26 de gen. 2013

La virreina i els trens de la Diada

La virreina i els trens de la Diada 

La delegació del govern espanyol a Catalunya va presentar un recurs contenciós administratiu contra els ajuntaments de Figueres i Girona que van contractar uns trens per traslladar els figuerencs i gironins que volien participar a la manifestació de la Diada.

En aquest recurs la delegació del govern demana que “s’anul·li la contractació dels serveis d’un tren especial per facilitar el trasllat a la manifestació convocada pel dia 11 de setembre, a Barcelona, per l’Assemblea Nacional de Catalunya”.

 Carles Puigdemont, alcalde de Girona, diu estar convençut que “els ciutadans de Girona no entendran que una operació que ha generat un superàvit pel Banc dels Aliments ara generi una despesa de l'Estat al haver de moure advocats per anar a judici”. El noliejament d’aquests trens va generar un superàvit de 2000 euros que va ser donat al Banc d’Aliments. El recurs presentat per la virreina Llanos de Luna ha costat a l’Estat uns 2 milions d’euros, el jutge ha condemnat ambdues parts a pagar les costes judicials però ha retret a la Delegació del Govern espanyol “aquest intent d’utilització de les institucions amb la intenció d’aconseguir beneficis de caràcter polític o electoral, encara que al final es demostrin erronis, que amb el pretext de defensar la legalitat, interposa un recurs com aquest, malbaratant recursos humans i econòmics dels òrgans judicials, amb coneixement de l'escassa, per no dir gairebé nul · la transcendència jurídica del seu resultat”. Quin clatellot més ben donat i merescut.

Les costes judicials les hauria de pagar integrament la Delegació del Govern per haver presentat un recurs contenciós administratiu per, com diu el jutge, raons polítiques.

 

 

 

 

La virreina y los trenes de la Diada 

La delegación del gobierno español en Catalunya presentó un recurso contencioso administrativo contra los ayuntamientos de Figueres y Girona que contrataron unos trenes para trasladar los figuerenses y gerundenses que querían participar en la manifestación de la Diada.

En este recurso la delegación del gobierno pide que "se anula la contratación de los servicios de un tren especial para facilitar el traslado a la manifestación convocada para el día 11 de septiembre, en Barcelona, ​​por la Asamblea Nacional de Catalunya".

Carles Puigdemont, alcalde de Girona, dice estar convencido de que "los ciudadanos de Girona no entenderán que una operación que ha generado un superávit por el Banco de los Alimentos ahora genere un gasto del Estado al tener que mover abogados para ir a juicio". El fletamento de estos trenes generó un superávit de 2000 euros que fue donado al Banco de Alimentos. El recurso presentado por la virreina Llanos de Luna ha costado al Estado unos 2 millones de euros, el juez ha condenado ambas partes a pagar las costas judiciales pero ha reprochado a la Delegación del Gobierno español "este intento de utilización de las instituciones con la intención de conseguir beneficios de carácter político o electoral, aunque al final se demuestren erróneos, que con el pretexto de defender la legalidad, interpone un recurso como éste, malgastando recursos humanos y económicos de los órganos judiciales, con conocimiento escasa, por no decir casi nula trascendencia jurídica de su resultado". Qué coscorrón tan bien dado y merecido.

Las costas judiciales las tendría que pagar íntegramente la Delegación del Gobierno por haber presentado un recurso contencioso administrativo por, como dice el juez, razones políticas.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Increíble como algunas personas siempre encuentran como malgastar el dinero..!

Jaume C. i B. ha dit...

La señora Llanos de Luna es la delegada del gobierno español, un cargo que hace tiempo que debería haber sido suprimido. Si antes ya era un clamor la supresión de esta institución del todo innecesaria, molesta y costosa, después de que haya gastado dos millones en un recurso contencioso administrativo las razones para su supresión no se pueden pasar por alto.