29 de maig 2013

I Llanos de Luna va denunciar el municipi equivocat

I Llanos de Luna va denunciar el municipi equivocat


 

En un article anterior titulat “Llanos de Luna i la División Azul” vaig escriure “Llanos de Luna ha interposat un recurs contra la declaració de municipi lliure i sobirà aprovada per Caldes de Montbui. Bé, així és com Llanos de Luna treballa pels ajuntaments de Catalunya. Em pregunto si anar al Club de Tenis a fer apologia del pijerio és una de les formes com Llanos de Luna treballa pels ajuntaments de Catalunya”.

Sovint he criticat el zel espanyolitzador amb el que persegueix i denuncia ajuntaments, i aquest zel malaltís ha acabat passant-li factura. He dit abans que Llanos de Luna havia denunciat Caldes de Montbui per haver-se declarat municipi lliure i sobirà, però, ai, sembla que la virreina va equivocar-se a l’hora de posar el nom de Caldes de Montbui al contenciós administratiu per haver-se declarat municipi lliure i sobirà, en realitat el contenciós administratiu era per a Celrà. Anteriorment ja havia denunciat via contenciós administratiu l’Ajuntament de Castellterçol, però el municipi que s’havia declarat territori català lliure havia estat Santa Maria de Palautordera.

Res de nou, aquesta funcionària espanyola demostra un desconeixement total i absolut del país al que ha estat destinada pels seus superiors.

 

 

 

 

 

Y Llanos de Luna denunció el municipio equivocado
 

 

En un artículo anterior titulado "Llanos de Luna y la División Azul" escribí "Llanos de Luna ha interpuesto un recurso contra la declaración de municipio libre y soberano aprobada por Caldes de Montbui. Bueno, así es como Llanos de Luna trabaja por los ayuntamientos de Catalunya. Me pregunto si ir al Club de Tenis a hacer apología del pijerio es una de las formas como Llanos de Luna trabaja por los ayuntamientos de Catalunya".

A menudo he criticado el celo españolizador con el que persigue y denuncia ayuntamientos, y ese celo enfermizo ha acabado pasándole factura. He dicho antes que Llanos de Luna había denunciado Caldes de Montbui por haberse declarado municipio libre y soberano, pero, ay, parece que la virreina se equivocó a la hora de poner el nombre de Caldes de Montbui al contencioso administrativo para haberse declarado municipio libre y soberano, en realidad el contencioso administrativo era para Celrà. Anteriormente ya había denunciado vía contencioso administrativo del Ayuntamiento de Castellterçol, pero el municipio que se había declarado territorio catalán libre había sido Santa Maria de Palautordera.

Nada nuevo, esta funcionaria española demuestra un desconocimiento total y absoluto del país al que ha sido destinada por sus superiores.