29 de maig 2013

Tertsch i l’afusellament del President Companys

Tertsch i l’afusellament del President Companys


 

Herman Tertsch, (Periodista i columnista d'ABC. També a Telemadrid. Vaig ser corresponsal, redactor en cap, subdirector i cap d'opinió ElPaís (in better times). I moltes més coses), segons s’autodefineix ell mateix en el seu perfil de Twitter, ha piulat: “ERC es querellarà per l’afusellament de Companys. De les execucions de Franco que hauria aplaudit tota democràcia”.

 

Davant les crítiques Tertsch s’ha volgut defensar adduint que “totes les democràcies de l'època condemnaven la traïció amb pena de mort. I no solien commutar-la. Avui molts tenen sort que ja no es faci. Als que es queixen de l'afusellament de Companys, els suggereixo protestin a França per l’execució de Laval. Els miraran com a marcians”.

 

Anem a pams, Pierre Laval va col·laborar amb els nazis, acabada la SGM va ser condemnat i afusellat per traïció i col·laboracionisme. Un altre exemple és Vidqun Quisling, Cap del Govern noruec durant l’ocupació nazi, acabada la SGM els noruecs el van jutjar, condemnar a mort i executar per alta traïció.

 

A Companys, però, el van assassinar els militars feixistes espanyols que havien arribat al poder mitjançant un acte de sedició militar i colpisme que va deriva en tres anys de guerra civil i una llarga dictadura. És a dir, Tertsch ha escollit un mal exemple, ja que Laval va ser executat després d’haver traït França, i a Companys el van assassinar els militars espanyols que van ser els que havien traït Espanya aixecant-se en armes contra el govern legítim i legalment constituït. I un altre error de Tertsch, a Companys el va assassinar una dictadura feixista, a diferència de Laval i Quisling.

 

Tertsch s’ha equivocat a l’hora d’escollir els arguments per justificar un comentari molt poc afortunat. El règim franquista responsable de l’afusellament de Companys en aquell moment tenia dos aliats, el règim nazi alemany i el règim feixista italià, cap dels dos era precisament una democràcia, com tampoc ho era el règim franquista. Però vés a saber quina idea de democràcia té Tertsch. Veient el que defensa i els precedents familiars el concepte de democràcia de Tertsch és una mica peculiar.

 

A Espanya si que se la deuen mirar des de molts països i deuen al·lucinar veient que des dels principals mitjans de comunicació i des d’alguns partits polítics se’n fa apologia dels règims feixistes i es banalitzen vomitiva ment els crims dels règims nazi, feixista i franquista. També deuen al·lucinar veient que mentre en altres països la ultradreta és una opció més o menys marginal a Espanya la ultradreta està al país que governa l’Estat.

 

 

 

 

Tertsch y el fusilamiento del presidente Companys

 

 
 
Herman Tertsch, (Periodista y columnista de ABC. También en Telemadrid. Fui corresponsal, redactor jefe, subdirector y jefe de opinión ElPaís (in better times). Y muchas más cosas), según se autodefine él mismo en el su perfil de Twitter, ha piar: "ERC se querellará por el fusilamiento de Companys. De las ejecuciones de Franco que habría aplaudido toda democracia ".

 

Ante las críticas Tertsch ha querido defender aduciendo que "todas las democracias de la época condenaban la traición con pena de muerte. Y no solían conmutar la misma. Hoy muchos tienen suerte que ya no se haga. A los que se quejan del fusilamiento de Companys, les sugiero protesten en Francia por la ejecución de Laval. Los mirarán como marcianos ".

 

Vamos por partes, Pierre Laval colaboró ​​con los nazis, terminada la SGM fue condenado y fusilado por traición y colaboracionismo. Otro ejemplo es Vidqun Quisling, Jefe del Gobierno noruego durante la ocupación nazi, terminada la SGM los noruegos lo juzgaron, condenaron a muerte y ejecutar por alta traición.

 

A Compañeros, pero, lo asesinaron los militares fascistas que habían llegado al poder mediante un acto de sedición militar y golpismo que deriva en tres años de guerra civil y una larga dictadura. Es decir, Tertsch ha escogido un mal ejemplo, ya que Laval fue ejecutado después de haber traicionado Francia, y Compañeros lo asesinaron los militares españoles que fueron los que habían traicionado España levantándose en armas contra el gobierno legítimo y legalmente constituido. Y otro error de Tertsch, a Companys lo asesinó una dictadura fascista, a diferencia de Laval y Quisling.

 

Tertsch ha equivocado a la hora de escoger los argumentos para justificar un comentario muy poco afortunado. El régimen franquista responsable del fusilamiento de Companys en ese momento tenía dos aliados, el régimen nazi alemán y el régimen fascista italiano, ninguno de los dos era precisamente una democracia, como tampoco lo era el régimen franquista. Pero vete a saber qué idea de democracia tiene Tertsch. Viendo lo que defiende y los precedentes familiares el concepto de democracia de Tertsch es un poco peculiar.

 

En España sí que se la deben mirar desde muchos países y deben alucinar viendo que desde los principales medios de comunicación y desde algunos partidos políticos se hace apología de los regímenes fascistas y se banalizan vomitivamente los crímenes de los regímenes nazi, fascista y franquista. También deben alucinar viendo que mientras en otros países la ultraderecha es una opción más o menos marginal en España la ultraderecha está en el país que gobierna el Estado.