19 de maig 2009

Garrotades entre lerrouxistes
El bluf espanyolista - C's - del Parlament de Catalunya es desfà. Els tres diputats del partit lerrouxista-espanyolista "Ciutadans" estan barallats entre ells per una qüestió de personalismes. Mentre el líder del partit acusa als altres dos membres de transfuguisme i demana que sigui expulsat José Domingo que s'ha unit al tercer diputat d'aquesta formació Antonio Robles per enfrontar-se a Rivera i treure-li totes les atribucions parlamentàries. Ara deixen en mans de la mesa del Parlament la decisió. Sembla que Rivera ha acusat a José Domingo d'estar proper a UPyD, el partit de Rosa Díez que es mou en els mateixos paràmetres ideològics de C's - nacionalistes espanyols, catalanòfobs i bascòfobs - i com aquests amb un gran suport mediàtic per part de la caverna mediàtica. Les dues marques alternatives de l'espanyolisme ranci impulsades des de la caverna mediàtica estan ara estirant-se del monyo ja que lluiten per un mateix electorat. Domingo i Robles han sigut expulsats de C's i sembla que això va ser decisió de Rivera. No vull dir que ja ho havia dit però ha succeït el que havia de passar quan es fan les coses amb el cul, especialment el cul de Losantos i d'aquells que van pensar que havien de crear un partit per buscar el conflicte. De l'activitat parlamentària de C's no podem destacar res, hi ha al Parlament de Catalunya estores que han aportat més al nostre país que els senyors diputats del grup parlamentari de C's. Ara se les tenen entre ells i pretenen que sigui la mesa del Parlament la que els solucioni els problemes. Es tracta d'un problema intern de C's, que s'ho arreglin entre ells o que els ho arreglin Losantos i Boadella.


-----


El bluf españolista - C's - del Parlament de Catalunya se deshace. Los tres diputados del partido lerrouxista-españolista "Ciudadanos" están peleados entre ellos por una cuestión de personalismos. Mientras el líder del partido acusa a los otros dos miembros de transfuguismo y pide que sea expulsado José Domingo que se ha unido al tercer diputado de esta formación Antonio Robles para enfrentarse a Rivera y quitarle todas las atribuciones parlamentarias. Ahora dejan en manos de la mesa del Parlament la decisión. Parece que Rivera ha acusado a José Domingo de estar próximo a UPyD, el partido de Rosa Díez que se mueve en los mismos parámetros ideológicos de C's - nacionalistas españoles, catalanófobos y vascófobos - y como estos con un gran apoyo mediático por parte de la caverna mediática. Las dos marcas alternativas del españolismo rancio impulsadas desde la caverna mediática están ahora tirándose del moño ya que luchan por un mismo electorado. Domingo y Robles han sido expulsados de C's y parece que eso fue decisión de Rivera. No quiero decir que ya la había dicho pero ha sucedido lo que ha de pasar cuando se hacen las cosas con el culo, especialmente el culo de Losantos y de aquellos que pensaron que debían crear un partido por buscar el conflicto. De la actividad parlamentaria de C's no podemos destacar nada, hay en el Parlament de Catalunya alfombras que han aportado más a nuestro país que los señores diputados del grupo parlamentario de C's. Ahora se las tienen entre ellos y pretenden que sea la mesa del Parlament la que los solucioné los problemas. Se trata de un problema interno de C's, que se lo arreglen entre ellos o que se lo arreglen Losantos y Boadella.