5 d’oct. 2011

L'Iran, de les guerres a la Lluna

L'Iran, de les guerres a la LlunaIran i Aràbia Saudita s'enfronten per tres illes al Golf Pèrsic


El règim iranià ha refusat la reclamació de tres illes (Abu Musa, Tomb Major i Tomb Menor) del Golf Pèrsic per part de l'Aràbia Saudita. Els iranians afirmen que “és una qüestió impulsada per potències estrangeres que volen que l'Orient Mitjà segueixi en conflicte”. El règim iranià diu que aquestes illes són seves malgrat que l'any 1903 van passar a la sobirania britànica i que van retornar a l'Iran l'any 1971 per un acord anterior a la independència de l'Aràbia Saudita. Aràbia Saudita té el suport de la Lliga Àrab del Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf. Aquestes illes estan en una posició estratègica de l'Estret d'Ormuz, per on transita els 40% de tot el petroli que es consumeix al Món.
L'Iran inicia la seva campanya de propaganda a Llatinoamèrica


L'agència oficial de notícies iraniana IRNA ha reobert el seu servei de notícies a Llatinoamèrica i en espanyol després de dos anys d'haver estat tancat. Gholam Hossein, subdirector de l'agència IRNA ha declarat que han reactivat aquest servei per “portar directament les notícies d'Iran a prop de cinc-cents milions de castellanoparlants d'Europa i Amèrica”.


Informaran sobre l'actualitat de l'Orient Mitjà i d'arreu del Món, la Constitució iraniana, el turisme i la història del país.
Iran amenaça d'atacar un portaavions nord-americà arribat al Golf Pèrsic


El règim iranià considera que el portaavions nord-americà “George H. W. Bush” que va arribar al Golf Pèrsic és un “blanc fàcil” per a les llanxes de combat iranianes que el podrien enfonsar fàcilment.


El vicecomandant de les Forces Navals del Cos de Guardians de la Revolució iraniana Alí Reza Tanfsiri ha declarat que “l'Iran segueix de prop els moviments de totes les forces estrangeres presents al Golf Pèrsic. Aquestes forces navals estan informades de la força i la capacitat de l'Iran pel que no s'atreveixen a envair les fronteres marítimes iranianes”. Alí Reza Tanfsiri afegeix que el portaavions “George H. W. Bush” està sent vigilat i que “els portaavions són blancs fàcils per a les petites llanxes ràpides de combat iranianes i es poden enfonsar ràpidament”. Segons Alí Reza Tanfsiri aquestes llanxes s'entreguen als habitants de les zones costaneres per si es produeix alguna emergència. Després si un grup d'aquestes llanxes ataquen qualsevol vaixell que hi hagi a la zona el govern iranià dirà que només eren uns eixelebrats i que el règim iranià no té res a veure amb aquella acció. El fet que un cap d'una unitat militar asseguri que enfonsar un portaavions amb llanxes és factible s'hauria de considerar una amenaça. L'única manera que aquestes llanxes puguin enfonsar un portaavions és anar carregades d'explosius i que actuïn com torpedes pilotats. Considerant que un vaixell l'Armada dels Estats Units ja va ser atacat estan en un port àrab, si no estic equivocat va ser al Iemen, patint grans danys i molts morts i ferits, i aquell era un vaixell petit, sospito que si des del portaavions detecten que s'acosten llanxes ràpides prendran mesures per protegir-se. Però crec que és una irresponsabilitat que el règim iranià es dediqui a amenaçar així, això seria un acte de guerra atacar un vaixell de guerra. Cada dia estic més convençut que s'hauria de parar els peus al règim d'Ahmadinejad, ara ja és una amenaça per a tot l'Orient Mitjà, ha aconseguit desenvolupar míssils que arriben a 3500 quilòmetres, és a dir, poden arribar a bona part d'Europa.
L'Iran no enviarà un mico a l'espai, de moment


El director de l'Agència Espacial Iraniana, Hamid Fazeli, ha anunciat que s'ajorna l'enviament d'un mico a l'espai però tenen previst posar en orbita un home l'any 2020. L'AEI ja va enviar a l'espai una tortuga, cucs i rates. Podrien enviar a l'espai l'Ahmadinejad, el posen en òrbita i l'envien en direcció al Sol, almenys faria alguna cosa de profit.

 
Irán, de las guerras a la Luna


Irán y Arabia Saudí se enfrentan por tres islas en el Golfo Pérsico


El régimen iraní ha rechazado la reclamación de tres islas (Abu Musa, Tomb Mayor y Tomb Menor) del Golfo Pérsico por parte de Arabia Saudí. Los iraníes afirman que "es una cuestión impulsada por potencias extranjeras que quieren que el Oriente Medio siga en conflicto". El régimen iraní dice que estas islas son sus pese a que en 1903 pasaron a la soberanía británica y que devolvieron a Irán en 1971 por un acuerdo anterior a la independencia de Arabia Saudí. Arabia Saudita tiene el apoyo de la Liga Árabe del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. Estas islas están en una posición estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde transita los 40% de todo el petróleo que se consume en el mundo.
Irán inicia su campaña de propaganda en Latinoamérica


La agencia oficial de noticias iraní IRNA ha reabierto su servicio de noticias en Latinoamérica y en español después de dos años de haber sido cerrado. Gholam Hossein, subdirector de la agencia IRNA ha declarado que han reactivado este servicio para "llevar directamente las noticias de Irán cerca de quinientos millones de hispanohablantes de Europa y América".


Informarán sobre la actualidad de Oriente Medio y de todo el Mundo, la Constitución iraní, el turismo y la historia del país.
Irán amenaza con atacar un portaaviones estadounidense llegado al Golfo Pérsico


El régimen iraní considera que el portaaviones norteamericano "George H. W. Bush "que llegó al Golfo Pérsico es un" blanco fácil "para las lanchas de combate iraníes que podrían hundir fácilmente.


El vicecomandante de las Fuerzas Navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní Alí Reza Tanfsiri ha declarado que "Irán sigue de cerca los movimientos de todas las fuerzas extranjeras presentes en el Golfo Pérsico. Estas fuerzas navales están informadas de la fuerza y la capacidad de Irán por lo que no se atreven a invadir las fronteras marítimas iraníes ". Alí Reza Tanfsiri añade que el portaaviones "George H. W. Bush "está siendo vigilado y que" los portaaviones son blancos fáciles para las pequeñas lanchas rápidas de combate iraníes y se pueden hundir rápidamente ". Según Alí Reza Tanfsiri estas lanchas entregan a los habitantes de las zonas costeras por si se produce alguna emergencia. Después si un grupo de estas lanchas atacan cualquier barco que haya en la zona el gobierno iraní dirá que sólo eran unos alocados y que el régimen iraní no tiene nada que ver con aquella acción. El hecho de que un jefe de una unidad militar asegure que hundir un portaaviones con lanchas es factible debería considerarse una amenaza. La única manera que estas lanchas puedan hundir un portaaviones es ir cargadas de explosivos y que actúen como torpedos pilotados. Considerando que un buque la Armada de los Estados Unidos ya fue atacado están en un puerto árabe, si no estoy equivocado fue en Yemen, sufriendo grandes daños y muchos muertos y heridos, y aquel era un barco pequeño, sospecho que si desde el portaaviones detectan que se acercan lanchas rápidas tomarán medidas para protegerse. Pero creo que es una irresponsabilidad que el régimen iraní se dedique a amenazar así, esto sería un acto de guerra atacaron un buque de guerra. Cada día estoy más convencido de que debería parar los pies al régimen de Ahmadineyad, ahora ya es una amenaza para todo el Oriente Medio, ha conseguido desarrollar misiles que llegan a 3500 kilómetros, es decir, pueden llegar a buena parte de Europa.
Irán no enviará un mono en el espacio, por el momento


El director de la Agencia Espacial Iraní, Hamid Fazel, ha anunciado que aplaza el envío de un mono en el espacio pero tienen previsto poner en orbita un hombre en el año 2020. La AEI ya envió al espacio una tortuga, gusanos y ratas. Podrían enviar al espacio la Ahmadineyad, lo ponen en órbita y la envían en dirección al Sol, al menos haría algo de provecho.