15 de març 2013

L’ONU, Hamàs i les dones de Gaza

L’ONU, Hamàs i les dones de Gaza

 

Les dones no ho tenen fàcil ni en les societats més avançades, però en societats com les dels països àrabs o de països del tercer món ser dona significa tenir molts problemes i ser privades de quasi tots els drets. S’havia de celebrar a Gaza la marató anual patrocinada per l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins (UNRWA) que ha estat suspesa perquè Hamàs prohibeix la participació de dones.

Segons el portaveu de la UNRWA a Gaza, Adnan Abu Hasna “Hamàs va prohibir la participació femenina. Negociem durant dues setmanes amb ells, però no va donar resultat”. A la marató van inscriure’s 551 esportistes, 261 d’ells eres estrangers, i les dones eren la meitat dels inscrits, entre elles 19 estrangeres. Aquesta marató té caràcter benèfic i serveix per recaptar fons pels nens de la Franja de Gaza i cridar l’atenció sobre els problemes de la zona. Doncs, ho han aconseguit, tot i que potser no com Hamàs desitjava, ha quedat palès que el problema de Gaza no és Israel, sinó Hamàs, els drets de les dones palestines no estan sent conculcats per Israel sinó per Hamàs. Sorprèn que les ONG que treballen a Gaza no critiquin la situació de la dona, o potser no sorprèn tant, veient que sovint moltes d’aquestes presumptes ONG humanitàries actuen com corretja de transmissió de la propaganda de Hamàs.

Hamàs ha fet públic un comunicat afirmant que “el govern lamenta la decisió de la UNRWA, però accepta que la marató es celebri sota determinades condicions estipulades per les tradicions i costums del poble palestí”. I mentrestant les ONG callant, els drets de les dones palestines no els deuen semblar tant important, oi?. I d’això no en poden donar les culpes a Israel i no hi ha pebrots de criticar a Hamàs.

 

 

 

 

La ONU, Hamás y las mujeres de Gaza

 

Las mujeres no lo tienen fácil ni en las sociedades más avanzadas, pero en sociedades como las de los países árabes o de países del tercer mundo ser mujer significa tener muchos problemas y ser privadas de casi todos los derechos. Debía celebrarse en Gaza maratón anual patrocinada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que ha sido suspendida porque Hamás prohíbe la participación de mujeres.

Según el portavoz de la UNRWA en Gaza, Adnan Abu Hasna "Hamás prohibió la participación femenina. Negociamos durante dos semanas con ellos, pero no dio resultado ". En la maratón se inscribieron 551 deportistas, 261 de ellos eras extranjeros, y las mujeres eran la mitad de los inscritos, entre ellas 19 extranjeras. Esta maratón tiene carácter benéfico y sirve para recaudar fondos para los niños de la Franja de Gaza y llamar la atención sobre los problemas de la zona. Pues lo han conseguido, aunque quizás no como Hamás deseaba, ha quedado patente que el problema de Gaza no es Israel, sino Hamás, los derechos de las mujeres palestinas no están siendo conculcados por Israel sino por Hamás. Sorprende que las ONG que trabajan en Gaza no critiquen la situación de la mujer, o quizás no sorprende tanto, viendo que a menudo muchas de estas presuntas ONG humanitarias actúan como correa de transmisión de la propaganda de Hamás.

Hamás ha hecho público un comunicado afirmando que "el gobierno lamenta la decisión de la UNRWA, pero acepta que el maratón se celebre bajo determinadas condiciones estipuladas por las tradiciones y costumbres del pueblo palestino". Y mientras las ONG callando, los derechos de las mujeres palestinas no les deben parecer tan importante, ¿verdad?. Y de eso no pueden dar las culpas a Israel y no hay arrestos para criticar a Hamás.