18 de gen. 2013

Croada banderil de Llanos de Luna

Croada banderil de Llanos de Luna
 

La frase “qui no té feina, el gat pentina” és, en el cas de Llanos de Luna una descripció encertada de la situació. Si analitzem l’activitat de la virreina imperial, perdó, volia dir delegada del govern espanyol a Catalunya, veurem que s’ha dedicat a empaitar alcaldes que no pengen l’estanquera, amenaçant-los amb tot el pes de la Constitució espanyola.

Ara li ha tocat patir la dèria banderil de Llanos de Luna a Corbera de Llobregat. La virreina imperial ha ordenat a l’Ajuntament que pengi l’estanquera a tots els edificis públics del municipi. Segons la virreina imperial un veí del municipi va denunciar que l’estanquera no penjava del balcó de l’ajuntament però la virreina ha volgut anar més enllà i exigeix que l’estanquera també pengi dels cinc col·legis del municipi, la biblioteca, el camp de futbol i la seu de la policia local.

L’alcalde corberenc Manel Ripoll ha declarat a Catalunya Ràdio que “no només ens sorprèn, sinó que ens indigna perquè econòmicament no suposa només comprar les banderes, sinó també col·locar-les on han d'estar” referint-se que s’han d’instal·lar els pals i fer modificacions.

La delegació del govern espanyol a Catalunya ha anunciat que denunciarà tots els consistoris que no pengin l’estanquera. Ja ho diuen que “qui no té feia el gat pentina”, i la senyora Llanos de Luna s’entreté a organitzar una croada banderil amenaçant alcaldes.

Estan transferides les competències d’ordre públic a la Generalitat de Catalunya, que eren funcions dels antics governs civils, el que ara són les delegacions del govern espanyol, potser convindria suprimir aquesta institució i el càrrec polític. De la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya en resultaria un estalvi econòmic i també s’acabaria amb un organisme inútil i focus d’absurds conflictes.

 

 

 

 

 

Cruzada banderil de Llanos de Luna

 

La frase "quien no tiene trabajo, el gato peina" es, en el caso de Llanos de Luna una descripción acertada de la situación. Si analizamos la actividad de la virreina imperial, perdón, quería decir delegada del Gobierno en Catalunya, veremos que se ha dedicado a perseguir alcaldes que no cuelgan la estanquera, amenazándoles con todo el peso de la Constitución española.

Ahora le ha tocado sufrir la manía banderil de Llanos de Luna en Corbera de Llobregat. La virreina imperial ha ordenado al Ayuntamiento que cuelgue la estanquera en todos los edificios públicos del municipio. Según la virreina imperial un vecino del municipio denunció que la estanquera no colgaba del balcón del ayuntamiento pero la virreina ha querido ir más allá y exige que la estanquera también cuelgue los cinco colegios del municipio, la biblioteca, el campo de fútbol y la sede de la policía local.

El alcalde corberenses Manel Ripoll ha declarado en Catalunya Ràdio que "no sólo nos sorprende, sino que nos indigna porque económicamente no supone sólo comprar las banderas, sino también colocarse las que deben estar" en referencia a que se deben instalar los palos y hacer modificaciones.

La delegación del gobierno español en Catalunya ha anunciado que denunciará todos los consistorios que no cuelguen la estanquera. Ya lo dicen que "quien no tiene hacía el gato peina", y la señora Llanos de Luna entretiene a organizar una cruzada banderil amenazante alcaldes.

Están transferidas las competencias de orden público en la Generalitat de Catalunya, que eran funciones de los antiguos gobiernos civiles, lo que ahora son las delegaciones del gobierno español, quizás convendría suprimir esta institución y el cargo político. De la supresión de la delegación del gobierno español en Catalunya resultaría un ahorro económico y también se acabaría con un organismo inútil y focos de absurdos conflictos.