31 de jul. 2013

La dona al Pakistan

La dona al Pakistan

 

No sóc dona però llegint notícies sobre el que fan alguns homes a les dones en alguns països sento vergonya i fàstic. També s’ha de dir que aquí a casa nostra, Catalunya, i al país veí, Espanya, tampoc estem lliures de salvatges que maten dones. I tampoc ajuda que els governs i les autoritats siguin tolerants amb l’assassinat de dones, i en aquest cas no estic referint-me al Pakistan sinó a Espanya. El govern espanyol fa poc ha aprovat que només es considerarà maltractament, i per tant “es prendran mesures” contra el maltractador, només si la dona roman ingressada més de 24 hores. Al Pakistan són els líders religiosos i tribals els que justifiquen i beneeixen el maltractament i l’assassinat, i sovint són les famílies de les dones les que les executen. Abans d’opinar sobre les dues notícies que són la raó per les que he escrit aquest article centrem-nos en les dues notícies i després passaré a dir el que penso.

 

Notícia 1: Les dones del nord-est del Pakistan tenen prohibit sortir a comprar sense anar acompanyades per un home de la seva família. La prohibició l’han dictat clergues islàmics i ancians de les tribus d’aquesta zona del Pakistan. Segon un líder islàmic de la província pakistanesa de Khyber Pakhtunkhwa les dones que caminen soles pels basars i mercats propaguen la vulgaritat. Els clergues van demanar a la policia que apliqués la prohibició però la policia va refusar haver de fer aquesta tasca, també van demanar als botiguers que no venguin els seus articles a dones que no vagin acompanyades.

 

Notícia 2: Arifa, una dona jove pakistanesa mare de dos fills va ser lapidada pel seu oncle i altres membres de la seva família fins a la mort a la província de Punjab. Els seus familiars la van matar llançant-li pedres i totxos, i el terrible crim que havia comés Arifa que segons els seus familiars la feia mereixedora de morir, morir d’una manera cruel, era que Arifa tenia un telèfon mòbil. L’oncle, cosins i altres parents van apedregar Arifa, i un cop morta la van enterrar al desert.

 

Fixem-nos en un detall de la primera notícia, els clergues consideren que les dones que van al mercat propaguen la vulgaritat. Als documentals i informatius on emeten imatges d’aquests països solem veure unes figures cobertes per un burka, un vestit que no deixa veure res, tampoc el rostre, però els clergues afirmen que si una dona va al mercat propaga la vulgaritat. No fa gaires dies un estudiós islàmic de Ceuta afirmava que les dones que es perfumaven, vestien pantalons ajustats i sabates de taló eren unes fornicadores i recomanava a les dones que es vestissin amb l’hijab i caminessin mirant al terra en senyal de submissió, després va al·legar que només parlava de les dones musulmanes. El Pakistan està geogràficament lluny però aquí també hi ha musulmans amb idees semblants als d’allà. Aquí, però, també n’hi ha d’homes què no sent musulmans tenen una mentalitat semblant.

 

La segona notícia és encara més terrible, una dona assassinada per la seva pròpia família per tenir un telèfon mòbil. Altres cops hem llegit notícies de dones assassinades per un familiar perquè sospitaven que la dona havia tingut alguna relació, o com una tercera notícia que vaig llegir dies enrere: Dues adolescents van ser assassinades per un familiar ja que les dues noies havien deshonrat la família ballant sota la pluja, també va ser assassinada la mare de les dues noies. Malauradament assassinar dones en aquests països surt gratis als autors, i el més terrible és que els autors solen ser els familiars d’aquestes persones.

 

 

 


 

 

 

 

La mujer en Pakistán

 

No soy mujer pero leyendo noticias sobre lo que hacen algunos hombres a las mujeres en algunos países siento vergüenza y asco. También hay que decir que aquí en nuestra casa, Catalunya, y en el país vecino, España, tampoco estamos libres de salvajes que matan mujeres. Y tampoco ayuda que los gobiernos y las autoridades sean tolerantes con el asesinato de mujeres, y en este caso no estoy refiriéndome a Pakistán sino a España. El gobierno español hace poco ha aprobado que sólo se considerará maltrato, y por tanto, “se tomarán medidas” contra el maltratador, solo si la mujer permanece ingresada más de 24 horas. En Pakistán son los líderes religiosos y tribales los que justifican y bendicen el maltrato y el asesinato, y con frecuencia son las familias de las mujeres las que las ejecutan. Antes de opinar sobre las dos noticias que son la razón por las que he escrito este artículo centrémonos en las dos noticias y luego pasaré a decir lo que pienso.

 

Noticia 1: Las mujeres del noreste de Pakistán tienen prohibido salir a comprar sin ir acompañadas por un hombre de su familia. La prohibición la han dictado clérigos islámicos y ancianos de las tribus de esta zona de Pakistán. Según un líder islámico de la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa las mujeres que caminan solas por los bazares y mercados propagan la vulgaridad. Los clérigos pidieron a la policía que aplicara la prohibición pero la policía rehusó tener que hacer esta tarea, también pidieron a los comerciantes que no vendan sus artículos a mujeres que no vayan acompañadas.

 

Noticia 2: Arifa, una mujer joven paquistaní madre de dos hijos fue lapidada por su tío y otros miembros de su familia hasta la muerte en la provincia de Punjab. Sus familiares la mataron arrojándole piedras y ladrillos, y el terrible crimen que había cometido Arifa que según sus familiares la hacía merecedora de morir, morir de una manera cruel, era que Arifa tenía un teléfono móvil. El tío, primos y otros parientes apedrearon Arifa, y una vez muerta la enterraron en el desierto.

 

Fijémonos en un detalle de la primera noticia, los clérigos consideran que las mujeres que van al mercado propagan la vulgaridad. Los documentales e informativos donde emiten imágenes de estos países solemos ver unas figuras cubiertas por un burka, un vestido que no deja ver nada, tampoco el rostro, pero los clérigos afirman que si una mujer va al mercado propaga la vulgaridad. No hace muchos días un estudioso islámico de Ceuta afirmaba que las mujeres que se perfumaban, vestían pantalones ajustados y zapatos de tacón eran unas fornicadoras y recomendaba a las mujeres que se vistieran con el hiyab y caminaran mirando al suelo en señal de sumisión, después alegó que sólo hablaba de las mujeres musulmanas. Pakistán está geográficamente lejos pero aquí también hay musulmanes con ideas similares a los de allí. Aquí, sin embargo, también hay hombres que no siendo musulmanes tienen una mentalidad similar.

 

La segunda noticia es aún más terrible, una mujer asesinada por su propia familia por tener un teléfono móvil. Otras veces hemos leído noticias de mujeres asesinadas por un familiar porque sospechaban que la mujer había tenido alguna relación, o como una tercera noticia que leí días atrás: Dos adolescentes fueron asesinadas por un familiar ya que las dos chicas habían deshonrado a la familia bailando bajo la lluvia, también fue asesinada la madre de las dos chicas. Desgraciadamente asesinar mujeres en estos países sale gratis a los autores, y lo más terrible es que los autores suelen ser los familiares de estas personas.