17 d’abr. 2009

ESPERANZA AGUIRRE: "TODO POR UNA BOTELLA DE AGUA"

La presidenta de l'Assemblea de Madrid, Elvira Rodríguez va prohibir als diputats madrilenys entrar a la cambra amb ampolles d'aigua perquè diverses vegades ha caigut una ampolla i l'aigua ha espatllat el sistema electrònic de vot. Certament l'aigua i l'electricitat no tenen bones relacions però crec que impedir que persones que poden romandre durant llargues sessions parlamentàries que tinguin aigua no és gaire recomanable. Per molt que siguin diputats, són també persones, encara que a vegades no ho semblin. També seria d'agrair a la senyora presidenta de la Comunitat de Madrid que deixés d'aprofitar qualsevol assumpte per muntar un pollastre quasi a diari.

-----

Vídeo: ESPERANZA AGUIRRE TODO POR UNA BOTELLA DE AGUA

-----

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez prohibió a los diputados madrileños entrar en la cámara con botellas de agua porque varias veces ha caído una botella y el agua ha estropeado el sistema electrónico de voto. Ciertamente el agua y la electricidad no tienen buenas relaciones pero creo que impedir que personas que pueden permanecer durante largas sesiones parlamentarias que tengan agua no es muy recomendable. Por mucho que sean diputados, son también personas, aunque a veces no lo parezcan. También sería de agradecer a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid que dejase de aprovechar cualquier asunto para montar un pollo casi a diario.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que no és possible mantenir els parlamentaris sense aigua; ells haurien de tenir més cura. També podrien tenir un dispensador d'aigua en un passadís.