27 de febr. 2013

Fusió de municipis

Fusió de municipis


 

Probablement és un globus sonda d’aquests que tant agrada llançar als polítics que volen fer creure que treballen molt i que tenen propostes però que no només no foten ni brot sinó que no tenen ni idea.

Una d’aquestes propostes és la de fusionar els municipis de menys de 5000 habitants, que segons els il·luminats que han tingut aquesta idea, solucionaria els problemes econòmics de molts ajuntaments petits, s’eliminaria el sou dels alcaldes i regidors, etc. Cal dir que els regidors i alcaldes dels municipis petits no cobren, doncs, quins sous s’estalviarien?

Si això s’apliqués a la província de Lleida, on només uns 10 dels 229 municipis tenen més de 5000 habitants, la majoria dels municipis lleidatans s’haurien de fusionar amb altres.

Els il·luminats que han fet aquesta proposta, fa uns mesos van proposar la fusió de comunitats autònomes, tot i que la Constitució espanyola ho prohibeix expressament, i sorprèn que un partit que es presenta com a constitucionalista sigui el que proposi un canvi en l’organització territorial i administrativa que és contrari a la Constitució. Parlo en aquest cas d’UPyD, encara que aquesta proposta de fusionar municipis petits també l’han fet des del PP.

Aquests dos partits no són gaire coherents. Poc després d’anunciar aquesta proposta el PP de fusionar municipis va aprovar-se la segregació d’un barri de Badajoz (Extremadura) que en convertir-se en nou municipi ho feia amb el nom de Guadiana del Caudillo.

 

 

 

 

Fusión de municipios
 

 

Probablemente es un globo sonda de esos que tanto gusta lanzar a los políticos que quieren hacer creer que trabajan mucho y que tienen propuestas pero que no sólo no dan palo al agua sino que no tienen ni idea.

Una de estas propuestas es la de fusionar los municipios de menos de 5000 habitantes, que según los iluminados que han tenido esta idea, solucionaría los problemas económicos de muchos ayuntamientos pequeños, se eliminaría el sueldo de los alcaldes y concejales, etc. Hay que decir que los concejales y alcaldes de los municipios pequeños no cobran, pues, ¿qué sueldos se ahorrarían?

Si esto se aplicara en la provincia de Lleida, donde sólo unos 10 de los 229 municipios tienen más de 5000 habitantes, la mayoría de los municipios leridanos deberían fusionarse con otros.

Los iluminados que han hecho esta propuesta, hace unos meses propusieron la fusión de comunidades autónomas, aunque la Constitución española lo prohíbe expresamente, y sorprende que un partido que se presenta como constitucionalista sea el que proponga un cambio en la organización territorial y administrativa que es contrario a la Constitución. Hablo en este caso de UPyD, aunque esta propuesta de fusionar municipios pequeños también la ha hecho desde el PP.

Estos dos partidos no son muy coherentes. Poco después de anunciar esta propuesta el PP de fusionar municipios se aprobó la segregación de un barrio de Badajoz (Extremadura) que al convertirse en nuevo municipio lo hacía con el nombre de Guadiana del Caudillo.