22 d’abr. 2009

Promeses


Manuel Chaves s'ha compromés davant del president de la Generalitat a tancar l'assumpte del finançament i el traspàs de rodalies. No ens ho creguem, ha vingut a guanyar temps mentre passen les eleccions europees i a veure si amb una mica de sort el Tribunal Constitucional els estalvia la feina de complir l'acord. S'ha filtrat que el TC podria decidir sobre la constitucionalitat i la inconstitucionalitat en poques setmanes i dubto que deixin sense tocar res. El govern espanyol només enganya als ingenus, no entenc perquè continuen fent el paperot que tenen la intenció de complir si no ho han fet fins ara, Fa vuit mesos que el finançament hauria d'estar aprovat i el govern espanyol ha anat donant llargues. I de les rodalies i altres traspassos val més que no els esperem per molt que ells diguin que si. El govern espanyol té nul·la credibilitat.

Aquest matí la caverna mediàtica ja denunciava que el govern espanyol donaria als catalans tots els diners del Món. El cert, és que de moment només hi ha més promeses del govern espanyol, però només són promeses, com aquella que va fer Zapatero dient que aprovaria l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. Zapatero ens promet coses que no té intenció de complir i la caverna mediàtica diu que el govern ja ens ho han donat tot. De moment només Andalusia ha rebut allò que reclamava. Nosaltres, encara haurem de donar gràcies si no ens acaben foten el que encara tenim.

-----

Manuel Chaves se ha comprometido delante del presidente de la Generalitat a cerrar el asunto de la financiación y el traspaso de cercanías. No nos lo creamos, ha venido a ganar tiempo mientras pasan las elecciones europeas y a ver si con un poco de suerte el Tribunal Constitucional les ahorra el trabajo de cumplir el acuerdo. Se ha filtrado que el TC podría decidir sobre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad en pocas semanas y dudo que dejen sin tocar nada. El gobierno español solo engaña a los ingenuos, no entiendo porque continúan haciendo el papelote que tienen la intención de cumplir si no la han han hasta ahora, Hace ocho meses que la financiación debería estar aprobado y el gobierno español ha ido dando largas. Y de las cercanías y otros traspasos vale más que no los esperemos por mucho que ellos digan que si. El gobierno español tiene nula credibilidad.

Esta mañana la caverna mediática ya denunciaba que el gobierno español daría a los catalanes todo el dinero del mundo. Lo cierto, es que de momento solo hay más promesas del gobierno español, pero solo son promesas, como aquella que hizo Zapatero diciendo que aprobaría el Estatuto que saliese del Parlament de Catalunya. Zapatero nos promete cosas que no tiene intención de cumplir y la caverna mediática dice que el gobierno ya nos la ha dado todo. De momento solo Andalucía ha recibido lo que reclamaba. Nosotros, aún deberemos dar gracias si no nos acaban quitando lo que aún tenemos.

1 comentari:

Patric ha dit...

No puc creure que hi hagi tanta, tanta, tanta ... tramitació. I que hi hagi un retard de 8 mesos en l'aprovació d'un finançament. Espero estar present per quan s'aprovi el vostre finançament