27 de maig 2009

Mayor Oreja insisteix en el error i la mentidaJaime Mayor Oreja, candidat al Parlament Europeu en les llistes del PP insisteix en la seva defensa del castellà atacant el català i l'euskera cada dia i cada cop que li posen una carxofa davant del musell. Es lliure de defensar el que vulgui però li recomanaria al senyor Mayor Oreja que abans de dir que els que defensem el català som ignorants ell es culturitzi una mica. No es pot esperar gaire d'un individu que es vanta de no parlar euskera, la llengua del seu propi país i que ha defensat el règim franquista, un règim que va prohibir. Mayor Oreja afegeix a la poca decència que li quedava la mentida repetida que pot quedar be dita davant d'un auditori ple de babaus que pensen - és una manera de dir-ho - com ell però les mentides són fàcilment desmuntables, diuen que les mentides tenen les potes molt curtes, i quan qui les diu és un ignorant com Mayor Oreja encara ho són més. "El debat es planteja entre els que no accepten que l'espanyol pugui ser lliurement triat en alguna comunitat i entre aquells que ens comprometem a lluitar perquè l'espanyol sigui la gran segona llengua amb l'anglés de la Unió Europea en el futur", Mayor Oreja dixit.Analitzem les paraules de Mayor Oreja pam a pam. No hi ha debat quan les premisses plantejades pel senyor Mayor Oreja es basen en errors o falsedats com les exposades. Si del senyor Mayor Oreja fos a Catalunya no podriem parlar en català, ens ho prohibiria com ja ho va fer Franco i com el propi avi de Mayor Oreja va prohibir a la seva família parlar l'euskera, per sort, Mayor Oreja no ens governa, aquí tenim una democràcia que garanteix que tots els estudiants en acabar els seus anys d'estudis coneguin perfectament totes dues llengües. I el senyor Mayor Oreja sap que és així o ho hauria de saber si en la seva anterior legislatura com a eurodiputat hagués llegit els dictamens de la Comissió Europea i d'altres institucions que avalen el sistema d'immersió lingüística. Potser si no hagués estat fent entrevistes a la premsa dient lo bo que era el "tío Paco" se n'hi hauria enterat. El senyor Mayor Oreja hi hauria d'explicar com pensa aconseguir que l'espanyol es converteixi en la segona llengua després de l'anglés. La demografia ho dificulta, s'hauria de follar molt per aconseguir que la població espanyola passi de 40 milions a més de 90 que té Alemanya, a més de 62 que tenen el francés i l'anglés, i més de 57 que té l'italià. No sé si m'explico. Sempre poden importar més de 50 milions de sud-americans però justament és el PP que repeteix que s'ha de fer tornar als seus països d'origen a tots els estrangers. Per tant, per aconseguir el propòsit del senyor Mayor Oreja només queda obligar als espanyols a follar com conills per procrear a molts espanyolets. Es clar que també haurien de follar els anglesos per arribar a superar els alemanys. Quan les coses es diuen sense pensar, Mayor Oreja no ha destacat mai per la seva intel·ligència, es diuen bestieses. Jo demano perdó per les grolleries que hagi pogut dir si algú creu que he dit alguna. Deixo la llista de les 12 principals llengües. Les dades potser tenen uns tres o quatre anys però no crec que els espanyols hagin follat tant com per augmentar el nombre de castellanoparlants pel damunt dels parlants d'alemany, francés, anglés i italià. Per cert, la setena llengua de la UE és la llengua catalana, tot un mèrit per a una llengua que no és oficial en l'Estat i l'Estat del que té la desgràcia de formar part continua sent un Estat obertament hostil a la seva existència. Només volia deixar clar que el cavernícola Mayor Oreja continua insistint en un assumpte del que no té cap idea i que fa servir arguments fal·laços.


LENGUA HABLANTES

Alemán 90,2 M


Francés 62,7 M


Inglés 62,2 M


Italiano 57,4 M


Español 39,8 M


Neerlandés 21,2 M


Catalán 10,8 M


Griego 10,6 M


Portugués 9,8 M


Sueco 9,3 M


Danés 5,2 M


Finés 5,1 M


-----


Video: Mayor Oreja


Recordatori de declaracions anteriors:


Video: MAYOR OREJA DIU QUE EL SEU AVI VA PROHIBIR LOS ...


Video: JAIME MAYOR OREJA


Vídeo: EL PARTIT POPULAR CONTRA LA LLEN...


-----Jaime Mayor Oreja, candidato al Parlamento Europeo en las listas del PP insiste en su defensa del castellano atacando el catalán y el euskera cada día y cada vez que le ponen una alcachofa delante del hocico. Es libre de defender lo que quiera pero le recomendaría al señor Mayor Oreja que antes de decir que los que defendemos el catalán somos ignorantes él se culturizase un poco. No se puede esperar mucho de un individuo que se enorgullece de no hablar euskera, la lengua de su propio país y que ha defendido el régimen franquista, un régimen que lo prohibió. Mayor Oreja añade a la poca decencia que le quedaba la mentira repetida que puede quedar bien dicha ante un auditorio lleno de tontos que piensan - es una manera de decir esto - como él pero las mentiras son fácilmente desmontables, dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, y cuando quien las dice es un ignorante como Mayor Oreja aún lo son más. "El debate se plantea entre los que no aceptan que el español pueda ser libremente elegido en alguna comunidad y entre aquellos que nos comprometemos a luchar para que el español sea la gran segunda lengua con el inglés de la Unión Europea en el futuro". Mayor Oreja dixit. Analizamos las palabras de Mayor Oreja palmo a palmo. No hay debate cuando las premisas planteadas por el señor Mayor Oreja se basan en errores o falsedades como las expuestas. Si del señor Mayor Oreja fuese en Catalunya no podríamos hablar en catalán, nos lo prohibiría como ya lo hizo Franco y como el propio abuelo de Mayor Oreja prohibió a su familia hablar el euskera, por suerte, Mayor Oreja no nos gobierna , aquí tenemos una democracia que garantiza que todos los estudiantes al terminar sus años de estudios conozcan perfectamente ambas lenguas. Y el señor Mayor Oreja sabe que es así o lo debería saber si en su anterior legislatura como eurodiputado hubiera leído los dictámenes de la Comisión Europea y otras instituciones que avalan el sistema de inmersión lingüística. Quizás si no hubiera estado haciendo entrevistas en la prensa diciendo lo bueno que era el "tío Paco" se habría enterado. El señor Mayor Oreja tendría que explicar cómo piensa conseguir que el español se convierta en la segunda lengua después del inglés. La demografía lo dificulta, se debería follar mucho para conseguir que la población española pase de 40 millones a más de 90 que tiene Alemania, además de 62 que tienen el francés y el inglés, y más de 57 que tiene el italiano. No sé si me explico. Siempre pueden importar más de 50 millones de sudamericanos pero justamente es el PP que repite que hay que hacer volver a sus países de origen a todos los extranjeros. Por tanto, para lograr el propósito del señor Mayor Oreja sólo queda obligó a los españoles a follar como conejos para procrear muchos espanñolitos. Claro que también deberían follar los ingleses para llegar a superar los alemanes. Cuando las cosas se dicen sin pensar, Mayor Oreja no ha destacado nunca por su inteligencia, se dicen barbaridades. Yo pido perdón por las groseras que haya podido decir si alguien cree que he dicho alguna. Dejo la lista de las 12 principales lenguas. Los datos quizás tienen unos tres o cuatro años pero no creo que los españoles hayan follado tanto como para aumentar el número de castellanohablantes por encima de los hablantes de alemán, francés, inglés e italiano. Por cierto, la séptima lengua de la UE es la lengua catalana, todo un mérito para una lengua que no es oficial en el Estado y el Estado del que tiene la desgracia de formar parte sigue siendo un Estado abiertamente hostil a su existencia. Sólo quería dejar claro que el cavernícola Mayor Oreja continúa insistiendo en un asunto del que no tiene ninguna idea y que utiliza argumentos falaces.

1 comentari:

Patric ha dit...

Entenc que el vostre enfrontament té raó de ser en les paraules públiques del senyor Mayor Oreja que et impulsen a donar-li una resposta.
Entenc que ell diu que hi ha un debat: "entre els que no accepten que l'espanyol pugui ser lliurement elegit en alguna comunitat, i entre aquells que es comprometen a lluitar perquè l'espanyol sigui la gran segona llengua - amb l'anglès - de la Unió Europea en el futur ".
Tu dius que no hi ha debat perquè no és efectiu que "no s'accepti que l'espanyol sigui lliurement elegit, per exemple, en la vostra comunitat, ja que heu d'assegurar que en la vostra comunitat existeix una democràcia que garanteix que tots els estudiants en acabar els seus anys de estudis coneguin perfectament ambdues llengües, el català i el castellà o espanyol ". Tu dius que dictàmens de la Comissió Europea i altres institucions avalen el sistema d'immersió lingüística i que ell hauria de saber això com eurodiputat que va ser.
Dv els vídeos i escoltar aquell en què ell diu que el seu avi va prohibir a casa que es parlés euskera perquè volia que els seus fills parlessin bé espanyol. Crec que existeix el dret a que les persones trien la llengua que volen parlar.

¿El castellà com a segona llengua en importància a la UE?
Segons dades, el castellà o espanyol és llengua oficial en 22 països, sumant 400 milions de parlants a tot el món, sent per tant el tercer idioma amb més presència, per darrere de l'anglès (aproximadament 450 milions) i el xinès (uns 1.000 milions ). Tanmateix, a la xarxa, la posició de l'idioma no és la mateixa: hi ha més pàgines web en francès o alemany que en espanyol. Jo crec que ser part de la Xarxa és important perquè Internet és el mitjà de comunicació més massiu que existeix.

Crec que el senyor Mayor Oreja es refereix a una altra cosa quan diu que espera que l'espanyol ocupi el segon lloc; crec que es refereix a la projecció de l'idioma en "àmbits científics, tècnics o tecnològics, la qual cosa és un problema en l'actualitat considerant a més l'escassa rellevància dels països on el català és la llengua mare. ".

El diu que esperen ocupar el segon lloc després de l'anglès.
Crec que ell oblida que existeixen altres idiomes importants en aquest àmbit com "el francès o l'alemany" amb els que van a haver de competir.
Crec també que fa o hauria de referir-se a la presència de l'espanyol a Internet, on falten continguts de qualitat en espanyol i on l'idioma es parla malament per part de moltes persones en els seus blocs. És necessari integrar l'idioma espanyol que es parla en diferents països. En els blocs es parla com parla i s'expressa la gent.