12 d’abr. 2009

De la Vega i Chaves

D'una banda tenim l'ara ministre i abans president de la Junta d'Andalusia que ens anuncia una reedició del cafè per a tots, mal comença si aquesta és la seva primera mesura, senyor Chaves, de vosté que ha estat president d'un govern autonòmic s'esperava més, és clar, que vosté ja ha obtingut els diners que reclamava la seva comunitat autònoma, a la resta que les bombin, oi?. La vicepresidenta del govern espanyol María Teresa Fernández de la Vega demana més col·laboració de les comunitats autònomes i menys reivindicacions. Reivindicar que els trens dependents de l'Estat funcionin és un dret que els ciutadans de Catalunya tenim, aprovar d'una vegada el nou sistema de finançament és una obligació del govern del qual en forma part la senyora De la Vega, obligació que no sembla que tinguin gaires intencions de complir. El nomenament de determinades persones com a nous ministres i les declaracions d'alguns dels membres del govern no són com per estar gaire tranquils. Aquesta gent vol enfrontar-se al PP competint en espanyolisme i d'aquesta baralla en
sortirem malparats els catalans.

-----

Vídeo: MANUEL CHAVES REEDITA EL CAFÉ PARA TODOS

-----

Vídeo: De la Vega demana col·laboració a les autonomies

-----

Por un lado tenemos el ahora ministro y antes presidente de la Junta de Andalucía que nos anuncia una reedición del café para todos, mal empieza si ésta es su primera medida, señor Chaves, de usted que ha sido presidente de un gobierno autonómico se esperaba más, claro, que usted ya ha obtenido el dinero que reclamaba su comunidad autónoma, al resto que les jodan, ¿verdad?. La vicepresidenta del gobierno español María Teresa Fernández de la Vega pide más colaboración de las comunidades autónomas y menos reivindicaciones. Reivindicar que los trenes dependientes del Estado funcionen es un derecho que los ciudadanos de Catalunya tenemos, aprobar de una vez el nuevo sistema de financiación es una obligación del gobierno del que forma parte la señora De la Vega, obligación que no parece que tengan demasiadas intenciones de cumplir. El nombramiento de determinadas personas como nuevos ministros y las declaraciones de algunos de los miembros del gobierno no son como para estar muy tranquilos. Esta gente quiere enfrentarse al PP compitiendo en españolismo y de esta pelea saldremos maltrechos los catalanes.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Entenc que el govern de Zapatero demana o exigeix "cooperació a les autonomies", acuciado per la crisi econòmica. Ells parlen de passar d'un estat reivindicatiu a un cooperatiu. Ells diuen que: "que les disset autonomies, i les dues ciutats autònomes, tiren pedres contra el Govern central, sobretot en funció del seu color polític, i li reclamen més competències i més diners.". Diuen que: "el govern del territori més petit d'Espanya, Melilla, amb poc més de 12 quilòmetres quadrats de superfície i presidit per Juan José Imbroda (PP), ja va sortir en tromba, demanant Chaves que recolzi la seva reivindicació de convertir-se en comunitat autònoma ja Blanc que resolgui els elevats preus de les seves connexions aèries ". Ells diuen que:" el desenvolupament de les infraestructures - l'AVE i les autovies són el millor instrument per cohesionar Espanya ". Diuen: "No es tracta de furt competències o diners als territoris, sinó de cooperar tots junts davant els reptes que tenim damunt la taula" "; Diuen que les tres prioritats del Govern, seran la dinamització econòmica, la cohesió territorial i social i l'atenció al ciutadà. ".
Diuen que per complir amb les prioritats del govern estudiaran els mecanismes de la cooperació amb les autonomies, un dels quals és la gairebé oblidada "conferència de presidents" amb un nou reglament. Asseguren que "l'objectiu de la reforma és evitar que el fòrum s'utilitzi, com fins ara, com a mer camp de batalla entre les autonomies del PP i el Govern del PSOE. Però segons fonts de la Moncloa, abans que es revitalice aquest organisme , haurà de tancar la nova finançament autonòmic ".
Podem veure que el tema és de molt interès.
l

Jaume C. i B. ha dit...

Les infraestructures no són per cohesionar, són per moure gent i negocis. El problema és que algunes infraestructures estan mal dissenyades. Si la intenció és fer servir les infraestructures per cohesionar Espanya ara s'entén que això sigui impossible.