12 d’oct. 2011

Terroristes iranians planejaven matar ambaixador saudita als Estats Units

Terroristes iranians planejaven matar ambaixador saudita als Estats Units


Dos iranians membres dels Quds planejaven atemptar contra l'ambaixador de l'Aràbia Saudita als Estats Units. Els dos agents iranians van contactar amb els Zetas mexicans, un grup molt violent dedicat al necrotròfies, per sol•licitar-los assistència. Però qui ells creien que era un membre dels Zetas era en realitat un agent de la DEA. Van demanar-li ajuda per atemptar contra l'ambaixador saudita als Estats Units, Adel al Jubeir i li van pagar 100000 dòlars. També planejaven atacar l'ambaixada israeliana a Washington. Un dels dos terroristes iranians tenia doble nacionalitat, iranià i nord-americà, i va ser detingut, l'altre va poder fugir. El govern iranià els havia entregat 1,5 milions de dòlars pels preparatius d'aquests atemptats però els dos membres dels Quds, unitats elit dels Guardians de la Revolució no van aconseguir els explosius, van entrevistar-se amb un agent de la DEA al que van prendre per membre dels Zetas, i un d'ells va acabar sent capturat.

Convé recordar que el govern iranià va finançar els atemptats contra l'AMIA i l'Ambaixada israeliana a Buenos Aires, i que el van perpetrar persones que formen o han format part del govern iranià. Que els autors d'aquells dos atemptats estan en busca i captura internacional i que si no han estat capturats encara ha estat per la connivència d'alguns Estats que no han atés la petició de la Justícia argentina de procedir a l'arrest dels terroristes.

Una altra coincidència de l'intent d'atemptat contra l'ambaixador saudita i l'ambaixada israeliana als Estats Units amb els atemptats perpetrats a Buenos Aires és que els terroristes van demanar ajuda a delinqüents locals, en aquest cas als càrtel dels Zetas mexicans, encara que la persona amb la que van tractar en realitat fos un agent de la DEA.






Terroristas iraníes planeaban matar embajador saudí en Estados Unidos

Dos iraníes miembros de los Quds planeaban atentar contra el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos. Los dos agentes iraníes contactaron con los Zetas mexicanos, un grupo muyviolento dedicado al necrotròfies, para solicitar asistencia. Pero quien ellos creían que era un miembro de los Zetas era en realidadun agente de la DEA. Le pidieron ayuda para atentar contra el embajador saudí en Estados Unidos, Adel al Jubei y le pagaron100.000 dólares. También planeaban atacar la embajada israelíen Washington. Uno de los dos terroristas iraníes tenía doble nacionalidad, iraní y estadounidense, y fue detenido, el otro pudohuir. El gobierno iraní les había entregado 1,5 millones de dólarespor los preparativos de estos atentados pero los dos miembros de los Quds, unidades élite de los Guardianes de la Revolución no lograron los explosivos, se entrevistaron con un agente de la DEAen el que tomaron por miembro de los Zetas, y uno de ellos acabósiendo capturado.

Conviene recordar que el gobierno iraní financió los atentados contra la AMIA y la Embajada israelí en Buenos Aires, y que perpetraron personas que forman o han formado parte del gobierno iraní. Que los autores de esos dos atentados están en busca y captura internacional y que si no han sido capturados aún ha sido por la connivencia de algunos Estados que no han atendido la petición de la Justicia argentina de proceder al arrestode los terroristas.

Otra coincidencia del intento de atentado contra el embajadorsaudí y la embajada israelí en Estados Unidos con los atentadosperpetrados en Buenos Aires es que los terroristas pidieron ayuda a delincuentes locales, en este caso a cártel de los Zetasmexicanos, aunque la persona con la que trataron en realidad fuera un agente de la DEA.