8 de des. 2012

Wert Bull, t’espanyolitza! Wert Bull et dóna nàusees!

Wert Bull, t’espanyolitza! Wert Bull et dóna nàusees! 

Decididament, aquest home està boig. Després d’anunciar en seu parlamentària que tenia el propòsit d’espanyolitzar els nens catalans, i de presentar un esborrany de llei per dur a terme aquest propòsit ha descobert el ministre de (in)cultura espanyol que a Catalunya ens hem molestat. Devia pensar el ministre que se’ns podria pixar al damunt i ens creuríem que està plovent i s’ha trobat amb un refús no només al propòsit i a la llei, sinó també a les paraules amb les que ha anunciat aquest propòsit. 

I com que aquest pobre home no toca ni quarts ni hores ha afirmat: “Sóc com un toro brau, creixo amb el càstig”. Pitjor exemple no podia haver escollit aquest ministre de (in)cultura. El toro surt a la plaça, li claven una pica i banderilles, el maregen amb un capot groc i vermell, el maten clavant-li una espasa al clatell, i si encara no mor li claven una mena punyal al crani. I finalment el treuen de la plaça arrossegat. A alguns els tallen les orelles i la cua per donar-los al torero. El toro no creix amb el càstig, amb el càstig mor a poc a poc. Al ministre Wert no se l’està sotmetent a cap càstig, ell és el pitjor càstig que pot patir la cultura, l’educació i l’esport, les tres matèries responsabilitat d’aquest irresponsable. Quan sobre la cultura d’un país cau una plaga com Wert Bull la cultura corre el risc de morir. 

Wert, el FAEScista 

Wert és un dels ministres del govern espanyol de la factoria FAES. Difícilment pot algú com Wert ser ministre de cultura quan ell no creu en la cultura. Segons Wert el sistema educatiu no funciona degut a la “deriva democràtica equivocada que ha erosionat les bases del sistema i ha pervertit el seu funcionament”. Segons el ministre hi ha a les aules “un concepte abusiu i invasiu de la comunitat escolar” basada “en el cogovern” de “pares, alumnes, docents i no docents”. “La comunitat educativa no pot ser una comunitat democràtica perquè el procés educatiu no pot ser democràtic”. 

Aquestes paraules formen part d’una conferència titulada “La societat Española davant la agenda de reforma”, fa dos anys a la FAES. Segons Wert, els canvis no s’havien de basar en una millor gestió dels recursos públics sinó en els valors, en els que ell té, és clar. 

Ara proposa que es sufragui en centres privats classes en funció de les preferències lingüístiques dels pares dels alumnes. Això aplicat estrictament significaria que a un país com Catalunya on hi ha gent d’arreu del món i on es parlen 200 llengües estrangeres la Generalitat hauria de sufragar classes en 200 llengües diferents, a l’escola normal segons Wert s’ha d’usar el castellà, s’ha d’ensenyar una o dues llengües estrangeres. I el català?. La idea de Wert és que el català sigui una assignatura marginal i optativa, amb el propòsit que acabi desapareixent. És a dir, pretén que 37 anys després de la mort del dictador que va prohibir el català arreu la llengua catalana torni a ser marginada. 

En aquesta conferència dictada fa dos anys Wert ja deixava veure quines són les seves posicions ideològiques en matèria d’educació. Pretén expulsar del sistema educatiu la democràcia i la llengua catalana, recuperar l’adoctrinament en els seus valors, l’autoritarisme. Wert creu que un excés de democràcia ha derivat en un “deteriorament primer de l’autoritat, després dels estàndards d’exigència i, finalment dels valors nuclears del procés educatiu” com “esforç, mèrit, reconeixement o excel·lència”. I creu que “la crisi ha servit per posar de manifest les veritables conseqüències pràctiques del fracàs escolar” i citant Rahm Emmanuel va afirmar que “no podem deixar escapar una crisi tan bona”. Això em recorda quan una altra ultra desequilibrada, Isabel Sansebastián afirmava que el terratrèmol de Llorca era una gran oportunitat. Sembla que aquesta gent neix amb alguna tara mental que els impedeix tenir la més mínima empatia amb altres persones, n’hi ha que són opinadors de la caverna com la Sansebastián, n’hi ha que són ministres “marca FAES” del govern espanyol, com Wert o Montoro. 

Wert també acusava les autonomies de tots els mals els “evidents excessos en la descentralització del sistema educatiu” i afirmava que “hi ha més gent a favor que el sistema educatiu sigui gestionat des de l'Estat que favorables a la seva gestió autonòmica”. 

Catalunya no pot permetre que la matèria cultural i educativa sigui controlada per cap govern espanyol, encara menys per aquest govern espanyol, i seria un suïcidi permetre que aquest vàndal pogués controlar la gestió de la cultura, educació i les dues llengües del nostre país. No podem deixar que individus com Wert potinegin la nostra cultura ni la nostra llengua. El govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya hauria de deixar ben clar que hi ha assumptes on no permetrà cap intromissió del govern central, i la llengua és un assumpte en què els representants del nostre país no poden cap mena d’intromissió de cap govern aliè a Catalunya, molt especialment del govern central espanyol. Les coses importants no podem permetre que les potinegin aquesta gentussa que governa el país del costat, de fet, ni les importants ni les no ho són. 

Decididament, Wert Bull està boig. I cada vegada que fa declaracions embolica més i més la troca, però l’home pateix de verborrea incontrolada. I que ha dit ara el ministre de (in)cultura?. “Jo a Catalunya només vaig de vacances i d'incògnit”. Aquest home no hi és tot. 

Wert Bull, t’espanyolitza! Wert Bull et dóna nàusees!

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Wert Bull, te españoliza! ¡Wert Bull te da náuseas! 

Decididamente, este hombre está loco. Tras anunciar en sede parlamentaria que tenía el propósito de españolizar los niños catalanes, y de presentar un borrador de ley para llevar a cabo este propósito ha descobierto el ministro de (in)cultura español que en Catalunya nos hemos molestado. Debió pensar el ministro que se nos podría mear encima y nos creeríamos que está lloviendo y se ha encontrado con un rechazo no sólo al propósito y a la ley, sino también a las palabras con las que ha anunciado este propósito. 

Y como este pobre hombre no está bien de la cabeza afirmó: "Soy como un toro bravo, crezco con el castigo". Peor ejemplo no podía haber escogido este ministro de (in)cultura. El toro sale a la plaza, le clavan una pica y banderillas, el marean con un capote amarillo y rojo, lo matan clavándole una espada en la nuca, y si aún no muere le clavan una especie puñal en el cráneo. Y finalmente lo sacan de la plaza arrastrado. A algunos les cortan las orejas y la cola para dársela al torero. El toro no crece con el castigo, con el castigo muere poco a poco. Al ministro Wert no se le está sometiendo a ningún castigo, él es el peor castigo que puede sufrir la cultura, la educación y el deporte, las tres materias responsabilidad de este irresponsable. Cuando sobre la cultura de un país cae una plaga como Wert Bull la cultura corre el riesgo de morir. 

Wert, el FAEScista 

Wert es uno de los ministros del gobierno español de la factoría FAES. Difícilmente puede alguien como Wert ser ministro de cultura cuando él no cree en la cultura. Según Wert el sistema educativo no funciona debido a la "deriva democrática equivocada que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento". Según el ministro hay en las aulas "un concepto abusivo e invasivo de la comunidad escolar" basada "en el cogobierno" de "padres, alumnos, docentes y no docentes". "La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática para que el proceso educativo no puede ser democrático". 

Estas palabras forman parte de una conferencia titulada "La sociedad Española ante la agenda de reforma", hace dos años en la FAES. Según Wert, los cambios no se debían basar en una mejor gestión de los recursos públicos sino en los valores, en los que él tiene, claro. 

Ahora propone que se sufrague en centros privados clases en función de las preferencias lingüísticas de los padres de los alumnos. Esto aplicado estrictamente significaría que en un país como Catalunya donde hay gente de todo el mundo y donde se hablan 200 lenguas extranjeras la Generalitat debería sufragar clases en 200 lenguas diferentes, en la escuela normal según Wert se debe usar el castellano, se debe enseñar una o dos lenguas extranjeras. ¿Y el catalán?. La idea de Wert es que el catalán sea una asignatura marginal y optativa, con el propósito de que acabe desapareciendo. Es decir, pretende que 37 años después de la muerte del dictador que prohibió el catalán todo la lengua catalana vuelva a ser marginada. 

En esta conferencia dictada hace dos años Wert ya dejaba ver cuáles son sus posiciones ideológicas en materia de educación. Pretende expulsar del sistema educativo la democracia y la lengua catalana, recuperar el adoctrinamiento en sus valores, el autoritarismo. Wert cree que un exceso de democracia ha derivado en un "deterioro primero la autoridad, después de los estándares de exigencia y, finalmente los valores nucleares del proceso educativo" como "esfuerzo, mérito, reconocimiento o excelencia". Y cree que "la crisis ha servido para poner de manifiesto las verdaderas consecuencias prácticas del fracaso escolar" y citando Rahm Emmanuel afirmó que "no podemos dejar escapar una crisis tan buena". Esto me recuerdacuando otra ultra desequilibrada, Isabel Sansebastián afirmaba que el terremotode Lorca era una gran oportunidad. Parece que esta gente nace con alguna tara mental que les impide tener la más mínima empatía con otras personas, hay que son opinadores de la caverna como la Sansebastián, los hay que son ministros "marca FAES" del gobierno español, como Wert o Montoro. 

Wert también acusaba a las autonomías de todos los males los "evidentes excesos en la descentralización del sistema educativo" y afirmaba que "hay más gente a favor de que el sistema educativo sea gestionado desde el Estado que favorables a su gestión autonómica". 

Catalunya no puede permitir que la materia cultural y educativa sea controlada por ningún gobierno español, aunque menos por este Gobierno, y sería un suicidio permitir que este vándalo pudiera controlar la gestión de la cultura, educación y las dos lenguas de nuestro país. No podemos dejar que individuos como Wert jueguen con nuestra cultura ni nuestra lengua. El gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Catalunya debería dejar bien claro que hay asuntos que no permitirán ninguna intromisión del gobierno central, y la lengua es un asunto en el que los representantes de nuestro país no pueden ningún tipo de intromisión de ninguna gobierno ajeno a Catalunya, muy especialmente del gobierno central español. Con las cosas importantes no podemos permitir que juegue esta gentuza que gobierna el país de al lado, de hecho, ni las importantes ni las no lo son. 

Decididamente, Wert Bull está loco. Y cada vez que hace declaraciones envuelve más y más la madeja, pero el hombre sufre de verborrea incontrolada. ¿Y que ha dicho ahora el ministro de (in)cultura?. "Yo a Catalunya sólo voy de vacaciones y de incógnito". Este hombre no está bien de la cabeza. 

¡Wert Bull, te españoliza! ¡Wert Bull te da náuseas!