5 de des. 2010

Wikileaks i el retorn del messies Aznar

Wikileaks i el retorn del messies Aznar

No serà aquesta la primera vegada que qualifico a Aznar de cabdill, messies o salva-pàtries, i ho dic en els termes més negatius possibles. Aznar va nomenar Rajoy com a successor al capdavant del PP i de pas d'Espanya, deu estar decebut perquè el PP és internament can pixa, és a dir, de la guia del líder Rajoy no és veu res, tothom fa el que vol i el que li surt dels nassos, i a més ja han perdut dues eleccions generals. Segons els documents fets públics per Wikileaks, Aznar va comentar a l'ambaixador Eduardo Aguirre dels Estats Units a Espanya que estava decebut amb Mariano Rajoy al capdavant del PP i per la "contínua cessió de poder a Catalunya i el País Basc" i creia Aznar que l'Estat espanyol patia "seriosos riscos de desintegració i balcanització". I no serà que el Partit Popular hi ha contribuït a això?. Els messies Aznar hauria d'estudiar una mica d'història, ja que si hem de jugar als paral·lelismes el paper de Sèrbia li correspondria a Castella i els papers de Croàcia, Bòsnia-Herzegovina i Eslovènia els correspondria a Catalunya i Euskadi, si bé és cert que les tres repúbliques van voler trencar amb el poder central, no és menys cert, que això es va deure als intents de Sèrbia de centralitzar tot el poder en les seves mans i que per això li calia esclafar els moviments secessionistes. Aznar segurament aspira a ser el Milosevic espanyol.

Aznar diu: "Si veig que Espanya està realment desesperada, potser hauré de tornar a la política". Tot un anunci del retorn del messies de l'espanyolisme fet pel mateix messies. Tota una declaració de principis d'algú que mai n'ha tingut cap més principi que els del poder.
Wikileaks y el retorno del mesías Aznar

No será esta la primera vez que califico a Aznar de caudillo, mesías o salva-patrias, y lo digo en los términos más negativos posibles. Aznar nombró a Rajoy como sucesor al frente del PP y de paso de España, debe estar decepcionado porque el PP es internamente “can pixa”, es decir, de la guía del líder Rajoy no se ve nada, todo el mundo hace lo que quiere y lo que le sale de las narices, y además ya han perdido dos elecciones generales. Según los documentos hechos públicos por Wikileaks, Aznar comentó al embajador Eduardo Aguirre de Estados Unidos en España que estaba decepcionado con Mariano Rajoy al frente del PP y por la "continua cesión de poder en Cataluña y el País Vasco" y creía Aznar que el Estado español sufría "serios riesgos de desintegración y balcanización ". ¿Y no será que el Partido Popular ha contribuido a ello?. Los mesías Aznar debería estudiar un poco de historia, ya que si tenemos que jugar los paralelismos el papel de Serbia le correspondería a Castilla y los papeles de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia les correspondería en Cataluña y Euskadi, si bien es cierto que las tres repúblicas quisieron romper con el poder central, no es menos cierto, que esto se debió a los intentos de Serbia de centralizar todo el poder en sus manos y que por eso necesitaba aplastar los movimientos secesionistas. Aznar seguramente aspiraba a ser el Milosevic español. Aznar dice: " Si veo que España está realmente desesperada, quizás tendré que volver a la política ". Todo un anuncio del retorno del mesías del españolismo hecho por el mismo mesías. Toda una declaración de principios de alguien que nunca ha tenido más principios que los del poder.