4 de maig 2009

El Partit Popular i les eleccions europees

Que el Partit Popular pretén fer servir les eleccions europees per intentar derrotar al PSOE no crec que hi hagi ningú que en tingui cap dubte. El PP pensa fer la campanya per a les eleccions europees en clau espanyola, és a dir, parlant de problemes que són d'incumbència exclusivament espanyola en quan a les solucions que s'han d'aplicar, tot i que temes con la crisi siguin d'abast mundial, però el PP pensa parlar de la crisi econòmica en clau espanyola, no pas europea. Un altre tema serà el del terrorisme d'ETA. I segurament faran servir el tema del finançament de Catalunya per acusar al PSOE de vendre Espanya als catalans. El PP pretén "venjar-se" del PSOE per la derrota electoral de març de 2008 que els senyors del PP van creure que serien les eleccions en què el PP es rescabalaria de les eleccions del 2004. I si surten derrotats de nou intentaran derrotar al PSOE en unes altres eleccions, en 2010 hi ha les del Parlament de Catalunya on dubto que el PP guanyi, per tant o derroten en les europees de juny o hauran d'esperar una llarga temporada que dubto que Rajoy resisteixi. Una altra derrota tornaria a posar a en Rajoy a la picota i podria significar la seva desaparició de la política per sempre.
I d'aquí deuen venir els nervis d'alguns dirigents del PP. El PP de Catalunya ofereix el seu suport a CiU per fer fora al Tripartit però els diu que han d'abandonar les tendències independentistes que ara hi ha a CiU. Felip Puig de CDC ha respost al PP que si volen alguna cosa abans retirin el recurs contra l'Estatut. Els dirigents del PP a Catalunya no retiraran el recurs a l'Estatut per dues raons: no volen i no poden. No volen fer-ho perquè volen aconseguir per una via molt poc democràtica allò que no van aconseguir en les votacions del Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats, Senat i referèndum. I no poden perquè els dirigents del PP de Catalunya no tenen cap poder de decisió, fan allò que els manen des de la direcció central del PP.

-----
Que el Partido Popular pretende usar las elecciones europeas para intentar derrotar al PSOE no creo que haya nadie que en tenga ningún duda. El PP piensa hacer la campaña para las elecciones europeas en clave española, es decir, hablando de problemas que son de incumbencia exclusivamente española en cuando a las soluciones que se deben aplicar, aunque temas cono la crisis sean de alcance mundial, pero el PP piensa hablar de la crisis económica en clave española, no europea. Otro tema será el del terrorismo de ETA. Y seguramente usarán el tema de la financiación de Catalunya para acusar al PSOE de vender España a los catalanes. El PP pretende "vengarse" del PSOE por la derrota electoral de marzo de 2008 que los señores del PP creyeron que serían las elecciones en que el PP se resarciría de las elecciones de 2004. Y si salen derrotados de nuevo intentarán derrotar al PSOE en otras elecciones, en 2010 hay las del Parlament de Catalunya donde dudo que el PP gane, por lo tanto o derrotan en las europeas de junio o deberán esperar una larga temporada que dudo que Rajoy resista. Otra derrota volvería a poner a en Rajoy en la picota y podría significar su desaparición de la política por siempre.
Y de aquí deben venir los nervios de algunos dirigentes del PP. El PP de Catalunya ofrece su apoyo a CiU para echar al Tripartit pero les dice que deben abandonar las tendencias independentistas que ahora hay en CiU. Felip Puig de CDC ha respondido al PP que si quieren algo antes retiren el recurso contra el Estatut. Los dirigentes del PP en Catalunya no retirarán el recurso al Estatuto por dos razones: no quieren y no pueden. No quieren hacerlo porque quieren conseguir por una vía muy poco democrática lo que no consiguieron en las votaciones del Parlament de Catalunya, Congreso de los Diputados, Senado y referéndum. Y no pueden porque los dirigentes del PP de Catalunya no tienen ningún poder de decisión, hacen lo que les mandan desde la dirección central del PP.

1 comentari:

Patric ha dit...

Del 4 al 7 de Juny els europeus hauran d'escollir els qui seran els seus representants al parlament europeu durant els propers 5 anys; i Espanya exercirà una presidència de la Unió Europea (UE) durant el primer semestre de 2010. Rodríguez Zapatero ha dit que es proposen una "presidència d'acció, d'iniciatives, amb objectius polítics". Es pensa que Espanya assumirà les regnes europees coincidint amb la "recuperació econòmica" de la Unió Europea.
Rodríguez Zapatero ha promès "adoptar mesures" perquè el bloc "sigui més forta i innovador" després de la crisi, prometent a més un paper de lideratge dels europeus en el món. Va fer especial èmfasi en enfortir les institucions internacionals ja existents, com les de l'ONU, i recolzar-ne de noves que hauran de crear en els camps "energètic i de canvi climàtic"; Va assenyalar que els principals eixos de la política exterior de la presidència espanyola seran les relacions amb Amèrica Llatina, el desenvolupament d'Àfrica i la "renovació de l'agenda transatlàntica" amb els Estats Units, "en aquests temps d'esperança amb el canvi de l'Administració" nord-americana, ara presidida pel demòcrata Barack Obama.

Crec que aquest és el marc on s'haurà de desenvolupar la campanya per les eleccions europees dels partits polítics espanyols.