9 d’oct. 2011

Israel no tindrà accés a la informació de l'escut antimíssils de l'OTAN / La FINUL podria convertir-se en l'objectiu d'atacs terroristes / Detinguts els assassins de dos israelians / Alemanya i Israel arriben a un acord per perseguir nazis

Israel no tindrà accés a la informació de l'escut antimíssils de l'OTAN / La FINUL podria convertir-se en l'objectiu d'atacs terroristes / Detinguts els assassins de dos israelians / Alemanya i Israel arriben a un acord per perseguir nazis

Israel no tindrà accés a la informació de l'escut antimíssils de l'OTAN


El secretari de defensa dels Estats Units Leon Panetta ha informat que només els membres de l'OTAN tindran accés a la informació del sistema antimíssils amb què l'OTAN protegirà Europa. Això vol dir que Turquia, membre de l'OTAN, si que tindrà informació però Israel no: “Israel òbviament no participa en aquest sistema, per aquesta raó no tindrà accés a això”, digué Panetta.


El sistema antimíssils de l'OTAN ha estat dissenyat per abatre els míssils de països com l'Iran que en aquests moments té míssils amb un abast de 2000 quilòmetres i està desenvolupant míssils que podrien tenir un abast de 3500 quilòmetres, és a dir podrien arribar a gran part d'Europa.


La base de Rota en territori espanyol servirà de base als quatre bucs dels Estats Units que formen part del dispositiu. Holanda s'uneix al sistema amb quatre vaixells més dotats de radars modernitzats. Polònia i Romania tindran en el seu territori un sistema d'intercepció. Turquia disposarà en el seu territori d'un radar. Altres radars estan instal•lats a vaixells que naveguen pel Mediterrani.


El sistema està format per radars instal•lats en terra ferma i vaixells que quan detecten un míssil el van seguint, i d'un sistema de míssils interceptors que abaten al míssil enemic impactant amb ell. El míssil interceptor no porta càrrega explosiva.


Als russos no els ha fet cap gràcia, comprensible, els míssils iranians han estat desenvolupats a partir de míssils de fabricació soviètica i russa.
La FINUL podria convertir-se en l'objectiu d'atacs terroristes


La FINUL (Força Interina de les Nacions Unides al Líban) i altres organismes de Nacions Unides al Líban podrien convertir-se en l'objectiu de nous atemptats terroristes. Ja el mes de maig i juliol les forces de la FINUL van patir atacs i segons Michael Williams, coordinador especials de les Nacions Unides pel Líban que ha advertit d'aquesta amenaça contra les Nacions Unides “lamentablement ningú ha estat capturat pels últims atacs comesos contra la FINUL. Tenim clar que segueixen al Líban i podrien tenir la intenció de dur a terme nous atacs contra la FINUL o altres objectius de Nacions Unides”.


El mes de juliol un comboi de la FINUL de soldats francesos van ser atacs a la ciutat libanesa de Sidón i el mes de maig ja s'havia produït un altre atac contra soldats italians de la FINUL


El govern libanès ha confirmat el perill que es produeixin més atacs. S'ha de dir que el govern libanès està format per diversos partits, entre ells Hezbolà, la mateixa organització terrorista autora dels atemptats.
Detinguts els assassins de dos israelians

Asher Hillel Palmer de 25 anys viatjava en el seu cotxe a prop de Kiriat Arba (Cisjordània) amb el seu fill d'un any quan va ser atacat amb pedres per uns palestins que van provocar que el vehicle bolqués. L'home i el seu fill van morir. Dos palestins van ser detinguts i van confessar-se autors. Van ser detinguts uns altres tres palestins que van admetre haver robat la pistola que duia Palmer. Els Shabak va recuperar l'arma. Les primeres informacions donades pel Tzáhal sobre la mort de Palmer i el seu fill van descartar que s'haguessin llençat pedres però després van reconèixer que Palmer i el seu fill van ser víctimes d'un atac terrorista. Els colons jueus de la zona van acusar l'exèrcit de mentir per evitar que la mort de Palmer i el seu fill provoqués la ira dels colons perquè aquests fets van produir-se el mateix dia del discurs del president de l'Autoritat Palestina Mahmud Abàs a les Nacions Unides.
Alemanya i Israel arriben a un acord per perseguir nazis


Hi ha una llista amb uns 4000 noms de sospitosos de crims contra la Humanitat comesos durant el nazisme. Molts d'aquests nazis podrien estar ja morts o estar malalts motiu pel qual no serien jutjats. El mes de maig passat va ser condemnat el nazi ucraïnés John Demjanjuk, (91 anys), això ha obert les portes a jutjar altres casos semblants. Demjanjuk va ser condemnat per complicitat en l'Holocaust” i “participació en la maquinària exterminadora nazi”, però sense que se li pogués atribuir cap dels 28060 assassinats que es van cometre al camp d'extermini de Sobibor durant el període de sis mesos en què va estar destinat allà.

 
Israel no tendrá acceso a la información del escudo antimisiles de la OTAN / La FINUL podría convertirse en el objetivo de ataques terroristas / Detenidos los asesinos de dos israelíes / Alemania e Israel llegan a un acuerdo para perseguir nazis


Israel no tendrá acceso a la información del escudo antimisiles de la OTAN
El secretario de defensa de los Estados Unidos Leon Panetta ha informado de que sólo los miembros de la OTAN tendrán acceso a la información del sistema antimisiles con el que la OTAN protegerá Europa. Esto quiere decir que Turquía, miembro de la OTAN, si que tendrá información pero Israel no: "Israel obviamente no participa en este sistema, por lo que no tendrá acceso a ello", dijo Panetta.


El sistema antimisiles de la OTAN ha sido diseñado para abatir los misiles de países como Irán que en estos momentos tiene misiles con un alcance de 2000 kilómetros y está desarrollando misiles que podrían tener un alcance de 3500 kilómetros, es decir podrían llegar en gran parte de Europa.


La base de Rota en territorio español servirá de base a los cuatro buques de los Estados Unidos que forman parte del dispositivo. Holanda se une al sistema con cuatro barcos más dotados de radares modernizados. Polonia y Rumanía tendrán en su territorio un sistema de interceptación. Turquía dispondrá en su territorio de un radar. Otros radares están instalados en buques que navegan por el Mediterráneo.


El sistema está formado por radares instalados en tierra firme y barcos que cuando detectan un misil lo siguiendo, y de un sistema de misiles interceptores que abaten al misil enemigo impactante con él. El misil interceptor no lleva carga explosiva.


Los rusos no les ha hecho ninguna gracia, comprensible, los misiles iraníes han sido desarrollados a partir de misiles de fabricación soviética y rusa.
La FINUL podría convertirse en el objetivo de ataques terroristas


La FINUL (Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano) y otros organismos de Naciones Unidas en el Líbano podrían convertirse en el objetivo de nuevos atentados terroristas. Ya en mayo y julio las fuerzas de la FINUL sufrieron ataques y según Michael Williams, coordinador especiales de las Naciones Unidas para el Líbano que ha advertido de esta amenaza contra las Naciones Unidas "lamentablemente nadie ha sido capturado por los últimos ataques cometidos contra la FINUL. Tenemos claro que siguen en el Líbano y podrían tener la intención de llevar a cabo nuevos ataques contra la FINUL u otros objetivos de Naciones Unidas ".


En el mes de julio un convoy de la FINUL de soldados franceses fueron ataques en la ciudad libanesa de Sidón y el mes de mayo ya se había producido otro ataque contra soldados italianos de la FINUL


El gobierno libanés ha confirmado el peligro de que se produzcan más ataques. Hay que decir que el gobierno libanés está formado por varios partidos, entre ellos Hezbolá, la propia organización terrorista autora de los atentados.
Detenidos los asesinos de dos israelíes


Asher Hillel Palmer de 25 años viajaba en su coche cerca de Kiriat Arba (Cisjordania) con su hijo de un año cuando fue atacado con piedras por unos palestinos que provocaron que el vehículo volcara. El hombre y su hijo murieron. Dos palestinos fueron detenidos y confesaron a autores. Fueron detenidos otros tres palestinos que admitieron haber robado la pistola que llevaba Palmer. Los Shabak recuperó el arma. Las primeras informaciones dadas por el Tzahal sobre la muerte de Palmer y su hijo descartaron que se hubieran lanzado piedras pero después reconocieron que Palmer y su hijo fueron víctimas de un ataque terrorista. Los colonos judíos de la zona acusaron al ejército de mentir para evitar que la muerte de Palmer y su hijo provocara la ira de los colonos para que estos hechos se produjeron el mismo día del discurso del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás a las Naciones Unidas.
Alemania e Israel llegan a un acuerdo para perseguir nazis


Hay una lista con unos 4000 nombres de sospechosos de crímenes contra la Humanidad cometidos durante el nazismo. Muchos de estos nazis podrían estar ya muertos o estar enfermos por lo que no serían juzgados. En mayo pasado fue condenado el nazi ucraniano John Demjanjuk, (91 años), esto ha abierto las puertas a juzgar otros casos similares. Demjanjuk fue condenado por complicidad en el Holocausto "y" participación en la maquinaria exterminadora nazi ", pero sin que se le pudiera atribuir ninguno de los 28.060 asesinatos que se cometieron en el campo de exterminio de Sobibor durante el período de seis meses en que estuvo destinado allí.