sovint del mateix exèrcit". Esquerra presentarà una iniciativa per derogar una llei de l'any 1960 que autoritza l'ús militar del castell. La manifestació ha sigut convocada per Esquerra i amb el suport de 60 entitats.
El govern espanyol té el costum de prometre coses que després no té intenció de complir i a vegades imposa condicions inacceptables. La devolució del castell n'és un exemple. Quan ja estava tot pactat van afegir condicions com la de l'obligació de mantenir unes antenes d'ús militar i que onegés la bandera espanyola. Les devolucions s'han de fer sense condicions, imposar la presència d'una instal·lació militar en un recinte que les forces polítiques i cíviques de la ciutat volen convertir en un centre d'estudis per a la pau no es pot acceptar de cap de les maneres. No es pot parlar de pau tenint un canó a l'esquena. En mans de l'Estat espanyol i del seu exèrcit el castell de Montjuïc ha sigut un lloc sinistre, ara cal convertir-lo en un lloc digne i ha de desaparèixer tot allò que recordi els seus usos més terribles i indignes d'aquest recinte. El castell ha de tornar ser propietat de la ciutat sense condicions, aquells que en van fer un ús indigne del castell no poden posar condicions per tornar-lo. En aquest castell van ser executats milers de catalans entre ells Ferrer i Guàrdia o el president Lluís Companys. Les seves masmorres van servir per tancar a milers de persones. Els seus canons van torturar la ciutat de Barcelona. No és acceptable que s'imposi com a condicions per tornar-lo la presència ni d'instal·lacions dels responsables de tots aquests fets - l'exèrcit espanyol - ni la presència de la bandera que va servir per justificar aquelles atrocitats.

-----

Un millar de personas manifestaron por exigir una devolución del Castillo de Montjuïc sin condiciones. Jordi Portabella acusó a José Bono y a José Luís Rodríguez Zapatero de incumplir su palabra de regresar el castillo "sin condiciones". acordó que el semillas ministro de defensa y ahora presidente del Congreso de los Diputados José Bono impuso "antenas, militares y bandera española". Portabella dijo que "estamos hartos que se condicionen los usos civiles de Barcelona bajo la vigilancia del Gobierno, a menudo del mismo ejército". Esquerra presentará una iniciativa por derogar una ley del año 1960 que autoriza al uso militar del castillo. La manifestación ha sido convocada por Esquerra y con el apoyo de 60 entidades.
El gobierno español tiene la costumbre de prometer cosas que después no tiene intención de cumplir y a veces impone condiciones inaceptables. La devolución del castillo es un ejemplo. Cuando ya estaba todo pactado añadieron condiciones como la de la obligación de mantener unas antenas de uso militar y que ondease la bandera española. Las devoluciones se deben hacer sin condiciones, imponer la presencia de una instalación militar en un recinto que las fuerzas políticas y cívicas de la ciudad quieren convertir en un centro de estudios para la paz no se puede aceptar de ninguna de las maneras. No se puede hablar de paz teniendo un cañón a la espalda. En manos del Estado español y de su ejército el castillo de Montjuïc ha sido un lugar siniestro, ahora hay que convertirlo en un lugar digno y ha de desaparecer todo aquello que recuerde los usos más terribles e indignos de este recinto. El castillo debe volver a ser propiedad de la ciudad sin condiciones, aquellos que hicieron un uso indigno del castillo no pueden poner condiciones para devolverlo. En este castillo fueron ejecutados miles de catalanes entre ellos Ferrer i Guàrdia o el presidente Lluís Companys. sus mazmorras sirvieron por cerrar a miles de personas. Sus cañones torturaron la ciudad de Barcelona. No es aceptable que se impongan como condiciones para devolverlo la presencia ni de instalaciones de los responsables de todos estos hechos - el ejército español - ni la presencia de la bandera que sirvió por justificar aquellas atrocidades.

1 comentari:

Patric ha dit...

Et trobo la raó en aquest cas, la devolució s'ha de fer sense condicions, "imposar la presència d'una instal lació militar en un recinte que les forces polítiques i cíviques de la ciutat volen convertir en un centre d'estudis per a la pau, no es pot acceptar de cap manera. No es pot parlar de pau tenint un canó a l'esquena. En mans de l'Estat espanyol i del seu exèrcit al castell de Montjuïc ha estat un lloc sinistre, ara s'ha de convertir-lo en un lloc digne i ha de desaparèixer tot allò que recordi els usos més terribles i indignes d'aquest recinte. El castell ha de tornar a ser propietat de la ciutat sense condicions, aquells que van fer un ús indigne del castell no poden posar condicions per tornar-lo. En aquest castell van ser executats milers de catalans i seves masmorres servir per tancar a milers de persones. Els seus canons torturar la ciutat de Barcelona. No és acceptable que s'imposin com a condicions per tornar-la presència ni d'instal lacions dels responsables de tots aquests fets - l'exèrcit espanyol - ni la presència de la bandera que va servir per justificar aquelles atrocitats. ".

Estic d'acord amb tu.