19 de des. 2010

Les 4 columnes reconstruïdes

Les 4 columnes reconstruïdes

L'any 1919 van ser construïdes 4 columnes a Montjuic, a la Plaça de Carles Buigas, tot just al capdamunt de les escales, a la mateixa esplanada on hi ha la Font Màgica, obra de Buigas. Les columnes van ser enderrocades l'any 1928 per ordres del dictador Miguel Primo de Rivera que volia esborrar del mapa qualsevol signe de catalanitat, i aquestes quatre columnes simbolitzaven clarament les quatre barres. Des dels inicis de la democràcia hi ha hagut propostes per restaurar les quatre columnes però el politiqueig ho havia impedit fins ara. Un dels problemes era decidir la seva ubicació. La possibilitat de situar-les en el seu emplaçament original va ser descartat, algunes propostes parlaven de situar-les al costat dret de la Font Màgica, a la vora del Pavelló Mies Van der Rohe, però aquesta opció tenia pocs suports, finalment s'ha optat per alçar-les a la plaça de la Foronda, tot just darrera de la Font Màgica, i entre els pavellons d'Alfons XIII i Reina Victòria. Les actuals columnes tenen una alçada de 18,7 metres, les originals tenien 20 metres d'alçada i 2,5 metres de diàmetre, és a dir, les noves són 1,3 metres més baixes i estan compostes per uns anells de pedra artificial – ciment, granit i marbre blanc – i la seva construcció ha tingut un cost de 2,5 milions d'euros. Les columnes estan rematades per capitells jònics. La idea de Puig i Cadafalch era col·locar la figura d'una victòria alada al capdamunt de cada columna però aquest element mai es va materialitzar. Estava prevista la seva inauguració per l'11 de setembre o les festes de la Mercè però les obres han sofert endarreriments. Tot i que com es pot veure a les fotos les columnes ja estan acabades sembla que continuen alguns treballs per enllestir la feina. Dins d'una de les bases va enterrar-se una urna amb tota la documentació de les entitats cíviques que han impulsat el procés per reclamar la restauració de les columnes.Les 4 columnes reconstruides
Foto de les Quatre Columnes feta el 18 de desembre de 2010.
Autor: Jaume Cusó

Penjada al canal de notícies 3cat24 i a Panoramio.

Las 4 columnas reconstruidas

En 1919 fueron construidas 4 columnas en Montjuic, en la Plaza de Carles Buigas, apenas en lo alto de las escaleras, en la misma explanada donde está la Font Màgica, obra de Buigas. Las columnas fueron derribadas en 1928 por órdenes del dictador Miguel Primo de Rivera que quería borrar del mapa cualquier signo de catalanidad, y estas cuatro columnas simbolizaban claramente las cuatro barras. Desde los inicios de la democracia ha habido propuestas para restaurar las cuatro columnas pero el politiqueo lo había impedido hasta ahora. Uno de los problemas era decidir su ubicación. La posibilidad de situarlas en su emplazamiento original fue descartado, algunas propuestas hablaban de situarlas al lado derecho de la Fuente Mágica, a orillas del Pabellón Mies Van der Rohe, pero esta opción tenía pocos apoyos, finalmente se ha optado por levantarse a la plaza de la Foronda, justo detrás de la Fuente Mágica, y entre los pabellones de Alfonso XIII y Reina Victoria.Las actuales columnas tienen una altura de 18,7 metros, las originales tenían 20 metros de altura y 2,5 metros de diámetro, es decir, las nuevas son 1,3 metros más bajas y están compuestas por unos anillos de piedra artificial - cemento, granito y mármol blanco - y su construcción ha tenido un coste de 2,5 millones de euros. Las columnas están rematadas por capiteles jónicos. La idea de Puig i Cadafalch era colocar la figura de una victoria alada en la parte superior de cada columna pero este elemento nunca se materializó. Estaba prevista su inauguración para el 11 de septiembre o las fiestas de la Mercè pero las obras han sufrido retrasos. Aunque como se puede ver en las fotos las columnas ya están terminadas parece que siguen algunos trabajos para terminar el trabajo. Dentro de una de las bases enterró a una urna con toda la documentación de las entidades cívicas que han impulsado el proceso para reclamar la restauración de las columnas.