13 de maig 2009

Finançament de Catalunya


Finançament de Catalunya
Alguns deien que el nou finançament seria aprovada aviat. Fa nou mesos que Zapatero promet que el nou finançament de Catalunya serà aprovat. I Zapatero ha anat incomplint totes i cadascuna de les dates que ell mateix posava damunt de la taula. Han sigut deu incompliments. Ara diu que serà el 15 de juliol, quasi un any després, onze mesos per ser exactes. Zapatero ha dit que en breu s'arribarà a un acord però que si algú no accepta l'acord el govern l'imposarà. Els acords mai poden imposar-se perquè si així passa deixen de ser acords. I cal recordar-li que és ell i és el govern que ell presideix qui ha anat incomplint els terminis que ell mateix marcava, ara no pot venir amb aquesta prepotència i dir que s'aprovarà el nou finançament es firmi o no. Cal veure quina és la proposta de Zapatero. I fins ara allò que s'ha filtrat no convenç absolutament ningú.
-----
Financiación de Catalunya
Algunos decían que la nueva financiación sería aprobada pronto. Hace nueve meses que Zapatero promete que la nueva financiación de Catalunya será aprobada. Y Zapatero ha ido incumpliendo todas y cada una de las fechas que él mismo ponía encima de la mesa. Han sido diez incumplimientos. Ahora dice que será el 15 de julio, casi un año después, once meses por ser exactos. Zapatero ha dicho que en breve se llegará a un acuerdo pero que si alguien no acepta el acuerdo el gobierno lo impondrá. Los acuerdos nunca pueden imponerse porque si así pasa dejan de ser acuerdos. Y hay que recordar que es él y es el gobierno que él preside quien ha ido incumpliendo los plazos que él mismo marcaba, ahora no puede venir con esta prepotencia y decir que se aprobará la nueva financiación se firmé o no. Hay que ver cuál es la propuesta de Zapatero. Y hasta ahora lo que se ha filtrado no convence absolutamente nadie.