24 d’abr. 2009

Declaracions al voltant del finançament

El govern espanyol continua sense complir amb Catalunya però dient que ho faran tot i que sense dir ni quan ni com, i donant llargues a l'aplicació plena de l'Estatut, aprovat fa tres anys i donant llargues a l'acord sobre el finançament. Rajoy després de visitar Barcelona amb motiu de la Diada de Sant Jordi i de menjar-se els melindros amb xocolata de la Generalitat, és a dir, pagats per tots els catalans, només ha dit que no pensen retirar el recurs de l'Estatut. Ja es podia haver quedat a Madrid. Mentrestant en el seu partit ja es mouen els fils de la demagògia anticatalana. El dirigent andalús del PP Javier Arenas ha acusat al vicepresident Chaves de segellar acords amb Catalunya que segons ells perjudiquen Andalusia. Dir això desprès que Andalusia hagi rebut una important quantitat de diners extra poc abans que Chaves abandonés el càrrec de president de la Junta d'Andalusia és tenir molt poca vergonya. Traduint: de moment l'única comunitat autònoma que ara per ara s'ha beneficiat de diners de l'Estat ha sigut aquella que segons el demagog peper andalús Arenas diu que està sent perjudicada per una Catalunya a la que el govern espanyols fa mans i mànigues per no donar-li ni un cèntim i podria quedar-se sense Estatut en qualsevol moment per un recurs presentat pel PP del senyor Arenas - li dic senyor perquè no el conec personalment ni en tinc cap gana - en base a arguments falsos i que por més INRI l'Estatut de Catalunya ha estat calcat en Estatuts que el PP no ha tingut cap problema en votar afirmativament com el d'Andalusia.

Llistat de vídeos / Listado de videos:

El president Zapatero tracta de justificar el retard en l'aprovació del sistema de finançament i Rajoy li critica que corri massa i vagi de cap a l'abisme / El presidente Zapatero trata de justificar el retraso en la aprobación del sistema de financiación y Rajoy le critica que corra demasiado y vaya hacia el abismo

Vídeo 1: Zapatero

Vídeo 2: Rajoy

Aquests últims dies s'han produit diverses declaracions al voltant de la negociació del finançament. / Estos últimos días se han producido varias declaraciones alrededor de la negociación de la financiación.

Vídeo: Ministra d'Economia Elena Salgado.

Vídeo: Conseller Antoni Castells

Vídeo: President Montilla

Vídeo: Joan Saura

Video: Joan Ridao

Vídeo: Artur Mas

D'altra banda estan les paraules de Rajoy que davant la pregunta sobre la retirada del recurs va respondre que no ho faria. / Por otra lado están las palabras de Rajoy que ante la pregunta sobre la retirada del recurso respondió que no lo haría.

Vídeo: Mariano Rajoy

Duran i Lleida diu que el PP va fer bo a Sabater i que ara succeeix el mateix però a la inversa. Crec que s'equivoca. Tots dos, PSOE i PP tenen una actitud obertament perjudicial cap a Catalunya. / Duran i Lleida dice que el PP hizo bueno a Zapatero y que ahora sucede lo mismo pero a la inversa. Creo que se equivoca. Ambos, PSOE y PP tienen una actitud abiertamente perjudicial hacia Catalunya.

Vídeo: Duran i Lleida

I finalment tenim al demagog peper Javier Arenas que novament intenta usar l'anticatalanisme per obtenir rèdits electorals: / Y finalmente tenemos al demagogo pepero Javier Arenas que nuevamente intenta usar el anticatalanismo por obtener réditos electorales:

Vídeo: Javier Arenas

El gobierno español continúa sin cumplir con Catalunya pero diciendo que lo harán aunque sin decir ni cuando ni como, y dando largas a la aplicación plena del Estatut, aprobado hace tres años y dando largas al acuerdo sobre la financiación. Rajoy tras visitar Barcelona con motivo de la Día de Sant Jordi y de comerse los melindros con chocolate de la Generalitat, es decir, pagados por todos los catalanes, solo ha dicho que no piensan retirar el recurso del Estatut. Ya se podía haber quedado en Madrid. mientras tanto en su partido ya se mueven los hilos de la demagogia anticatalana. El dirigente andaluz del PP Javier Arenas ha acusado al vicepresidente Chaves de sellar acuerdos con Catalunya que según ellos perjudican Andalucía. Decir eso después que Andalucía haya recibido una importante cantidad de dinero extra poco antes de que Chaves abandonase el cargo de presidente de la Junta de Andalucía es tener muy poca vergüenza. Traduciendo: de momento la única comunidad autónoma que por ahora se ha beneficiado de dinero del Estado ha sido aquella que según el demagogo pepero andaluz Arenas dice que está siendo perjudicada por una Catalunya a la que el
gobierno español hace encajes de bolillos para no darle ni un céntimo y podría quedarse sin Estatut en cualquier momento por un recurso presentado por el PP del señor Arenas - le digo señor porque no le conozco personalmente ni tengo ganas - en base a argumentos falsos y que para más INRI el Estatut de Catalunya ha sido calcado en Estatutos que el PP no ha tenido ningún problema en votar afirmativamente como el de Andalucía.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que en el fons, o en l'essencial, el problema té a veure en part amb / per la demora en aprovar la vostra finançament, però també amb / per les quantitats de diners que arribaran o arriben a cada CA.
Video 1. Zapatero diu clarament qui "hi ha alguns grups que voldrien que les coses fossin més ràpides, però les coses es fan quan poden fer". No em dóna la impressió que s'estigui justificant, perquè no diu per què no es fa, no dóna explicacions.
Video 2. Rajoy li retreu a Zapatero el que aquest hagi dit que "no canviarà res, només el ritme", i ell pensa llavors "que es proposa porfiar en els mateixos errors de la primera fase encara que amb el pas canviat", la qual cosa significa per a ell , anar més ràpidament a l'abisme ". Quins són els errors de la primera fase de la negociació de la qual ell parla?
Video 3. Elena Salgado diu que ella com Ministra d'Economia i Hisenda pensa que la xifra que s'ha posat sobre la taula per al finançament de les CA serveix per cobrir les necessitats de les CA, i garantir la qualitat dels serveis que presten. M'imagino que si ella és ministra d'Economia sap el que està dient; ella reconeix que una altra persona qualsevol podria pensar que la xifra és insuficient però ella creu que és suficient. No se quin és el criteri o nivell de la suficiència.
Video 4. El conseller Antoni Castells pensa que és necessari canviar el model i que com a resultat d'això s'han d'incrementar els fons de la ....
Aquest és un exemple de mala pronunciació, no és clar, l'he escoltat tres vegades però quan ell tracta de dir d'on provenen els recursos, no se li entén res; en tractar de desxifrar una mica un oblida la resta i ha d'escoltar de nou diverses vegades per entendre el que està dient. M'imagino que fa als recursos del govern central. Crida a treballar en forma intensa en una cosa que segons ell estava bloquejat. Vaig haver d'escoltar-quatre o cinc vegades, sense exagerar, per poder entendre-ho.
Video 5. Al president Montilla no li vaig entendre molt perquè entenc està parlant en català. Li vaig entendre dir alguna cosa sobre "finançament just o ajustat".
Videos 6, 7 i 8 no vaig entendre el que parlaven aquestes persones, Joan Saura, Joan Ridao i Artur Mas, però entenc tots s'estan referint a el mateix.
Video 9. Mariano Rajoy pensa que es resolgui aviat el tema de l'estatut, que sigui un estatut bo i adaptat a la Constitució. Crec que és clar, encara que tu dubtes de les seves paraules.
Video 10. A Duran i Lleida de Ciu no li entenc res. Quan no entenc algú puc pensar en el partit al qual pertany i pesnar que és el que podria dir de acuerdco amb la seva ideologia.
Video 11. On apareix Arenas, encara que no entenc molt el que diu al principi, després em dóna la impressió que defensa que l'assumpte de les CA, finançament i tot el que tingui a veure amb elles és cosa de tots, fins i tot de Catalunya; ell creu que no és una cosa entre dues.
Crec que el teu treball i selecció de vídeos aquesta força bo.