24 de jul. 2013

CIUTADANS – PARTIT PER LA CORRUPCIÓ

CIUTADANS – PARTIT PER LA CORRUPCIÓ

 


Abans de llegir la meva opinió sobre l’actualitat permeteu-me que us convidi a llegir l’article que vaig publicar el mes de gener titulat “Aïllada la incògnita de C’s, la C vol dir “corrupció””. I ara anem a l’actualitat.

Ara, més que mai, confirmo la meva tesi que el partit neolerrouxista que presideix l’antic militant del Partit Popular Albert Rivera, partit anticatalà, ultranacionalista espanyol i ultradretà, i si això no és cert, que algú m’expliqui que fa el senyor Rivera anant dels bracet amb PxC i altres organitzacions ultradretanes i espanyolistes com la Falange en actes en defensa de la nació espanyola, si no són de fatxes i nacionalistes espanyols. Els neolerrouxistes a més de tenir la messiànica missió de salvar els catalans de la, segons ells, errònia mania de no voler ser espanyols, també es presenten com a regeneradors de la política catalana, però ells, com vaig dir el mes de gener, que encara no toquen poder, ja s’han corromput. Llavors, llegiu l’article abans citat, van justificar-se al·legant que havia estat un error, un error que multiplicava per deu el límit que marca la Sindicatura de Comptes, 6010,12 €, ells van ser advertits que havien rebut 60.000 euros i 7.250 euros. I com ja vaig dir llavors, això sense tocar poder i sent un partit minoritari i molt recent, que va sorgir del no res amb un enorme suport de la caverna mediàtica espanyola.

Ara s’ha sabut que aquest partit que diuen venir a regenerar té comportaments poc exemplars també amb els seus propis treballadors, als quals paga en negre, treballadors que treballaven pel partit mentre estaven cobrant l’atur. Repeteixo, alguns treballadors de C’s eren treballadors que cobraven en negre dels “regeneradors” neolerrouxistes i el subsidi d’atur.

Albert Rivera, un cadell de les Nuevas Generaciones del Partit Popular durant tres anys i escaig, va militar al partit de la gavina fins tres mesos abans de fundar-se C’s, cosa que ell va provar de negar. Home, que un cadell de NNGG sigui l’escollit per dirigir un partit de nova creació, sumat el fet que aquest partit es manifesta el 12-O al costat de la ultradreta espanyolista més rància i dir que són d’esquerres i antinacionalistes és prendre el pèl a la gent.

Rivera i els seus Ciudadanos són una enganyifa majúscula, un partit fundat per no se sap ben bé qui, però sospito que C’s és un partit creat pels aparells de l’Estat i finançat de forma obscura, com en el seu moment va ser el Partit Radical d’Alejandro Lerroux, o els partits blavers valencians.

 

 

 

 

 

CIUDADANOS - PARTIDO POR LA CORRUPCIÓN
 

 

Antes de leer mi opinión sobre la actualidad permitidme que os invite a leer el artículo que publiqué el mes de enero titulado "Aislada la incógnita de Ciudadanos, la C significa"corrupción"". Y ahora vamos a la actualidad. 

Ahora, más que nunca, confirmo mi tesis de que el partido neolerrouxista que preside el antiguo militante del Partido Popular Albert Rivera, partido anticatalán, ultranacionalista español y ultraderechista, y si esto no es cierto, que alguien me explique que hace el señor Rivera yendo del brazo de PxC y otras organizaciones ultraderechistas y españolistas como la Falange a los actos en defensa de la nación española, si no son de fachas y nacionalistas españoles. Los neolerrouxistes además de tener la mesiánica misión de salvar a los catalanes de la, según ellos, errónea manía de no querer ser españoles, también se presentan como regeneradores de la política catalana, pero ellos, como dije en el mes de enero, que todavía no tocan poder, ya se han corrompido. Entonces, lean el artículo antes citado, se justificaron alegando que había sido un error, un error que multiplicaba por diez el límite que marca la Sindicatura de Cuentas, 6.010,12€, ellos fueron advertidos de que habían recibido 60.000 euros y 7.250 euros. Y como ya dije entonces, ésto sin tocar poder y siendo un partido minoritario y muy reciente, que surgió de la nada con un enorme apoyo de la caverna mediática española.

Ahora se ha sabido que este partido que dicen venir a regenerar tiene comportamientos poco ejemplares también con sus propios trabajadores, a los que paga en negro, trabajadores que trabajaban por el partido mientras estaban cobrando el paro. Repito, algunos trabajadores de Ciudadanos eran trabajadores que cobraban en negro de los "regeneradores" neolerrouxistes y el subsidio de desempleo.

Albert Rivera, un cachorro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular durante tres años y pico, militó en el partido de la gaviota hasta tres meses antes de fundarse C 's, lo que él trató de negar. Hombre, que un cachorro de NNGG sea el elegido para dirigir un partido de nueva creación, sumado el hecho de que este partido se manifiesta el 12-O junto a la ultraderecha españolista más rancia y decir que son de izquierdas y antinacionalistas es tomar el pelo a la gente.

Rivera y sus Ciudadanos son un engaño mayúscula, un partido fundado por no se sabe bien quién, pero sospecho que C 's es un partido creado por los aparatos del Estado y financiado de forma oscura, como en su momento fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux, o los partidos blaveros valencianos.