5 de juny 2013

Un tertulià espanyolista ens vol receptar plom

Un tertulià espanyolista ens vol receptar plom

 

Escoltant aquest exministre de la UCD parlant concloc que “és més fàcil trobar el ieti a l’Himàlaia que un demòcrata a Espanya”. José Manuel Otero Novas, exministre de la UCD i actualment president de l’Institut d’Estudis de la Democràcia de la Universitat CEU San Pablo defensa l'ús de l'Exèrcit contra el procés sobiranista català. El procés sobiranista ha fet que molts que a Espanya s’havien disfressat de demòcrates hagin decidit treure’s la disfressa i mostrar-se com el que realment són demanant l’enviament de l’exèrcit a Catalunya, el derrocament i l’empresonament del president de la Generalitat, el Govern i el Parlament de Catalunya. Alguns periodistes de la ultradreta mediàtica arriben a defensar l’afusellament del president Mas.

Haig de dir que això té una avantatge, ara ja sabem que amb l’Estat espanyol no hi ha pacte possible. Fins ara sabíem que el Regne d’Espanya està governat per gent que no té paraula, és a dir, que no podem confiar que compleixin els acords signats, i s’emparen en sentències del seu Tribunal Constitucional que afirmen que l’Estat no té cap obligació de complir els acords signats amb Catalunya. Que no tinguin paraula ja és un motiu que justifica que ens en separem, però que a més es pensin que poden tornar a assassinar-nos un altre president, i fins i tot encara que només sigui una amenaça, que poden bombardejar ciutats catalanes com en altres èpoques, és, per la seva part, una mostra de falta de respecte que no podem tolerar. Ens hem d’independitzar d’aquesta colla de bàrbars. Espanya només ens ofereix plom, doncs que se’l confitin.

 


 

 

 

Un tertuliano españolista quiere recetarnos plomo

 

Escuchando a este ex ministro de la UCD hablando concluyo que "es más fácil encontrar el yeti en el Himalaya que un demócrata en España". José Manuel Otero Novas, ex ministro de la UCD y actualmente presidente del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo defiende el uso del Ejército contra el proceso soberanista catalán. El proceso soberanista ha hecho que muchos que en España se habían disfrazado de demócratas hayan decidido quitarse el disfraz y mostrarse como lo que realmente son pidiendo el envío del ejército en Catalunya, el derribo y el encarcelamiento del presidente de la Generalidad, el Gobierno y el Parlamento de Catalunya. Algunos periodistas de la ultraderecha mediática llegan a defender el fusilamiento del presidente Mas.

Debo decir que esto tiene una ventaja, ahora ya sabemos que con el Estado español no hay pacto posible. Hasta ahora sabíamos que el Reino de España está gobernado por gente que no tiene palabra, es decir, que no podemos confiar en que cumplan los acuerdos firmados, y se amparan en sentencias de su Tribunal Constitucional que afirman que el Estado no tiene ninguna obligación de cumplir los acuerdos firmados con Catalunya. Que no tengan palabra ya es un motivo que justifica que nos separemos, pero que además crean que pueden volver a asesinarnos otro presidente, e incluso aunque sólo sea una amenaza, que puedan bombardear ciudades catalanas como en otras épocas, es, por su parte, una muestra de falta de respeto que no podemos tolerar. Debemos independizarnos de esta panda de bárbaros. España sólo nos ofrece plomo, pues que se lo confiten.