14 de març 2013

Madrid, port de creuers sense mar i corredor del Mediterrani a no menys de 300 quilòmetres del Mediterrani

Madrid, port de creuers sense mar i corredor del Mediterrani a no menys de 300 quilòmetres del Mediterrani

 

Madrid, port de creuers sense mar

 

Si, parlo de Madrid, la capital del Regne d’Espanya, i a no ser que s’hagi produït un cataclisme i que s’hagi enfonsat en el mar València i Conca, que jo sàpiga el mar encara no arriba a Madrid, i tampoc el Manzanares és ara un riu navegable, però podria succeir que Déu Nostre Senyor hagi enviat un arcàngel a visitar la ministra de Foment del Govern espanyol, Ana Pastor, i al Govern de la Comunitat de Madrid i hagi anunciat la “bona nova” que el Mar Mediterrani arribarà a Madrid.

Javier Conde, coordinador d’Assumptes Econòmics de Madrid diu que Madrid “és el port amb major projecció internacional”. El primer que he fet era buscar fotos del Port de Madrid, no n’he trobat cap, he trucat als “pelochos” i els he demanat que em diguin el número de l’autoritat portuària de Madrid, m’han dit que me’n vagi a pastar fang.

El Manzanares, que jo sàpiga, no és navegable, i el mar està a uns 300 quilòmetres de Madrid. Clar, que el govern espanyol potser ha planificat un sistema per transportar els vaixells per terra fins a Madrid, sempre poden aprofitar l’estany del Retiro.

 

Corredor del Mediterrani a no menys de 300 quilòmetres del Mediterrani

(El Corredor del Mediterrani passarà per Madrid)

 

Confesso que m’agradaria assistir a una d’aquestes reunions que se celebren a Brussel·les per decidir sobre les infraestructures i saber com aconsegueixen els representants espanyols que a Europa aprovin els despropòsits que proposa Espanya. La ministra espanyola de Foment, Ana Pastor, deu hipnotitzar els representants europeus, o els emborratxa o els obliga a signar amenaçant-los amb escoltar tots els seus discursos en versió tall del director, perquè sinó no entenc com aconsegueix que signin a Europa despropòsits com el Corredor Central o un Corredor del Mediterrani que passa per Madrid, ciutat que té el mar a 300 quilòmetres. La comissió de transports ha aprovat dos trams amb els següents traçats:

-Almeria, València, Tarragona i Barcelona.

-Madrid, Saragossa i Barcelona.

I des de Barcelona la línia enllaçaria amb la xarxa europea i arribaria a la ciutat hongaresa de Zahony.

D’acord, és cert que han aprovat el Corredor del Mediterrani per la costa mediterrània, però han inclòs Madrid i Saragossa, dues ciutats que el Mediterrani el tenen força lluny i que en principi el ministeri de Foment les havia inclòs en el Corredor Central, aquell corredor que el ministeri pretenia fer travessar els Pirineus just pel mig.

El ministeri de Foment va fer saltar totes les alarmes quan va fer pública una nota informativa per comunicar que s’havia aprovat aquest traçat dient que el traçat seria:

- Almeria, (València), Madrid, Saragossa, (Tarragona), Barcelona, Marsella, Lió, Torí, Milà, Verona, Pàdua, Venècia, Trieste, Koper, Ljubljana, Budapest, Zahony (Hongria).

Després de corregir l’oblit la ministra va insistir que seguirà demanant el Corredor Central.

 

 

 

 

 

Madrid, puerto de cruceros sin mar y corredor del Mediterráneo a no menos de 300 kilómetros del Mediterráneo

 

Madrid, puerto de cruceros sin mar

 

Si, hablo de Madrid, la capital del Reino de España, y a no ser que se haya producido un cataclismo y que se hayan hundido en el mar Valencia y Cuenca, que yo sepa el mar todavía no llega a Madrid, y tampoco el Manzanares es ahora un río navegable, pero podría suceder que Dios Nuestro Señor haya enviado un arcángel a visitar la ministra de Fomento del Gobierno español, Ana Pastor, y al Gobierno de la Comunidad de Madrid y haya anunciado la "buena nueva" que el Mar Mediterráneo llegará a Madrid.

Javier Conde, coordinador de Asuntos Económicos de Madrid dice que Madrid "es el puerto con mayor proyección internacional". Lo primero que he hecho era buscar fotos del Puerto de Madrid, no he encontrado ninguna, he llamado a los "pelochos" y les he pedido que me digan el número de la Autoridad Portuaria de Madrid, me han dicho que me vaya a freír espárragos.


El Manzanares, que yo sepa, no es navegable, y el mar está a unos 300 kilómetros de Madrid. Claro, que el gobierno español quizás ha planificado un sistema para transportar los barcos por tierra hasta Madrid, siempre pueden aprovechar el estanque del Retiro.

 

Corredor del Mediterráneo a no menos de 300 kilómetros del Mediterráneo

(El Corredor del Mediterráneo pasará por Madrid)

 

Confieso que me gustaría asistir a una de estas reuniones que se celebran en Bruselas para decidir sobre las infraestructuras y saber cómo consiguen los representantes españoles que en Europa aprueben los despropósitos que propone España. La ministra española de Fomento, Ana Pastor, debe hipnotizar a los representantes europeos, o los emborracha o les obliga a firmar amenazándoles con escuchar todos sus discursos en versión corte del director, porque sino no entiendo como consigue que firmen en Europa despropósitos como el Corredor Central o un Corredor del Mediterráneo que pasa por Madrid, ciudad que tiene el mar a 300 kilómetros. La comisión de transportes ha aprobado dos tramos con los siguientes trazados:

-Almería, Valencia, Tarragona y Barcelona.

-Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Y desde Barcelona la línea enlazaría con la red europea y llegaría a la ciudad húngara de Zahony.

De acuerdo, es cierto que han aprobado el Corredor del Mediterráneo por la costa mediterránea, pero han incluido Madrid y Zaragoza, dos ciudades que el Mediterráneo lo tienen bastante lejos y que en principio el ministerio de Fomento las había incluido en el Corredor Central, aquel corredor que el ministerio pretendía hacer atravesar los Pirineos justo por medio.

El ministerio de Fomento hizo saltar todas las alarmas cuando hizo pública una nota informativa para comunicar que se había aprobado este trazado diciendo que el trazado sería:

- Almería, (Valencia), Madrid, Zaragoza, (Tarragona), Barcelona, ​​Marsella, Lyon, Turín, Milán, Verona, Padua, Venecia, Trieste, Koper, Ljubljana, Budapest, Zahony (Hungría).

Tras corregir el olvido la ministra insistió en que seguirá pidiendo el Corredor Central.