10 de gen. 2013

El Mercat del Born

El Mercat del Born

El Born 

El Mercat del Born és una de les obres arquitectòniques més rellevants del barri de la Ribera, a Barcelona, una mostra de l’arquitectura amb ferro de la ciutat de Barcelona. Va ser construït entre 1874 i 1878 segons el projecte de l’arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias, pel mestre d’obres Josep Fontseré i Mestre i l’enginyer Josep Cornet i Mas. El Mercat del Born va ser mercat d’abastaments per a la ciutat de Barcelona, especialment de fruita i verdura, de 1878 a 1971, any en què va iniciar la seva activitat Mercabarna. L’any 2002 van iniciar-se les obres per construir-hi la Biblioteca Provincial de Barcelona però van aparèixer restes arqueològiques de l’època medieval i moderna.

Cal recordar que el Mercat del Born forma part del barri de la Ribera. Després de la derrota de l’11 de setembre de 1714 els borbònics van sotmetre la ciutat a una repressió despietada. Els veïns del barri de la Ribera van ser obligats a derruir les seves pròpies cases i expulsats de la zona per construir la Ciutadella i un espai deshabitat que permetés a les tropes borbòniques dominar el terreny sense obstacles ni edificacions on puguessin amagar-se grups armats disposats a atacar la Ciutadella. Les ruines d’aquestes cases són una part de les restes arqueològiques. 

Opinió personal 

Deu fer 25 o 30 anys que van fer una exposició de trens, tramvies i altres mitjans de transport, també recordo una altra exposició de filatelia i numismàtica, no puc especificar l’any exacte. Des de llavors no recordo haver trepitjat el seu interior. Durant molts anys l’antic Mercat del Born va romandre tancat, deteriorant-se visiblement. Quan finalment han decidit donar-li una utilitat a aquest espai han hagut de realitzar unes obres de rehabilitació que no semblaven tenir una data d’acabament clara. Durant anys semblava que l’única cosa que canviava era l’alçada del mur que envolta el mercat i el seu perímetre. 

El Mercat del Born serà un museu 

Està previst que el Mercat del Born reobri el setembre de 2013 mostrant les restes arqueològiques del segle XVIII per commemorar els 300 anys del setge de Barcelona. Al president del grup municipal del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, no li ha agradat gens ni mica la inversió realitzada perquè segons ell les inversions de la ciutat s’han posat al servei de la causa independentista. Estic segur que a Fernández Díaz li hauria agradat més que la ciutat hagués erigit un monument al Borbó. No, senyor Fernández Díaz, aquestes restes arqueològiques són part de la història de la ciutat de Barcelona i del barri de la Ribera, ens pot ajudar a saber una mica més d’un període molt dramàtic per Barcelona i Catalunya.

Vídeo: Mercat del Born (Barcinonews)

Vídeo: Mercat del Born (Barcinonews)

 
 

El Mercado del Born
 
El Born

El Mercado del Born es una de las obras arquitectónicas más relevantes del barrio de la Ribera, en Barcelona, ​​una muestra de la arquitectura con hierro de la ciudad de Barcelona. Fue construido entre 1874 y 1878 según el proyecto del arquitecto municipal Antoni Rovira i Trias, por el maestro de obras Josep Fontseré i Mestre y el ingeniero José Cornet y Mas. El Mercado del Born fue mercado de abastos para la ciudad de Barcelona, ​​especialmente de fruta y verdura, de 1878 a 1971, año en que inició su actividad Mercabarna. En el año 2002 se iniciaron las obras para construir la Biblioteca Provincial de Barcelona pero aparecieron restos arqueológicos de la época medieval y moderna.
Cabe recordar que el Mercado del Born forma parte del barrio de la Ribera. Tras la derrota del 11 de septiembre de 1714 los borbónicos sometieron la ciudad a una represión despiadada. Los vecinos del barrio de la Ribera fueron obligados a derruir sus propias casas y expulsados ​​de la zona para construir la Ciudadela y un espacio deshabitado que permitiera a las tropas borbónicas dominar el terreno sin obstáculos ni edificaciones donde pudieran esconderse grupos armados dispuestos a atacar la Ciudadela. Las ruinas de estas casas son una parte de los restos arqueológicos.

Opinión personal

Debe hacer 25 o 30 años que hicieron una exposición de trenes, tranvías y otros medios de transporte, también recuerdo otra exposición de filatelia y numismática, no puedo especificar el año exacto. Desde entonces no recuerdo haber pisado su interior. Durante muchos años el antiguo Mercado del Born permaneció cerrado, deteriorándose visiblemente. Cuando finalmente han decidido darle una utilidad a este espacio han tenido que realizar unas obras de rehabilitación que no parecían tener una fecha de finalización clara. Durante años parecía que lo único que cambiaba era la altura del muro que rodea el mercado y su perímetro.

El Mercado del Born será un museo

Está previsto que el Mercado del Born reabra en septiembre de 2013 mostrando los restos arqueológicos del siglo XVIII para conmemorar los 300 años del asedio de Barcelona. Al presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Alberto Fernández Díaz, no le ha gustado lo más mínimo la inversión realizada porque según él las inversiones de la ciudad han puesto al servicio de la causa independentista. Estoy seguro de que a Fernández Díaz le hubiera gustado más que la ciudad hubiera erigido un monumento al Borbón. No, señor Fernández Díaz, estos restos arqueológicos son parte de la historia de la ciudad de Barcelona y del barrio de la Ribera, nos puede ayudar a saber un poco más de un período muy dramático para Barcelona y Catalunya.