11 de maig 2009

L'inacceptable insult del PP contra Catalunya
Diumenge 9 de maig La Vanguardia va publicar un anunci a tota plana del Partit Popular. En aquest anunci s'atacava la nova llei d'ensenyament redactada en al Parlament de Catalunya i aprovada pels vots de PSC, ERC i CiU. ICV no hi està d'acord i va votar en contra. Ho trobo perfecte i és part del joc democràtic i parlamentari que un partit hi estigui en contra. Allò que no és acceptable és l'anunci en premsa del Partit Popular, escrit absolutament insultant i fal·laç. No és cap novetat que el PP vol carregar-se la llei d'immersió lingüística, ja n'he parlat recentment d'això, i que malgrat que tots els recursos contra aquesta llei han estat tombats l'un darrera de l'altre ells continuen intentant carregar-se una llei que garanteix que els nois i noies surtin de l'escola coneixen el castellà i el català, i és aquest el problema del Partit Popular, continuen encaparrats que el català es converteixi a Catalunya en una llengua marginal, cosa que quasi han aconseguit a València, impulsant per llei que van en contra de qualsevol dictamen científic que el valencià és una altra llengua, marginant i perseguint els grups que com Acció Cultural del País Valencià defensen no només la unitat de la llengua, també el seu ús. Diu el pamflet peper publicat per La Vanguardia que a Catalunya no hi ha llibertat i que el català s'imposa per la força a tots els alumnes. No s'imposa el castellà a Madrid a tots els alumnes o l'anglés a Londres?. Pel Partit Popular som una província de l'imperi, tenen la poca vergonya de dir-nos que parlar català ens empobreix i que el castellà és la tercera llengua més parlada del Món. Parlar català no ens empobreix perquè és la nostra llengua, la llengua del nostre país, seria la seva pèrdua la que ens faria més pobres. És cert que el castellà és la tercera llengua més parlada del Món però això no la fa millor que la catalana i el fet que necessiti defensar-se amb arguments com els que fan servir en el PP i com els que han fet aquells que tenien les mateixes idees que el PP i que van governar pistola en ma durant 40 anys després d'alçar-se en armes contra el govern legítim del seu país i el govern legítim de la Generalitat, si, els mateixos que van assassinar el president Companys, no és perquè n'estiguin orgullosos. El xinés és la llengua més parlada però això no significa que tots l'haguem d'aprendre. Si ens limitem al continent europeu l'alemany, el francés i l'anglés, diria que l'italià també superen al castellà. I no oblidem que el català és la setena llengua en nombre de parlants a la UE. Però aquesta no és la qüestió, la qüestió és que el català és la llengua pròpia de Catalunya, el castellà no ho és. El castellà s'aprén en les escoles catalanes i s'aprén en castellà. Tal i com es fa amb el català. Quan els pepers afirmen que el castellà està marginat menteixen. En el Partit Popular parlen del dret a escollir la llengua d'escolarització. Això implicaria que hi hauria nens que farien el curs en català i altres en castellà. Això a la llarga provocaria que una part de la població només sabria parlar i escriure en castellà, mentre que els catalanoparlants es podrien expressar en ambdues llengües. I això seria perquè són els catalanoparlants els veritables bilingües, mentre que aquells que són castellanoparlants tenen serioses dificultats o ignoren el català. Això dividiria la societat, i aquest si que seria un perill i aquest perill és el que el Partit Popular vol provocar amb les seves irresponsables campanyes denunciant fets ficticis. Aquest cop el Partit Popular en l'anunci que va publicar ahir a La Vanguardia ha anat massa lluny. Al final diuen que quan ells governin a Catalunya garantiran la llibertat a les famílies i la dignitat als mestres. Pobres famílies catalanes si un dia aquests cabrons governen a Catalunya, pobre Catalunya si algun dia la governen aquests fills de puta del Partit Popular, si ara que no la governen poden fer-li tant de mal amb campanyes com aquesta i boicots econòmics, si la governessin acabarien amb ella. Ja sabem que passaria a Catalunya si vostés la governessin, senyors del PP, 3 anys de guerra civil i quasi 40 anys de dictadura franquista - aquesta dictadura que vostés, senyors del PP, consideren una cosa tant bona - tenia la clara intenció gens dissimulada d'acabar amb Catalunya i convertir-la en la "regió del nord-est". Vostés no defensen la llibertat de ningú, encara menys la dels catalans, no ho han fet mai i no ho faran mai, vostés, senyors del Partit Popular no poden defensar la llibertat perquè són els hereus d'un règim feixista que va governar Espanya - i de rebot a Catalunya - i que era una dictadura que va prohibir a tot un poble la seva llengua. El Partit Popular ha anat molt lluny amb aquest anunci però és evident que si aquesta campanya fracassa aniran més lluny. I que vol dir anar més lluny?. L'escalada catalanòfoba del Partit Popular dóna motius per preocupar-nos. Que el PP digui que ells són garants de la nostra llibertat és una befa inacceptable. Tots sabem qui va crear el PP i la llibertat dels catalans no va ser precisament pel que més van preocupar-se. El PP ha de demanar disculpes a tots els catalans per aquest insult, un més dels molts insults que aquests col·laboracionistes i traïdors han fet contra els seus conciutadans, A la vergonya de col·laborar amb els assassins del president Companys ara afegeixen la vergonya de difamar les institucions democràtiques de Catalunya i als seus representants. No sóc partidari de la violència però els dirigents del PP a Catalunya mereixen seguir les mateixes passes que el mariscal Petain, traïdor a França, i Vidkun Quisling, traïdor a Noruega. Vull recordar a la presidenta del PP a Catalunya que ella és l'ultima persona que pot criticar a algú. Ella va ser nomenada a dit per la direcció central del seu partit i imposada quan hi havia altres dos candidats, a diferència dels caps d'altres partits als que qualifiquen quasi de dictadors en el seu pamflet, que van ser escollits democràticament. També li vull recordar que la seva opció política no és la majoritària a Catalunya. els tres partits als que vostés ataquen tenen més vots que el PP i han sigut escollits pels ciutadans, vostés també, però recordin que el PP només suposa un 10% del Parlament de Catalunya. La democràcia, senyora Alícia Sánchez Camacho, fa que el PP sigui un partit minoritari, vostés no representen la majoria dels catalans, quan vostés afirmen això menteixen. Vostés menteixen una vegada i una altra. Les declaracions de Mayor Oreja, conegut franquista i candidat del PP contra la llengua pròpia de Catalunya insistint en la mentida i les del feixista Alejo Vidal-Quadras són inacceptables.

El text de l'anunci és infame però el que ja és insultant és la fotografia en què apareixen dues criatures amb els ulls embenats i emmanillats. Considerant que en el seu moment aquests senyors del PP van criticar un anunci de les seleccions catalanes protagonitzat per nens és molt curiós que ells facin servir dues criatures. Això si entre la campanya de les seleccions catalanes i aquest anunci hi ha grans diferències: els nens de l'anunci de les seleccions catalanes mostraven el seu dret a escollir la samarreta que volien posar-se i era en color, els nens dels PP apareixen en una foto en blanc i negre, emmanillats i amb els ulls embenats. Segurament així és com al PP li agradaia veure a tots els catalans, en blanc i negre, emmanillats i amb els ulls embenats, jo prefereixo el color i poder escollir la samarreta del meu equip, i el meu equip és Catalunya.-----

Vídeo: EL PARTIT POPULAR CONTRA LA LLENGUA CATALANA RESSONS FRANQUISTES

Vídeo: Resposta dels partits democràtics catalans als atacs del Partit Popular

-----

Domingo 9 de mayo La Vanguardia publicano un anuncio a toda plana del Partido Popular. En este anuncio se atacaba la nueva ley de enseñanza redactada en al Parlament de Catalunya y aprobada por los votos de PSC, ERC y CiU. ICV no está de acuerdo y votó en contra. Lo encuentro perfecto y es parte del juego democrático y parlamentario que un partido esté en contra. Lo que no es aceptable es el anuncio en prensa del Partido Popular, escrito absolutamente insultante y falaz. No es ninguna novedad que el PP quiere cargarse la ley de inmersión lingüística, ya he hablado recientemente de eso, y que a pesar de que todos los recursos contra esta ley han sido tumbados uno detrás de otro ellos continúan intentando cargarse una ley que garantiza que los chicos y chicas salgan de la escuela conociendo al castellano y el catalán, y es este el problema del Partido Popular, continúan emperrados que el catalán se convierta en Catalunya en una lengua marginal, cosa que casi han conseguido en Valencia impulsando una ley que van en contra de cualquier dictamen científico que el valenciano es otra lengua, marginando y persiguiendo los grupos que como Acció Cultural del País Valencià defienden no solo la unidad de la lengua, también su uso. Dice el panfleto pepero publicado por La Vanguardia que en Catalunya no hay libertad y que el catalán se impone por la fuerza a todos los alumnos. ¿No se impone el castellano en Madrid a todos los alumnos o el inglés en Londres?. Para el Partido Popular somos una provincia del imperio, tienen la poca vergüenza de decirnos que hablar catalán nos empobrece y que el castellano es la tercera lengua más hablada del Mundo. Hablar catalán no nos empobrece porque es nuestra lengua, la lengua de nuestro país, sería su pérdida la que nos haría más pobres. Es cierto que el castellano es la tercera lengua más hablada del Mundo pero eso no la hace mejor que la catalana y el hecho de que necesite defenderse con argumentos como los que utilizan en el PP y como los que han usado aquellos que tenían las mismas ideas que el PP y que gobernaron pistola en mano durante 40 años tras alzarse en armas contra el gobierno legítimo de su país y el gobierno legítimo de la Generalitat, si, los mismos que asesinaron al presidente Companys, no es para que estén tan orgullosos. El chino es la lengua más hablada pero eso no significa que todos lo tengamos que aprender. Si nos limitamos al continente europeo el alemán, el francés y el inglés, diría que el italiano también superan al castellano. Y no olvidemos que el catalán es la séptima lengua en número de hablantes a la UE. Pero esta no es la cuestión, la cuestión es que el catalán es la lengua propia de Catalunya, el castellano no lo es. El castellano se aprende en las escuelas catalanas y se aprende en castellano. al y como se hace con el catalán. Cuando los peperos afirman que el castellano está marginado mienten. En el Partido Popular hablan del derecho a escoger la lengua de escolarización. Eso implicaría que habría niños que harían el curso en catalán y otros en castellano. Eso a la larga provocaría que una parte de la población solo sabría hablar y escribir en castellano, mientras que los catalanohablantes se podrían expresar en ambas lenguas. Y eso sería porque son los catalanohablantes los verdaderos bilingües, mientras que aquellos que son hispanohablantes tienen serias dificultades o ignoran el catalán. Eso dividiría la sociedad, y éste si que sería un peligro y este peligro es el que el Partido Popular quiere provocar con sus irresponsables campañas denunciante hechos ficticios. Esta vez el Partido Popular en el anuncio que publicado ayer en La Vanguardia ha ido demasiado lejos. Al final dicen que cuando ellos gobiernen a Catalunya garantizarán la libertad a las familias y la dignidad a los maestros. Pobres familias catalanas si un día estos cabrones gobiernen en Catalunya, pobre Catalunya si algún día la gobiernan estos hijos de puta del Partido Popular, si ahora que no la gobiernen pueden hacerle tanto mal con campañas como esta y boicots económicos, si la gobernasen acabarían con ella. Ya sabemos que pasaría en Catalunya si ustedes la gobernasen, señores del PP, 3 años de guerra civil y casi 40 años de dictadura franquista - esta dictadura que ustedes, señores del PP, consideran una cosa tan buena - tenía la clara intención nada disimulada de acabar con Catalunya y convertirla en la "región del nordeste". Ustedes no defienden la libertad de nadie, menos aún la de los catalanes, no la han defendido nunca y no lo harán nunca, ustedes, señores del Partido Popular no pueden defender la libertad porque son los herederos de un régimen fascista que gobernó España - y de rebote a Catalunya - y que era una dictadura que prohibió a todo un pueblo su lengua. El Partido Popular ha ido muy lejos con este anuncio pero es evidente que si esta campaña fracasa irán más lejos. ¿Y que quiere decir ir más lejos?. La escalada catalanófoba del Partido Popular da motivos para preocuparnos. Que el PP diga que ellos son garantes de nuestra libertad es una befa inaceptable. Todos sabemos quien creó el PP y la libertad de los catalanes no fue precisamente por lo que más se preocuparon. El PP debe pedir disculpas a todos los catalanes por este insulto, uno más de los muchos insultos que estos colaboracionistas y traidores han hecho contra sus conciudadanos, A la vergüenza de colaborar con los asesinos del presidente Companys ahora añaden la vergüenza de difamar las instituciones democráticas de Catalunya y a sus representantes. No soy partidario de la violencia pero los dirigentes del PP en Catalunya merecen seguir los mismos pasos que el mariscal Petain, traidor a Francia, y Vidkun Quisling, traidor a Noruega. Quiero recordar a la presidenta del PP a Catalunya que ella es lo ultima persona que puede criticar a alguien. Ella fue nombrada a dedo por la dirección central de su partido e impuesta cuando había otros dos candidatos, a diferencia de los dirigentess de otros partidos a los que califican casi de dictadores en su panfleto, que fueron escogidos democráticamente. También le quiero recordar que su opción política no es la mayoritaria en Catalunya. los tres partidos a los que ustedes atacan tienen más votos que el PP y han sido escogidos por los ciudadanos, ustedes también, pero recuerden que el PP solo supone un 10% del Parlament de Catalunya. La democracia, señora Alícia Sánchez Camacho, hace que el PP sea un partido minoritario, ustedes no representan la mayoría de los catalanes, cuando ustedes afirman eso mienten. Ustedes mienten una y otra vez. Las declaraciones de Mayor Oreja, conocido franquista y candidato del PP contra la lengua propia de Catalunya insistiendo en la mentira y las del fascista Alejo vidal-quadras son inaceptables.

El texto del anuncio es infame pero lo que ya es insultante es la fotografía en que aparecen dos criaturas con los ojos vendados y esposados. Considerando que en su momento estos señores del PP criticaron un anuncio de las selecciones catalanas protagonizado por niños es muy curioso que ellos usen a dos criaturas. Eso si entre la campaña de las selecciones catalanas y este anuncio hay grandes diferencias: los niños del anuncio de las selecciones catalanas mostraban su derecho a escoger la camiseta que querían ponerse y era en color, los niños de los PP aparecen en una foto en blanco y negro, esposados y con los ojos vendados. Seguramente así es como al PP le gustaría ver a todos los catalanes, en blanco y negro, esposados y con los ojos vendados, yo prefiero el color y poder escoger la camiseta de mi equipo, y mi equipo es Catalunya.

Aquest és el text del pamflet / Este es el texto del panfleto pepero:

El PSC, ERC,CIU y su ley de educación
Suspenso en calidad
Suspenso en libertad

Nuestro nivel educativo es de los más bajos de España. Ahora quieren empeorarlo.
Hoy Cataluña está batiendo los más tristes recordsde ineficiencia. En la Unión Europea "Cataluña está en la cola de los resultados académicos". El abandono prematuro de los estudios entre los18 y los 24 años es del 34,1%, más del triple del objetivo para 2010.
En cuanto a la tasade graduados, somos los penúltimos, solo 6 de cada 10 jóvenes supera la educación secundaria.
Pensando en pequeño, cada vez están haciendo un país más pequeño.
El mundo es demasiado grande para educar a nuestros hijos con ideas tan pequeñas.
PSC, ERC y CIU van a aprobar una ley que además de mantener los problemas actuales los aumenta.
-Niega a los padres la libertad constitucional para elegir la lengua básica de los estudios de sus hijos.
-Se pdrá acabar la secundaria con 12 materias suspendidas, lo que propicia más fracaso escolar con menos exigencia.
-No otorga el menor apoyo al importantísimo papel del profesorado.
-Arrincona definitivamente el castellano, la tercera lengua más hablada del mundo,cuando el sentimiento mayoritario de los catalanes, concretamente el 48%, es sentirse tan catalanes como españoles.
Todo ello evidencia la corta mentalidad del gobierno tensado por sus contradicciones internas que surgen de una alianza de perdedeores.
Cataluña tiene que ponerse en cabeza en calidad, rigor y libertad.
Tanta miseria intelectual sólo conduce a un futuro: la miseria moral y la económica.
La gente del Partido Popular en Cataluña tenemos una particularidad: nos fascina Cataluña y nos fascina España, exactament como piensa la inmensa mayoría de los que aquí vivimos.
Hay que insistir en aquello que nos ha hecho fuertes y respetados: saber multiplicar. Y de una vez por todas dejar ese sin sentido que tanto nos degrada y nos separa: dividir y excluir. Nuestra visión de la educación demanda y exige:
-Educación gratuita para todos.
-Libertad de elección de centro educativo. Todo lo que puedan decidir los padres, que no lo decida un funcionario.
-Libertad para decidir la lengua preferente en la excuela: catalán, español o inglés.
-Dedicar más recursos a la educación. Sobran absurdas embajadas y falta regar cerebros.
-Potenciar la autoridad del profesor. Acabar de una vez con la derrotada frase: "ya los suspenderá la vida". Cada profesor debe ser el director de su orquesta.
-Volver a potenciar el mérito y el esfuerzo del alumno.
-Libros de texto gratuitos para todos.
-Cheque escolar hasta los tres años para todos.
-Acabar con la burocracia.
-Recuperar la dignidad de ña educación pública.
-Trabajar sin límites hasta conseguir que nuestros hijos sean los mejor prepadados de Europa.
Nuestro compromiso: El día que gobernemos en Cataluña, presentaremos una ley que devuelva la libertad a las familias y la dignidad a los profesotes.

3 comentaris:

Jaume Pros ha dit...

És realment indigne. Aquest matí he escoltat a la ràdio això de l'anunci de La Vanguardia. És una passada. No té nom.

I La Vanguardia, què cols que et digui, m'ha caigut als peus: per publicar-lo.

Jaume C. i B. ha dit...

Crec que només l'ha publicat La Vanguardia. No sé si el PP ho ha intentat publicar en altres diaris però sembla que només ha sigut La Vanguardia. Si La Vanguardia s'hagués negat ara el PP estaria dient que a Catalunya la premsa no és lliure i altres disbarats.

Patric ha dit...

No saps quant em impressiona aquest conflicte. Crec que hi ha un conflicte on no hauria d'haver.
Està clar per a mi que vostès els catalans parlen català, i que aquesta és la vostra llengua natal i oficial.
Crec que ningú no pot obligar a parlar una altra llengua si no volen. Però lamentablement vostès són part d'una comunitat més gran que parla un altre idioma, el castellà, el qual sembla necessari en les relacions que s'estableixen a nivell de govern central i CA de Catalunya. El tràgic crec, que és el fet que altres catalans defensin que es parli castellà en Cataluynya en lloc del català, i tristament donin raons inacceptables per això, com "de parlar català limita vostre desenvolupament intel lectual i cultural"; són insultants al dir que " són una aliança de perdedors tots els altres partits o moviments que no pertanyen al partit d'ells ", o sigui al PP; és seriós el que ells proposen si són govern a Catalunya, considerant que aquest partit a tot el país juntament amb el PSOE són el 80% dels vots.
Crec que el problema és molt més complicat que com ho has presentat i bastant dur d'assumir.
Ells ofereixen moltes coses La majoria de la gent a Catalunya estaria d'acord amb el que ells ofereixen?
Diuen:
- Que els pares escullin la llengua bàsica dels estudis dels seus fills. ¿I que passa si el 50 o 40% de la població catalana tria que els seus fills estudiïn en castellà?.
- Ells diuen que el nivell de l'educació dels catalans és baix. Poden provar el que diuen?
- Plantegen educació gratuïta per a tots. L'educació és pagada a Catalunya?
- Llibertat d'elecció de centre educatiu. Tot el que puguin decidir els pares, que no ho decideixi un funcionari. ¿Potser no existeix la llibertat d'escollir on estudien els seus fills?
- Dedicar més recursos a l'educació. Ells critiquen l'ambaixada cultural que vostès van enviar a USA, em sembla entendre.
- Potenciar l'autoritat del professor. No entenc a què es refereixen.
-Tornar a potenciar el mèrit i l'esforç de l'alumne. A què es refereixen?
- Llibres de text gratuïts per a tots. És una gran oferta.
- Xec escolar fins als tres anys per a tots. ¿Xec escolar durant tres anys d'educació?
- Acabar amb la burocràcia. En què consisteix la burocràcia que ells plantegen?
- Recuperar la dignitat de l'educació pública. A què li diuen dignitat de l'educació pública?.
-Treballar sense límits fins a aconseguir que els nostres fills siguin els més ben preparats d'Europa.

Crec que molts d'aquests plantejaments depenen de la voluntat de tots els catalans no només de vostès o d'ells.