3 d’abr. 2009

Cas Gürtel, el PP cada dia més desvergonyit

Fa unes quantes setmanes el Partit Popular i tota la Brunete mediàtica demanaven la dimissió del ministre de Justícia Bermejo perquè aquest havia anat a caçar i en aquesta cacera també hi participava el jutge Garzón, instructor del cas Gürtel que afecta al Partit Popular i a més de 50 persones, algunes d'elles dirigents del PP. Bermejo va dimitir finalment. Però sembla que el PP creu que ells estan al marge de les normes que obliguen als demés a tenir un mínim comportament ètic en política perquè el conseller de justícia de la Comunitat de Madrid - és a dir, membre important del govern de la presidenta de Madrid Esperanza Aguirre -, Francisco Granados, no ha tingut millor idea que anar-se'n a esmorzar amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Francisco Javier Vieira, pocs dies abans que aquest tribunal assumeixi la instrucció del cas Gürtel que afecta al Partit Popular. I tots dos han reconegut que han parlat del cas Gürtel. Això hauria d'implicar la dimissió de tots dos. En el cas de Granados perquè el PP ha de ser conseqüent, si una cacera és motiu per fer dimitir a un ministre, ell també hauria de cessar ja que aquest
tema encara és més greu. El dirigent d'un partit que té a 50 persones imputades per corrupció no pot anar a parlar amb el president del tribunal que instruirà el cas d'aquí a uns dies.Un altre fet curiós és que el president del Tribunal Superior de Justícia de València, José Flors, que ha d'instruir la trama valenciana del cas Gürtel és amic de Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, imputat en la trama de corrupció.Així es poden entendre millor les paraules de Rajoy dient que "ningú podrà provar que Bárcenas no és innocent". Quan tens els jutges i els tribunals a la butxaca és difícil que t'empaperin.
-----
Hace unas cuantas semanas el Partido Popular y toda la Brunete mediática pedían la dimisión del ministro de Justicia Bermejo porque este había ido a cazar y en esta cacería también participaba el juez Garzón, instructor del caso Gürtel que afecta al Partido Popular y además de 50 personas, algunas de ellas dirigentes del PP. Bermejo dimitió finalmente. Pero parece que la PP cree que ellos están en el margen de las normas que obligan a los demás a tener un mínimo comportamiento ético en política porque el consejero de justicia de la Comunidad de Madrid - es decir, miembro importante del gobierno de la presidenta de Madrid Esperanza Aguirre -, Francisco Granados, no ha tenido mejor idea que irse a almorzar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, pocos días antes de que este tribunal asuma la instrucción del caso Gürtel que afecta al Partido Popular. Y ambos han reconocido que han hablado del caso Gürtel. Eso debería implicar la dimisión de ambos. En el caso de Granados porque el PP debe ser consecuente, si una cacería es motivo para hacer dimitir a un ministro, él también debería cesar ya que este tema aún es más grave. El dirigente de un partido que tiene a 50 personas imputadas por corrupción no puede ir a hablar con el presidente del tribunal que instruirá el caso dentro de unos días.Otro hecho curioso es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, que debe instruir la trama valenciana del caso Gürtel es amigo de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, imputado en la trama de corrupción.Así se pueden entender mejor las palabras de Rajoy diciendo que "nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente". Cuando tienes los jueces y los tribunales en el bolsillo es difícil que te empapelen.