2 de set. 2013

Europa toca el crostó a Espanya

Europa toca el crostó a Espanya

 
 

El feixisme en totes les seves variants és ben viu, però en molts països solen ser grupuscles o partits amb un suport més o menys petit, a Espanya, però, el feixisme és ben present en una bona part dels mitjans espanyols que fan una apologia descarada, i en partits polítics com el Partit Popular, ara partit governant a Espanya amb majoria absoluta, partits les arrels del qual estan ben fixades en les tenebres del règim franquista. I hem tingut aquests últims mesos mostres que aquest partit ha decidit deixar de dissimular que és un partit feixista, abans dissimulaven molt malament però ho provaven. El mes de maig passat la delegada del govern espanyol a Catalunya, María Luísa Llanos de Luna, la “pija” virreina imperial va participar en un acte d’homenatge a la División Azul, les tropes que el règim franquista va enviar a lluitar contra la URSS durant la Segona Guerra Mundial enrolades dins de l’exèrcit nazi alemany. Més recentment diversos dirigents de les Nuevas Generaciones del PP, laquitxalla, han aparegut fotografiats fent la salutació feixista i, en algun cas, amb simbologia ultra. Pels dirigents del PP només són criaturades sense importància. I en un partit amb el passat del Partit Popular que els seus dirigents acusin altres de “nazisme pur” com va fer Dolores de Cospedal és un despropòsit. Però no és només el PP, algun dirigent del PSOE, d’UPyD o de C’s han arribat a qualificar de nazi l’independentisme.

Falange, el partit que va donar suport al Règim franquista va convocar un acte a Madrid contra el nacionalisme català on van recuperar un càntic de 1938 contra els catalans (“Catalán, judío y renegado,pagarás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer”), el fet no va passar desapercebut pel CFCA (Fòrum de Coordinació Contra l’Antisemitisme) d’Israel que recollia el fet que en aquesta manifestació del partit feixista espanyol Falange qualifiqués els catalans de “JUEUS RENEGATS”.

La repugnant banalització que els partits espanyols i alguns mitjans espanyols amb un biaix ideològic pròxim al nazisme i el feixisme només es pot entendre en un país com Espanya on quasi totes les institucions de l’Estat estan infestades de feixistes perquè mai es va produir un trencament amb el règim franquista sinó que molts dels seus dirigents van seguir remenant les cireres creant partits polítics nous com AP, després PP. Els mitjans de comunicació tampoc no se n’escapen, alguns privats (Libertad Digital, ABC, La Razón, La Gaceta – Intereconomía, 13TV (la televisió de la Conferència Episcopal Espanyola), etc) són altaveus del feixisme espanyol més barroer i tavernari de les Espanyes, tampoc no se n’escapa algun canal públic com Telemadrid, usat pel PP per estendre el seu odi contra Catalunya amb libels que ben bé podria signar algun dirigent nazi.

Ha trigat, perquè la Comissió Europea sempre actua tard i amb molta tebiesa, però ha actuat, si més no li ha tocat el crostó al Regne d’Espanya per la banalització del nazisme. L’eurocomissària de Justícia, Viviane Reding ha advertit que “l'exculpació, negació o trivialització flagrant intencionada i pública” dels règims totalitaris ha de rebre sanció penal. Ha calgut que els eurodiputats catalans de CiU, PSC i ICV denunciessin davant de la UE l’homenatge a la División Azul celebrat amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna i les reiterades comparacions que des dels partits nacionalistes espanyols es fa de l’independentisme amb el nazisme. Segons Reding, a partir de l’1 de desembre de 2014 la Comissió Europea tindrà competències per denunciar aquests fets: “Tots els Estats membres de la UE estan obligats a sancionar penalment la incitació pública i intencionada a la violència i l'odi contra grups o persones per la seva raça, color, religió, ascendència o origen nacional o ètnic”.

Potser convindria obligar els diputats i senadors espanyols, als membres de les joventuts d’aquests partits i a tertulians i columnistes cavernaris a fer un viatge a Mauthausen, i que coneguin de primera mà que era el nazisme, i després se’ls hauria d’explicar les relacions del franquisme i el nazisme. La col·laboració d’ambdós règims criminals va anar molt més enllà de l’ajuda militar de Hitler i Mussolini a Franco que li va permetre guanyar la Guerra Civil i iniciar la seva llarga, repugnant i sanguinària dictadura, i de la División Azul. Molts espanyols que van refugiar-se a Europa fugint del franquisme acabada la Guerra Civil van acabar caient a les urpes dels nazis. L’agost de 1940 la Gestapo va capturar a França el president Companys i el va entregar a un agent del règim franquista, l’octubre de 1940 el règim franquista afusellava Companys. El 13 de setembre de 1940 el cunyadíssim Serrano Suñer viatjà a Berlin per preparar la famosa trobada de Franco i Hitler. Va entrevistar-se amb el ministre d’exteriors del règim nazi von Ribbentrop que li va preguntar que volia que fes amb els refugiats espanyols que estaven a les seves mans, Serrano Suñer va respondre que ja no eren espanyols, ja no tenien pàtria, milers de persones s’havien convertit en apàtrides. Amb aquesta decisió de Serrano Suñer, cunyat de Franco, milers d’espanyols fugits del règim criminal que tant admiren els dirigents del PP i alguns columnistes i tertulians cavernaris, quedaven condemnats morir als camps d’extermini.

  

Europa riñe a España

 


El fascismo en todas sus variantes está muy vivo, pero en muchos países suelen ser grupúsculos o partidos con un apoyo más o menos pequeño, en España, sin embargo, el fascismo está presente en una buena parte de los medios españoles que hacen una apología descarada, y en partidos políticos como el Partido Popular, ahora partido gobernante en España con mayoría absoluta, partidos cuyas raíces están bien fijadas en las tinieblas del régimen franquista. Y hemos tenido estos últimos meses muestras que este partido ha decidido dejar de disimular que es un partido fascista, antes disimulaban muy mal pero lo probaban. El pasado mes de mayo la delegada del gobierno español en Catalunya, María Luísa Llanos de Luna, la "pija" virreina imperial participó en un acto de homenaje a la División Azul, las tropas que el régimen franquista envió a luchar contra la URSS durante la Segunda Guerra Mundial enroladas dentro del ejército nazi alemán. Más recientemente varios dirigentesde las Nuevas Generaciones del PP, los chiquillos, han aparecido fotografiadoshaciendo el saludo fascista y, en algún caso, con simbología ultra. Para los dirigentes del PP sólo son chiquilladas sin importancia. Y en un partido con el pasado del PP que sus dirigentes acusen otros de "nazismo puro" comohizo Dolores de Cospedal es un despropósito. Pero no es sólo el PP, algún dirigente del PSOE, de UPyD o de Ciudadanos han llegado a calificar de nazi al independentismo.

Falange , el partido que apoyó al Régimen franquista convocó un acto en Madrid contra el nacionalismo catalán donde recuperaron un cántico de 1938 contra los catalanes ("Catalán, judío y renegado,pagarás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer" ), el hecho no pasó desapercibido por CFCA (Foro de Coordinación Contra el Antisemitismo) de Israel que recogía el hecho de que en esta manifestación del partido fascista español Falange calificara los catalanes de" JUDÍOS RENEGADOS".

La repugnante banalización que los partidos españoles y algunos medios españoles con un sesgo ideológico próximo al nazismo y el fascismo sólo se puede entender en un país como España donde casi todas las instituciones del Estado están infestadas de fascistas porque nunca se produjo una rotura con el régimen franquista sino que muchos de sus dirigentes siguieron removiendo las cerezas creando partidos políticos nuevos como AP, después PP. Los medios de comunicación tampoco se escapan, algunos privados (Libertad Digital, ABC, La Razón, La Gaceta - Intereconomía, 13TV (la televisión de la Conferencia Episcopal Española), etc) son altavoces del fascismo español más grosero y tabernario de las Españas , tampoco se escapa algún canal público como Telemadrid , usado por el PP para extender su odio contra Catalunya con libelos que bien podría firmar algún dirigente nazi.

Ha tardado, porque la Comisión Europea siempre actúa tarde y con mucha tibieza, pero ha actuado, por lo menos le ha dado un coscorrón al Reino de España por la banalización del nazismo. El eurocomisaria de Justicia, Viviane Reding ha advertido que "la exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública" de los regímenes totalitarios debe recibir sanción penal. Ha sido necesario que los eurodiputados catalanes de CiU , PSC e ICV denunciaran ante la UE el homenaje a la División Azul celebrado con la presencia de la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna y las reiteradas comparaciones que desde los partidos nacionalistas españoles se hace del independentismo con el nazismo. Según Reding, a partir del 1 de diciembre de 2014 la Comisión Europea tendrá competencias para denunciar estos hechos: "Todos los Estados miembros de la UE están obligados a sancionar penalmente la incitación pública e intencionada a la violencia y el odio contra grupos o personas por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico".

Quizás convendría obligar a los diputados y senadores españoles  a los miembros de las juventudes de estos partidos y a tertulianos y columnistas cavernarios a hacer un viaje a Mauthausen  y que conozcan de primera mano que era el nazismo  y luego se les debería explicar las relaciones del franquismo y el nazismo  La colaboración de ambos regímenes criminales fue mucho más allá de la ayuda militar de Hitler y Mussolini a Franco que le permitió ganar la Guerra Civil e iniciar su larga  repugnante y sanguinaria dictadura, y de la División Azul. Muchos españoles que se refugiaron en Europa huyendo del franquismo acabada la Guerra Civil acabaron cayendo en las garras de los nazis. En agosto de 1940 la Gestapo capturó en Francia al presidente Companys y lo entregó a un agente del régimen franquista, en octubre de 1940 el régimen franquista fusilaba a Companys . El 13 de septiembre de 1940 el cuñadísimo Serrano Suñer viajó a Berlín para preparar el famoso encuentro de Franco y Hitler. Se entrevistó con el ministro de exteriores del régimen nazi von Ribbentrop que le preguntó que quería que hiciera con los refugiados españoles que estaban en sus manos, Serrano Suñer respondió que ya no eran españoles, ya no tenían patria, miles de personas se habían convertido en apátridas. Con esta decisión de Serrano Suñer, cuñado de Franco, miles de españoles huidos del régimen criminal que tanto admiran los dirigentes del PP y algunos columnistas y tertulianos cavernarios, quedaban condenados murieron en los campos de exterminio.