25 d’oct. 2011

La passió turca en un mercat persa

La passió turca en un mercat persaIran vol que Turquia renunciï als radars de l’escut antimíssils de l’OTAN

L’OTAN ha iniciat el desplegament d’un sistema de defensa que anomenen “escut antimíssils” que ha de protegir Europa de qualsevol atac amb míssils. El sistema està format entre altres sistemes per radars i míssils que es coordinarien per abatre qualsevol míssil que entrés dins l’espai de l’OTAN. Entre els països que disposaran en el seu territori de radars està Turquia i això no ha agradat gens al règim iranià dels aiatol•làs que creuen, segons el ministre iranià de defensa - i terrorista a estones lliures en busca i captura internacional - que aquest sistema serveix per defensar a Israel d’atacs (des de l’Iran).

Si el sistema hagués estat concebut per defensar Israel els radars s’haurien situat a Israel i no a Turquia, però és rellevant que el ministre (terrorista) d’Iran es queixi que s’instal•la un sistema antimíssils, al marge que sigui així o no, que els pot dificultar a ells, al règim iranià, poder complir l’amenaça de destruir Israel.

Segons el ministre (terrorista) iranià Vahidi els radars de l’OTAN instal•lats a Turquia serviran “per a fer més problemàtica la seguretat a la zona”. Si, segurament la instal•lació dels radars farà més problemàtic pel règim iranià llança míssils contra Israel o contra Europa, deu ser una putada immensa que no et deixin atacar als teus veïns o a qui et doni la gana tranquil•lament.

El règim iranià pressiona el govern turc per a què renunciï a la instal•lació dels radars de l’escut antimíssils de l’OTAN en el seu territori.
Turquia i l’Iran s’uneixen contra els kurds

Els kurds viuen en un gran territori que es reparteix entre Turquia, Iraq, Iran, Síria i la CEI. Turquia s’enfronta a les activitats armades del PKK i l’Iran a les del PJAK i han decidit que ja que tenen un problema comú – els kurds – col•laboraran per combatre’ls. El ministre iranià Alí Akbar Salehi – crec que aquest també està en busca i captura per l’atemptat de l’AMIA – el seu govern considera que el PKK i el PJAK són part del mateix entramat terrorista.

Salehi va respondre a unes declaracions de la Secretària d’Estat nord-americana Hillary Clinton que va dir que Turquia i l’Iran competien per la supremacia a la zona, paraules que al govern iranià sembla que no van agradar i Salehi va dir que “els problemes de Turquia són els nostres problemes. Turquia i l’Iran no són competidores sinó que es complementen mútuament”. Mentre els kurds els tinguin entretinguts es possible que col•laborin un temps però, i això ho hem pogut veure altres vegades, quan un dels dos països intenti convertir-se en el guia del món àrab començaran les ganivetades entre ells.

Salehi va criticar la UE que hagués inclòs al llistat d’organitzacions terroristes al PKK (Partit dels Treballadors del Kurdistan (Turquia)) però no al PJAK (Partit de la Vida Lliure al Kurdistan (Iran)).

Turquia ha iniciat una operació contra les bases del PKK al nord de l’Iraq per venjar la mort d’una vintena de soldats turcs.
L’atemptat contra l’ambaixador saudita als Estats Units

L’Iran nega estar al darrera del complot per assassinar un diplomàtic saudita i atemptar contra l’ambaixada israeliana als Estats Units que es va descobrir arran dels intents d’un dels terroristes de fer tractes amb un presumpte narcotraficant mexicà dels ZETAS que en realitat era un agent de la DEA. Segurament l’Iran hauria tingut més èxit en aquest acte terrorista si ho haguessin comés gent experimentada com alguns dels ministres del govern iranià, però segurament si Vahidi o Salehi possessin un peu als Estats Units estarien cinc minuts després volant en direcció a Buenos Aires per respondre dels càrrecs de terrorisme pels atemptats contra l’AMIA i l’ambaixada d’Israel o cap a Israel per respondre pels mateixos càrrecs.

 
La pasión turca en un mercado persa


Irán quiere que Turquía renuncie a los radares del escudo antimisiles de la OTAN

La OTAN ha iniciado el despliegue de un sistema de defensa que llaman "escudo antimisiles" que debe proteger a Europa de cualquier ataque con misiles. El sistema está formado entre otros sistemas para radares y misiles que se coordinarían para abatir cualquier misil que entrara en el espacio de la OTAN.Entre los países que dispondrán en su territorio de radares está Turquía y eso no ha gustado nada al régimen iraní de los ayatolás que creen, según el ministro iraní de Defensa - y terrorista en ratos libres en busca y captura internacional - que este sistema sirve para defender a Israel de ataques (desde Irán).

Si el sistema hubiera sido concebido para defender Israel los radares deberían situado en Israel y no en Turquía, pero es relevante que el ministro (terrorista) de Irán se queje de que se instala un sistema antimisiles, al margen de que sea así o no, que puede dificultar a ellos, al régimen iraní, poder cumplir la amenaza de destruir Israel.

Según el ministro (terrorista) iraní Vahidi los radares de la OTAN instalados en Turquía servirán "para hacer más problemática la seguridad en la zona". Si, seguramente la instalación de los radares hará más problemático por el régimen iraní lanza misiles contra Israel o contra Europa, debe ser una putada inmensa que no te dejen atacar a tus vecinos oa quien te dé la gana tranquilamente.

El régimen iraní presiona al gobierno turco para que renuncie a la instalación de los radares del escudo antimisiles de la OTAN en su territorio.
Turquía e Irán se unen contra los kurdos

Los kurdos viven en un gran territorio que se reparte entre Turquía, Irak, Irán, Siria y la CEI. Turquía se enfrenta a las actividades armadas del PKK e Irán a las del PJAK y han decidido que ya que tienen un problema común - los kurdos - colaborarán para combatirlos. El ministro iraní Alí Akbar Salehi - creo que este también está en busca y captura por el atentado de la AMIA - su gobierno considera que el PKK y el PJAK son parte del mismo entramado terrorista.

Salehi respondió a unas declaraciones de la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton dijo que Turquía e Irán competían por la supremacía en la zona, palabras que al gobierno iraní parece que no gustaron y Salehi dijo que " los problemas de Turquía son nuestros problemas. Turquía e Irán no son competidoras sino que se complementan mutuamente ".Mientras los kurdos los tengan entretenidos es posible que colaboren un tiempo pero, y esto lo hemos podido ver otras veces, cuando uno de los dos países intente convertirse en el guía del mundo árabe comenzarán las cuchilladas entre ellos.

Salehi criticó la UE que hubiera incluido en el listado de organizaciones terroristas al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Turquía)) pero no al PJAK (Partido de la Vida Libre en Kurdistán (Irán)).

Turquía ha iniciado una operación contra las bases del PKK en el norte de Irak para vengar la muerte de una veintena de soldados turcos.
El atentado contra el embajador saudí en Estados Unidos

Irán niega estar detrás del complot para asesinar a un diplomático saudí y atentar contra la embajada israelí en Estados Unidos que se descubrió a raíz de los intentos de uno de los terroristas de hacer tratos con un presunto narcotraficante mexicano Los Zetas que en realidad era un agente de la DEA.Seguramente Irán habría tenido más éxito en este acto terrorista si lo hubieran cometido gente experimentada como algunos de los ministros del gobierno iraní, pero seguramente si Vahidi o Salehi pusieran un pie en Estados Unidos estarían cinco minutos después volando en dirección a Buenos Aires para responderlos cargos de terrorismo por los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel o hacia Israel para responder por los mismos cargos.

 

2 comentaris:

Patric ha dit...

No entiendo la queja, si el escudo antimisiles de la OTAN está desplegado para proteger el territorio de la OTAN o sea principalmente Europa. Actualmente, la OTAN es una alianza que se compone de 28 países miembros independientes y 22 países Socios.Sólo los países de Europa pueden ser miembros de la OTAN, con excepción de USA que pertenece a ella y no está en Europa. Y curiosamente también es miembro pero como observador Colombia. Turquía ha sido aceptada como miembro de la OTAN, así no entiendo por qué no puede ser miembro de la UE ( y esto al margen.) Israel no pertenece a la OTAN por eso tiene su propio sistema antimisiles.
Irán no le puede pedir a Turquía que renuncie al escudo antimisiles instalado en su territorio porque Turquía pertenece a la OTAN y además está pidiendo hace tiempo el ingreso a la UE. Turquía ya tomó una posición y es junto a la OTAN organización política militar de Europa.
Yo creo que Turquía es muy importante para la OTAN ya que está en las fronteras de Europa con Asia.
Me parece absurdo que Irán piense que el escudo antimisiles instalado en Turquía es para proteger a Israel de posibles ataques iraníes.Israel tiene su propio sistema de defensa y eso lo saben los iraníes.

Jaume C. i B. ha dit...

También están los canadienses como miembros de pleno derecho, así como algunos países que antes eran miembros del Pacto de Varsovia. Turquía es un socio estratégico. Irán está desarrollando su sistema de misiles que en este momento parece que ya alcanzarían a toda la Europa oriental y creo que incluso territori italiano.
Es un territorio sin Estado repartido entre cinco Estados diferentes que consideran a los kurdos una molestia. El problema del Kurdistán és que ellos se consideran una unidad como pueblo pero su territorio está repartido entre unos Estados que se encuentran con una minoría a la que no pueden dominar.
Se da la circunstancia que Irak apoyaba a los kurdos de sus Estados vecinos mientras perseguía y asesinaba a los que se hallaban dentro del Kurdistán iraquí, Irán, Turquía, etc. hacían lo mismo, apoyaban a los kurdos de otros Estados pero perseguían a los propios.


Supongo que la presencia de un escudo antimisiles les debe suponer un inconveniente si tenían la intención de atacar países de la UE/OTAN. Con lo que les ha costado desarrollar sus misiles y estos europeos desarrollan un sistema defensivo, pobre Ahmadinejad.