27 de juny 2013

Interlobotomia

Interlobotomia

 

Els del toro claven les banyes a la #MarcaEspaña

 

Aquesta gent és l’hòstia en vers, ells que són més espanyols que l’estanquera i que el cavall del Cid i quan ningú no mira serien capaços de vendre’s l’armadura del Cid. Luís Sans Huecas, director de línies de negoci d’Intereconomía, la cadena fatxa que té programes que ja s’han convertit en clàssics de la lobotomia televisiva com “el gato al agua” i “Punto Pelota”, si, on surt aquesta gent tan educada, tranquil·la i mesurada, doncs bé, en Luís Sans Huecas va decidir registrar el 23 de maig de 2013 la #MarcaEspaña” al Registre de Marques de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

La #MarcaEspaña va ser creada pel govern amb el propòsit de promoure Espanya en els àmbits econòmics, cultural, social, científic i tecnològic. El govern espanyol va cometre un error, no inscriure la #MarcaEspaña ells al Registre de Marques de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i si no són capaços de presentar les al·legacions pertinents l’intereconòmic Luís Sans Huecas serà el propietari d’una marca creada per l’Estat, i podrà beneficiar-se econòmicament. I aquests d’Intereconomía són els grans patriotes espanyols?

 

18 de juliol, una data que mai oblidaran els intereconòmics

 

El 18 de juliol és una data que posa catxondo a tot fatxa espanyol com Déu mana, i a Intereconomía són uns fatxes espanyols com Déu mana. Però aquest pròxim 18 de juliol els fatxes d’Intereconomía hauran de fer un “alzamiento” dels seus facciosos culs de la seu de la cadena i traslladar-se a una nau industrial de Leganés ja que els han desnonat per impagament. Es veu que la #MarcaEspaña encara no ha donat rendiments, potser haurien d’haver comprat accions de Bankia o de Viajes Marsans. Fa mesos que Intereconomía té greus dificultats econòmiques, es veu que cridar i insultar a tort i a dret no genera beneficis. Fa uns mesos pidolaven diners a l’audiència, “dasme argo, es más facir mentir e insurtar con la barriga llena”, però potser haurien aconseguit més diners tocant l’acordió al metro.

 

 


 

 

Interlobotomia

 

Los del toro clavan los cuernos a la #MarcaEspaña

 

Esta gente es la hostia en verso, ellos que son más españoles que la estanquera y que el caballo del Cid y cuando nadie mira serían capaces de venderse la armadura del Cid. Luís Sans Huecas, director de líneas de negocio de Intereconomía, la cadena facha que tiene programas que ya se han convertido en clásicos de la lobotomía televisiva como "el gato al agua" y "Punto Pelota", si, donde sale esta gente tan “educada”, “tranquila” y “mesurada”, pues bien, Luís Sans Huecas decidió registrar el 23 de mayo de 2013 la #MarcaEspaña en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La #MarcaEspaña fue creada por el gobierno con el propósito de promover España en los ámbitos económicos, cultural, social, científico y tecnológico. El gobierno español cometió un error, no inscribir la #MarcaEspaña ellos en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y si no son capaces de presentar las alegaciones pertinentes el intereconómico Luís Sans Huecas será el propietario de una marca creada por el Estado, y podrá beneficiarse económicamente. ¿Y estos de Intereconomía son los grandes patriotas españoles?

 

18 de julio, una fecha que nunca olvidarán los intereconómicos

 

El 18 de julio es una fecha que pone cachondo a todo facha español como Dios manda, ya Intereconomía son unos fachas españoles como Dios manda. Pero este próximo 18 de julio los fachas de Intereconomía deberán hacer un "alzamiento" de sus facciosos culos de la sede de la cadena y trasladarse a una nave industrial de Leganés ya que los han desahuciado por impago. Se ve que la #MarcaEspaña todavía no ha dado rendimientos, quizás deberían haber comprado acciones de Bankia o de Viajes Marsans. Hace meses que Intereconomía tiene graves dificultades económicas, se ve que gritar e insultar a diestro y siniestro no genera beneficios. Hace unos meses mendigaron dinero a la audiencia, "dasme argo, es más facir mentir e insurtar con la barriga llena", pero quizás habrían logrado más dinero tocando el acordeón en elmetro.