4 de maig 2009

El TC "sentenciarà" l'Estatut passades les eleccions europees


El Tribunal Constitucional dictarà sentència contra l'Estatut de Catalunya després de les eleccions europees. Llegeixo que estan enllestint un pacte per salvar l'Estatut amb una retallada. Quasi era millor que no es possessin d'acord, així el desprestigi del TC potser hauria acabat inhabilitant a tots els seus membres. Un pacte per salvar l'Estatut retallant-lo és una absoluta estupidesa i més quan el que pensen és eliminar articles que són fonamentals. La intenció del TC i dels que van presentar els recursos era buidar l'Estatut de tal manera que convertissin el text constitucional català, l'Estatut és la nostra Constitució per més que a les Espanyes el terme constitució només acceptin aplicar-lo a la seva, en un text tant inútil com les instruccions d'ús d'una grapadora. El més sorprenent és que afirmen que el volen buidar de contingut polític. No és un Estatut o una Constitució un text polític?. Això ha de tenir una resposta encapçalada pels partits polítics catalans i la ciutadania. El TC i el PP volen conculcar els nostres drets
modificant un text aprovat pels ciutadans de Catalunya en referèndum.

El Tribunal Constitucional dictará sentencia contra el Estatuto de Cataluña tras las elecciones europeas. Leo que están terminando un pacto para salvar el Estatut con un recorte. Casi era mejor que no se pusiesen de acuerdo, así el desprestigio del TC quizá habría acabado inhabilitando a todos sus miembros. Un pacto por salvar el Estatuto recortándolo es una absoluta estupidez y más cuando lo que piensan es eliminar artículos que son fundamentales. La intención del TC y de los que presentaron los recursos era vaciar el Estatuto de tal manera que convirtiesen el texto constitucional catalán, el Estatuto es nuestra Constitución por más que en las Españas el término constitución solo acepten aplicarlo a la suya, en un texto tan inútil como las instrucciones de uso de una grapadora. Lo más sorprendente es que afirman que lo quieren vaciar de contenido político. ¿No es un Estatuto o una Constitución un texto político?. Eso debe tener una respuesta encabezada por los partidos políticos catalanes y la ciudadanía. El TC y el PP quieren conculcar los nuestros derechos modificando un texto aprobado por los ciudadanos de Catalunya en referéndum.

1 comentari:

Patric ha dit...

Tant de bo entrin en raó com dius tu, i deixin tot com està, si això és el correcte.