26 de des. 2012

L’insult del Rei

L’insult del Rei 

Desconec qui escriu el discurs del rei d’Espanya però si pensava que referint-se al que succeeix a Catalunya no ens molestaríem és què no ha entès res. El Borbó ha parlat de “política en majúscules” en referència a “la que, lluny de provocar l'enfrontament i des del respecte a la diversitat, integra el comú per sumar forces, no per dividir-les”. 

 
 
 
 
 
I la millor manera de demostrar-ho que tenen és dividir la llengua catalana, com es pot veure a la mateixa web de la Casa Reial on podem veure que per a la Casa Reial el català i el valencià són dues llengües diferents, això si, no consideren que el castellà, canari, andalús, extremeny siguin llengües diferents. El Borbons no s’han cregut mai la pluralitat lingüística de l’Estat que governaven, i això no ha canviat. També han obviat que el seu Estat si que té altres llengües (aragonès, aranès i asturià) que si existeixen en el món real encara que el món oficial negui la seva existència o ni tan sols la consideri.

 

 

El insulto del Rey 

Desconozco quien escribe el discurso del rey de España pero si pensaba que refiriéndose a lo que sucede en Catalunya no nos molestaríem es que no ha entendido nada. El Borbón ha hablado de "política en mayúsculas" en referencia a "la que, lejos de provocar el enfrentamiento y desde el respeto a la diversidad, integra el común para sumar fuerzas, no para dividirlas".

 
 
 
Y la mejor manera de demostrarlo que tienen es dividir la lengua catalana, como se puede ver en la misma web de la Casa Real donde podemos ver que para la Casa Real el catalán y el valenciano son dos lenguas diferentes, eso si, no consideran que el castellano, canario, andaluz, extremeño sean lenguas diferentes. El Borbón no han creído nunca la pluralidad lingüística del Estado que gobernaban, y eso no ha cambiado. También han obviado que su Estado si tiene otras lenguas (aragonés, aranés y asturiano) que si existen en el mundo real aunque el mundo oficial niegue su existencia o ni siquiera la considere.