2 d’oct. 2011

Unnim i Catalunya Caixa

Unnim i Catalunya Caixa

El Banc d'Espanya ha decidit nacionalitzar Unimm i Catalunya Caixa. Després de la “fusió” de caixes formant aquestes dues noves entitats el Banc d'Espanya ha decidit nacionalitzar-les , és a dir, l'Estat se'n fa amb el control d'aquestes entitats, cosa que em preocupa molt per raons que explicaré més endavant. El Banc d'Espanya controlarà el 100% d'Unnim i el 90% de Catalunya Caixa. Em preocupa el que pugui succeir amb aquestes entitats catalanes després de les eleccions del 20-N que molt probablement guanyarà el Partit Popular. I em preocupa perquè hi ha el risc que el PP decideixi situar-hi al capdavant una direcció d'amics, que privatitzin les dues entitats mantenint els amics al capdavant. Ja ho van fer, i va ser el cas d'Endesa i de Telefònica. Em preocupa que aquests fets tornin a repetir-se i voldria equivocar-me però com diu l'adagi, el temps em donarà o em traurà la raó, i jo espero que me la tregui.Unnim y Catalunya Caixa
El Banco de España ha decidido nacionalizar Unimm y Catalunya Caixa. Después de la "fusión" de cajas formando estas dos nuevas entidades el Banco de España ha decidido nacionalizarlas, es decir, el Estado se hace con el control de estas entidades, lo que me preocupa mucho por razones que explicaré más adelante. El Banco de España controlará el 100%de Unnim y el 90% de Cataluña Caja. Me preocupa lo que pueda suceder con estas entidades catalanas tras las elecciones del20-N que muy probablemente ganará el Partido Popular. Y me preocupa porque existe el riesgo de que el PP decida situar al frente una dirección de amigos, que privaticen las dos entidades manteniendo a sus amigos al frente. Ya lo hicieron, y fue el caso de Endesa y de Telefónica. Me preocupa que estos hechos vuelvan a repetirse y quisiera equivocarme pero como dice el adagio, el tiempo me dará o me quitará la razón, y yo espero que me la quite.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Entiendo te refieres a las cajas de ahorro catalanas que se fusionaron para dar origen a una nueva entidad.
Entiendo también que al mismo tiempo se creó el Unnim Bank al cual las cajas traspasaron su negocio financiero, pero creo entender que finalmente el banco tenía un valor negativo, tal vez esto hizo que el estado tomase el control de todo eso?.

Jaume C. i B. ha dit...

Hay el temor que se trate de un intento de desmantelar el sistema bancario de Catalunya. Desgraciadamente está todo tan podrido que hay razones para sospechar que detrás de la nacionalización de dos entidades financieras catalanas por parte del Banco de España hay razones políticas y no económicas.