11 de des. 2012

Per un país de tots, l’escola en català (II)

Per un país de tots, l’escola en català (II) 

Concentració unitària.
Data: Dilluns 10 de desembre de 2012 – 18:30 hores.
Lloc: Plaça Sant Jaume.
Entitats cíviques i educatives per l’escola en català.
somescola.cat 

Milers de persones convocades per la plataforma “Som escola” sota el lema “Per un país de tots, l’escola en català” s’han concentrat a la plaça sant Jaume de Barcelona i altres municipis de Catalunya per protestar contra la llei del ministre de cultura espanyol, José Ignacio Wert, que converteix la llengua catalana en residual a l’ensenyament i pretén imposar els continguts de l’assignatura d’Història dictats pel ministeri amb un biaix ideològic pròxim al ministre. 

Durant la manifestació s’han escoltat crits a favor de la llengua catalana a l’escola i de la independència de Catalunya. 

Aquest esborrany de la LOMCE que va presentar el ministre de cultura als consellers autonòmics d’educació és la plasmació en forma de llei de la intenció expressada pel ministre de cultura espanyol d’espanyolitzar els alumnes catalans. La consellera catalana d’educació, Irene Rigau, va abandonar la reunió amb el ministre Wert deixant constància del profund desacord amb el propòsit de Wert de marginar la llengua catalana de l’ensenyament, relegant-la a la categoria d’assignatura optativa i sense valor pel currículum escolar. 

El propòsit del ministre Wert va provocar el rebuig de la majoria dels partits catalans del Parlament de Catalunya (CiU, ERC, ICV, CUP i PSC) i només els dos partits espanyolistes del Parlament de Catalunya (PP i C’s) sembla que hi estiguin d’acord, encara que la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, correligionària del ministre Wert (PP) va queixar-se per no haver estat consultada pel seu company de partit.

 
 

 

 

 

 

Per un país de tots, l’escola en català (II)

(Por un país de todos, la escuela en catalán)

Concentración unitaria.
Fecha: Lunes 10 de diciembre de 2012 - 18:30 horas.
Lugar: Plaza Sant Jaume.
Entidades cívicas y educativas para la escuela en catalán.
somescola.cat


Miles de personas convocadas por la plataforma "Somos escuela" bajo el lema "Por un país de todos, la escuela en catalán" se han concentrado en la plaza San Jaume de Barcelona y otros municipios de Cataluña para protestar contra la ley del ministro de cultura español, José Ignacio Wert, que convierte la lengua catalana en residual a la enseñanza y pretende imponer los contenidos de la asignatura de Historia dictados por el ministerio con un sesgo ideológico cercano al ministro.

Durante la manifestación se han escuchado gritos a favor de la lengua catalana en la escuela y de la independencia de Cataluña.

Este borrador de la LOMCE que presentó el ministro de cultura a los consejeros autonómicos de educación es la plasmación en forma de ley de la intención expresada por el ministro de cultura español de españolizar los alumnos catalanes. La consejera catalana de educación, Irene Rigau, abandonó la reunión con el ministro Wert dejando constancia del profundo desacuerdo con el propósito de Wert de marginar la lengua catalana de la enseñanza, relegando a la categoría de asignatura optativa y sin valor por el currículum escolar.

El propósito del ministro Wert provocó el rechazo de la mayoría de los partidos catalanes del Parlamento de Cataluña (CiU, ERC, ICV, CUP y PSC) y sólo los dos partidos españolistas del Parlamento de Cataluña (PP y C 's) parece que estén de de acuerdo, aunque la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, correligionària del ministro Wert (PP) quejarse por no haber sido consultada por su compañero de partido.