13 de des. 2010

De controladors desvergonyits, polítics demagogs i esportistes tramposos

De controladors desvergonyits, polítics demagogs i esportistes tramposos

González Pons: Vicesecretari general de Comunicació del Partit Popular. Fa un ús de la demagògia tant per defensar fets que afecten al PP com per atacar al govern.

Controladors aeris: El dia 3 de desembre els controladors aeris espanyols van fer una vaga encoberta que va paralitzar tot el trànsit aeri als aeroports espanyols. La forma de fer la vaga va ser no presentar-se als seus llocs de treball.

Operació Llebrer: És una operació per desmantellar una xarxa de dopatge que afecta l'esport d'èlit espanyol en què estan implicats alguns esportistes acusats de distribuir substàncies dopants.

Ara que coneixem aquests tres elements fonamentals anem a parlar dels fets d'aquesta història absurda. González Pons ha dit que “un parell d'hores després (de la compareixença del president del govern per donar explicacions sobre la vaga dels controladors i la situació de la crisi) es produeix una operació policial contra el dopatge en l'esport que ocupa totes las capçaleres dels telenotícies i tapa la pròpia compareixença" i afegeix que "segons tinc entés, el quan y el com de las grans operacions policials es decideix a la cúpula política del Ministeri de l'Interior, i quina casualitat que aquella cúpula política decidís que el dia ideal para fer una operació molt mediàtica com es la del dopatge en l'esport fóra dues hores després que Zapatero terminés de donar la seva breu explicació en el Congrés dels Diputats". Les operacions policials com la que parla González Pons estava decidida des de fa un mes i qui la decideix i autoritza és un jutge.

De controladores desvergonzados, políticos demagogos y deportistas tramposos

González Pons: Vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Hace un uso de la demagogia tanto para defender hechos que afectan al PP como para atacar al gobierno.
Controladores aéreos: El día 3 de diciembre los controladores aéreos españoles hicieron una huelga encubierta que paralizó todo el tráfico aéreo en los aeropuertos españoles. La forma de hacer la huelga fue no presentarse a sus puestos de trabajo.

Operació Galgo: Es una operación para desmantelar una red de dopaje que afecta al deporte de élite español en el que están implicados algunos deportistas acusados de distribuir sustancias dopantes.

Ahora que conocemos estos tres elementos fundamentales vamos a hablar de los hechos de esta historia absurda. González Pons ha dicho que "un par de horas después (de la comparecencia del presidente del gobierno para dar explicaciones sobre la huelga de los controladores y la situación de la crisis) se produce una operación policial contra el dopaje en el deporte que ocupa todas las cabeceras de los telediarios y tapa la propia comparecencia "y añade que" según tengo entendido, el cuándo y el cómo de las grandes operaciones policiales se decide en la cúpula política del Ministerio del Interior, y qué casualidad que esa cúpula política decidiera que el día ideal para hacer una operación muy mediática como es la del dopaje en el deporte fuera dos horas después de que Zapatero terminara de dar su breve explicación en el Congreso de los Diputados ". Las operaciones policiales como la que habla González Pons estaba decidida desde de hace un mes y quien la decide y autoriza es un juez.