22 d’abr. 2009

Ministre d'educació (?)Ja vaig dir fa uns dies que el govern espanyol s'està espanyolitzant en el pitjor sentit de la paraula espanyolitzar, és a dir, pretén competir en espanyolisme ranci amb el PP. Els exemples més clars són els dels nomenaments dels nous ministres. Si fa uns dies vaig parlar de la ministra de cultura i del seu lligam amb el "Manifiesto por la lengua común" ara és el ministre d'educació que es despenja amb unes declaracions en què diu que hem d'apendre la llengua castellana. Senyor ministre, no es preocupi tant del castellà a Catalunya, preocupís del castellà a Castella. És de molt mala educació tractar de donar lliçons de castellà en casa aliena quan en la seva pròpia casa no la saben parlar, i això que només en tenen una. Aprenguin a parlar la seva llengua. Estic fart d'escoltar aquests defensors del castellà com es carreguen els participis o s'obliden de pronunciar algunes lletres. Sentir a la molt espanyola i defensora de l'Espanya eterna, Ana Botella, substituint els correctes terminis de participi -ado, -ido per -ao, -io. Es clar que en una mostra d'ignorància total l'altre dia va dir Bilbado. No defensin tant aquest bilingüisme de pa sucat amb oli que ni vostés es creuen. La continua insistència per part dels espanyolistes a donar-nos la tabarra amb el tema que aprenguem a parlar en castellà està fora de lloc i és una mostra de prepotència impròpia d'un govern democràtic. Jo ja sé parlar castellà. Aprenguin vostés, els espanyols a parlar la seva llengua, i deixin als demés viure en la seva.

-----

Vídeo: ANGEL GABILONDO, UN ALTRE DEFENSOR DEL
BILINGÜISME

-----

Ya dije hace unos días que el gobierno español se está españolizando en el peor sentido de la palabra españolizar, es decir, pretende competir en españolismo rancio con el PP. Los ejemplos más claros son los de los nombramientos de los nuevos ministros. Si hace unos días hablé de la ministra de cultura y de su relación con el "Manifiesto miedo la lengua común" ahora es el ministro de educación que se descuelga con unas declaraciones en que dice que tenemos que aprender la lengua castellana. Señor ministro, no se preocupé tanto del castellano en Catalunya, preocúpese del castellano en Castilla. Es de muy mala educación tratar de dar lecciones de castellano en casa ajena cuando en su propia casa no la saben hablar, y eso que solo tienen una. Aprendan a hablar su lengua. Estoy harto de escuchar a estos defensores del castellano como se cargan los participios o se olvidan de pronunciar algunas letras. Escuchar a la muy española y defensora de la España eterna, Ana Botella, sustituyendo los correctos términos del participio -ado, -ido por -ao, -io. Claro que en una muestra de ignorancia total el otro día dijo Bilbado. No defiendan tanto este bilingüismo de pacotilla que ni ustedes se creen. La continúa insistencia por parte de los españolistas en darnos la tabarra con el tema que aprendamos a hablar en castellano está fuera de lugar y es una muestra de prepotencia impropia de un gobierno democrático. Yo ya sé hablar castellano. Aprendan ustedes, los españoles, a hablar su lengua, y dejen a los demás vivir en la suya.

1 comentari:

Patric ha dit...

Bé, em sembla que el mínim que pot fer un Ministre d'Educació és defensar o promoure que es parlin bé les llengües del territori del qual forma part el govern.
Encara que entenc que et refereixes als polítics, periodistes i la gent del govern d'Espanya. De totes maneres jo penso que tot i entre aquesta gent segurament hi ha algunes persones que parlen millor l'idioma que altres. Si tu penses que ells no parlen bé el castellà entenc que et molestis si pretenen donar-los a vostès lliçons de com parlar.