12 de maig 2009

Errare humanum este, perseverare autem peperumEl pamflet del Partit Popular contra la LEC, els partits catalans i de rebot la LIL ha aixecat molta polseguera. Un PP en precampanya electoral ha decidit fer servir a Catalunya per obtenir rèdits electorals a Espanya i ho ha fet atacant als partits catalans per aprovar la Llei de l'ensenyament de Catalunya, als tres partits que l'han aprovat - PSC, CiU i ERC - i de rebot a la llei d'immersió lingüística. Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC ha dit que "El PP embruta els diaris amb un anunci indecent utilitzant menors; estem veient com obliden el que ells mateixos amb motiu d'una campanya en promoció de les seleccions catalanes van criticar que s'utilitzés nens.". Certament, el PP en el seu moment va aconseguir que es retirés una campanya proseleccions catalanes perquè segons ells se'n feia un ús d'un nens, ara han sigut ells els que han fet servir dos nens i en aquest cas d'una forma indigne. La gran diferència entre l'anunci proseleccions catalanes i el pamflet del PP és que en l'anunci proseleccions catalanes es parlava del dret a escollir la samarreta amb la que volien jugar a futbol, el pamflet del PP ens mostra a dos nens emmanillats. Si guanyés el PP si que acabariem tots emmanillats, emmordassats, amb els ulls embenats i les orelles tapades com els tres micos famosos o els presos de Guantánamo. Per sort, el PP no governa a Catalunya. En el PP lluny de reconèixer que amb aquell pamflet van ficar la pota, les dues potes fins el coll, hi han afegit un plus d'irresponsabilitat ja que lluny de retractar-se donen la culpa als altres partits. La senyora Alícia Sánchez Camacho en una mostra de gran prepotència ha dit que "ens preocupa que a la resta de formacions catalanes tinguin molta més preocupació per l'envoltori que no pas pel contingut de la llei que el Partit Popular de Catalunya considera que no és una bona llei.". Ja sabem que per al Partit Popular el català hauria de quedar fora de la vida pública - i potser la privada - però no és el que opinem la majoria dels catalans, En el pamflet peper tenien la barra de dir que la seva opinió era la de la majoria dels catalans. Novament els pepers menteixen. Cal deixar-los clar que ells són el quart partit del Parlament de Catalunya, no són per tant la majoria dels catalans. La llei contra la que el PP s'oposa publicant infames pamflets ha sigut aprovada pel 78,5% dels diputats del Parlament de Catalunya. CiU 48, PSC-CpC 37, ERC 21, PP 14, ICV 12, C´s 3. El PP no representa la majoria dels catalans, el pamflet és una llarga llista de falsedats, mentides i inexactituds. Però es tracta d'un text escrit amb molta mala fe que s'afegeix a la llarga llista de campanyes catalanòfobes del Partit Popular. "Errare humanum est, perseverare autem peperum" (Equivocar-se és humà, insistir en l'error es cosa dels pepers). La senyora Alícia Sánchez Camacho faria be, si encara li queda una mica de vergonya i de decència, en demanar disculpes amb un anunci amb les mateixes mides que el pamflet publicat diumenge a La Vanguardia.

-----

Vídeo: MIQUEL ICETA CRITICA EL PP PER L'ÚS DE NENS EN EL PAMFLET CONTRA LA LEC

Cat: "El PP embruta els diaris amb un anunci indecent utilitzant menors; estem veient com obliden el que ells mateixos amb motiu d'una campanya en promoció de les seleccions catalanes van criticar que s'utilitzés nens."
Cas: "El PP ensucia los diarios con un anuncio indecente utilizando menores; estamos viendo como olvidan lo que ellos mismos con motivo de una campaña en promoción de las selecciones catalanas criticaron que se utilizasen niños".

-----
Cat: "Ens preocupa que a la resta de formacions catalanes tinguin molta més preocupació per l'envoltori que no pas pel contingut de la llei que el Partit Popular de Catalunya considera que no és una bona llei."
Cas:"Nos preocupa que el resto de formaciones catalanas tenguan mucha más preocupación por el envoltorio que no por el contenido de la ley que el Partido Popular de Cataluña considera que no es una buena ley."
-----
El panfleto del Partido Popular contra la LEC, los partidos catalanes y de rebote la LIL ha levantado mucha polvareda. Un PP en precampaña electoral ha decidido hacer servir en Catalunya por obtener réditos electorales a España y la ha ha atacando a los partidos catalanes por aprobar la Ley de la enseñanza de Catalunya, a los tres partidos que la han han - PSC, CiU y ERC - y de rebote a la ley de inmersión lingüística. Miquel Iceta, viceprimero secretario del PSC ha dicho que "El PP ensucia los diarios con un anuncio indecente utilizando menores; estamos viendo como olvidan lo que ellos mismos con motivo de una campaña en promoción de las selecciones catalanas criticaron que se utilizase niños.". Ciertamente, el PP en su momento consiguió que se retirase una campaña proselecciones catalanas porque según ellos se hacía uso de niños, ahora han sido ellos los que han usado dos niños y en este caso de una forma indigna. La gran diferencia entre el anuncio proselecciones catalanas y el panfleto del PP es que en el anuncio proselecciones catalanas se hablaba del derecho a escoger la camiseta con la que querían jugar a fútbol, el panfleto del PP nos muestra a dos niños esposados. Si ganase el PP si que acabaríamos todos esposados, amordazados, con los ojos vendados y las orejas tapadas como los tres monos famosos o los presos de Guantánamo. Por suerte, el PP no gobierna en Catalunya. En el PP lejos de reconocer que con aquel panfleto metieron la pata, las dos patas hasta el cuello, han añadido un plus de irresponsabilidad ya que lejos de retractarse dan la culpa a los otros partidos. La señora Alícia Sánchez Camacho en una muestra de gran prepotencia ha dicho que "nos preocupa que al resto de formaciones catalanas tengan mucha más preocupación por el envoltorio que no por el contenido de la ley que el Partido Popular de Catalunya considera que no es una buena ley.". Ya sabemos que para el Partido Popular el catalán debería quedar fuera de la vida pública - y quizá de la privada - pero no es la que opinamos la mayoría de los catalanes, En el panfleto pepero tenían la jeta de decir que su opinión era la de la mayoría de los catalanes. Nuevamente los peperos mienten. Hay que dejarles claro que ellos son el cuarto partido del Parlament de Catalunya, no son por lo tanto la mayoría de los catalanes. La ley contra la que el PP se opone publicando infames panfletos ha sido aprobada por el 78,5% de los diputados del Parlament de Catalunya. CiU 48, PSC-CpC 37, ERC 21, PP 14, ICV 12, C´s 3. El PP no representa la mayoría de los catalanes, el panfleto es una larga lista de falsedades, mentiras e inexactitudes. Pero se trata de un texto escrito con mucha mala fe que se añade a la larga lista de campañas catalanófobas del Partido Popular. "Errare humanum este, perseverare autem peperum" (Equivocarse es humano, insistir en el error se cosa de los peperos). La señora Alícia Sánchez Camacho haría bien, si aún le queda un poco de vergüenza y de decencia, en pedir disculpas con un anuncio con las mismas medidas que el panfleto publicado domingo a La Vanguardia.