19 d’abr. 2009

OBRA DE MILLORA FONT ORNAMENTAL DE LA PLAÇA SANT FELIP NERI

Com a conseqüència de la sequera l'Ajuntament va decidir buidar les fonts ornamentals, només en funcionaven algunes que tenien circuit tancat, i ara l'Ajuntament està procedint a dotar a totes les fonts amb aquest sistema. Veure una font ornamental buida és molt trist però la situació de sequera que patiem fa uns mesos va obligar a deixar-les seques. Tot i que de moment les pluges han solucionat per un temps el tema del subministrament de l'aigua almenys les fonts ornamentals de la ciutat tornaran a rajar aigua.
-----
-----
Como consecuencia de la sequía el Ayuntamiento decidió vaciar las fuentes ornamentales, sólo funcionaban algunas que tenían circuito cerrado, y ahora el Ayuntamiento está procediendo a dotar a todas las fuentes con este sistema. Ver una fuente ornamental vacía es muy triste pero la situación de sequía que sufríamos hace unos meses obligó a dejarlas secas. Aunque de momento las lluvias han solucionado por un tiempo el tema del suministro del agua al menos las fuentes ornamentales de la ciudad volverán a manar agua.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que és un bon sistema el circuit tancat per a que funcionin les fonts d'aigua. Penso més que una font d'aigua sense aigua no té sentit