15 de maig 2009

Mayor Oreja diu que el seu avi va prohibir-los parlar euskera

El candidat a eurodiputat pel Partit Popular Jaime Mayor Oreja continua opinant sobre el català i l'euskera. Primer ha dit que accepta que defensem el català a Catalunya però no en les institucions europees. Encara li haurem de donar gràcies que ens deixi parlar-lo a casa nostra. Però on el personatge es mostra com un indesitjable és quan declara que el seu avi va prohibir a la família parlar l'euskera, i ho diu com si això mereixés una medalla. Mayor Oreja n'és un exemple d'individu que fa de renegar de la terra on s'ha nascut un mèrit. No és cap mèrit, senyor Mayor Oreja, no és cap mèrit que vosté no sàpiga parlar la llengua del seu país. Vosté acusava en declaracions fetes als catalans que erem uns ignorants per voler parlar en català, no, l'ignorant és vosté, i vosté és el tipus d'ignorant pitjor, vosté és l'ignorant que es vanta de ser-ho.
-----
-----
El candidato a eurodiputado por el Partido Popular Jaime Mayor Oreja continúa opinando sobre el catalán y el euskera. Primero ha dicho que acepta que defendamos el catalán en Catalunya pero no en las instituciones europeas. Aún le tendremos que dar gracias que nos dejé hablarlo en casa nuestra. Pero donde el personaje se muestra como un indeseable es cuando declara que su abuelo prohibió a la familia hablar el euskera, y lo dice como si eso mereciese una medalla. Mayor Oreja es un ejemplo de individuo que hace de renegar de la tierra donde se ha nacido un mérito. No es ningún mérito, señor Mayor Oreja, no es ningún mérito que usted no sepa hablar la lengua de su país. Usted acusaba en declaraciones hechas a los catalanes que éramos unos ignorantes por querer hablar en catalán, no, el ignorante es usted, y usted es el tipo de ignorante peor, usted es el ignorante que se enorgullece de serlo.